Safevîler ve Şah İsmail özel dosyası

Furkan dergisinin son sayısının kapak konusu Şah İsmail ve Safevîler.

Safevîler ve Şah İsmail özel dosyası

Malumluğu çapında meçhûl denir ya... Öyle bir manzarayı seyretmek mecburiyetindeyiz; uzun zamandır. Dizi filmlerden politik hamlelere, köklere sahib çıkmak adına atılan adımlardan "hem suçlu hem güçlülerin" hala tümden sahip olduklarını sandıkları ülke toprakları ve gündemi üzerindeki tasarruf iddialarına...

Fatih Sultan Mehmed'den Kanunî Sultan Süleyman'a... ve şahsında kuşandığı mânânın büyüklüğü ile Yavuz Sultan Selim Han'a kadar tarihimiz ve tarihî şahsiyet ve figürler, günümüzde maalesef sadece ama sadece nefsânî yorumlar ve suikasdler ile okunuyor, okutuluyor. Kimilerinin derdi ise sadece yazdıkları romanları ile -malûm ki- para... Elle tutulur çalışmalarda ise -görebildiğimiz kadarıyla- herhangi bir kaygı ve meseleye fikrî-itikâdî yönlerinden bakış ve yorumlama yeterli düzeyde değil. Kısacası Safevîler yeterince ve yerinde bilinmiyor.

Büyük Doğu-İBDA fikriyatı bağlısı olan Furkan dergisinin son sayısı bu mevzular üzere bir dosya sayısını ihtivâ ediyor. Kapak: Şah İsmail ve Safevîler...

Meraklılar için -günümüzde geçerli olan ucuz mukâyeseciliğe mahal bırakmadan- önce "karşıyı" bir bilmek, süzgeçten geçirmek adına akademik bir üslupla ve Ehl-i Sünnet kaygısıyla hazırlanan dosya, Şah İsmail'den günümüz Humeynî İran'ına kadar geniş bir yelpaze açıyor. Henüz yavaş yavaş popülizmaya malzeme olan Şah İsmail ve Safevîler mevzuu, bilinen noktalarından başka karanlıkta kalan(ırk kökleri, başlangıç mezhebleri, vs.) ve hiç değinilmemiş tesir sahalarına(Haçlı/Moskof/Safevî ortaklığı, Türkistan ve Kafkasya'daki fiilleri, vs.) kadar derinlemesine yorum ve iktibaslar içerirken Safevîler'in günümüze Şiî itikâdı ve siyâsî hamlelerinin mukâyesesini de kısa ve kalın çizgilerle işâretliyor.

Dosyada yer alan Safevîler ve günümüz İran'ı hakkındaki Türklük, Farslık, Şiîlik, katliâmlar vs. iddiaların hemen her birinin dayanağı yine İran ve Azerbaycan tarihinde mühim yerleri olan Mehmed Emin Resulzâde, Ahmed Ağaoğlu, vs. gibi isimler.  Çalışmada Safevî kaynaklarının yanında zamane ve günümüz Batılı kaynakları da yer alıyor.

Dosyayı tamamlayan bir diğer yazı ise Safevîlerin neşet ettiği İran-Erdebil şehrinden yazar Güntay Gencalp ile yapılan röportaj. Gencalp yazdığı Safevîler isimli kitabı ile Kuzey ve Güney Azerbaycan coğrafyalarında büyük bir ses getirmişti. Zira eser, mezkûr coğrafyalarda alışılagelmişin dışında neşredilen nadir kitaplardan biri ve Safevîler'in tüm hakikatini olanca çıplaklığı ile ortaya seriyor. Aynı zamanda İran-Irak Harbi'ne de katılmış olan yazar Humeynî ve sonrası İran'ını da özetliyor röportajda.

Hakikat haricinde gâye gütmeden hazırlanan dosya, Safevîler ve onun günümüz İran'ı ile benzeşen/miras kalan yönlerini merak edenler için başvurulabilir bir dosyadır. Zira Safevîler ile ilgili özet olmasının yanında mevcutların en kuşatıcısı olarak hazırlanmış bir çalışma… Hâdiselerin posasının değil de ruhunun ve ihtar ettiği mânâların tarih çizgisine dizilişi…

Dergide yer alan diğer birkaç yazının başlıkları:

- Zora Tâlib Olmak - Saadeddin Ustaosmanoğlu

- Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun Akit Gazetesi'nde neşredilen sohbet notları

- Mirzabeyoğlu Davası 1990'ların Başında Kurgulandı - Avukat Abdullah Özbek ile mülâkat

- Yavuz Sultan Selim Tugayı (Suriye) Müşâhedeleri

- Osmanlı'nın Stratejik Sorunları vs...

- Azınlık Üzerine

Taleb edenler Furkan dergisine ücretsiz ulaşabilirler. İletişim net ortamından sağlanabilir.

 

Abdurrahman Hacımelek haber verdi

Yayın Tarihi: 19 Aralık 2013 Perşembe 21:07 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2013, 21:07
banner25
YORUM EKLE

banner26