Revak Kitabevi'nden yeni kitap: SAYYÂDÎLER Basra’dan İstanbul’a Evlâd-ı Rifâî

Rifâiyye'nin Sayyâdiyye kolu hakkında ilk kez yapılmış geniş çaplı bir araştırmanın neticesi olan çalışma, sahasındaki boşluğu dolduracak önemli bir kaynak eserdir.

Revak Kitabevi'nden yeni kitap: SAYYÂDÎLER Basra’dan İstanbul’a Evlâd-ı Rifâî

Sayyâdiyye kolunun sahibi Hz. Pîr-i Sânî Ahmed İzzeddin es-Sayyâd’ın hayatını, tarikat faaliyetlerini, eserlerini ve halifelerini konu edinen ilk bölümde; "modern bir tabakat kitabı" denilebilecek kıymetli bir biyografi çalışmasının yanı sıra, Rifâî-Sayyâdî postnişînlerinin birbirleriyle olan akrabalık ve tarikat ilişkileri de yer almaktadır. Kitaba ek olarak, olağanüstü bir emek ve titizlikle hazırlanmış Rifâiyye-i Sayyâdiyye’nin Nesep Şeceresi ise, meraklılarının bu hususta takip edebilecekleri mühim bir harita işlevi görecektir.

Sayyâdiyye'nin intişârını inceleyen ikinci bölümde; Anadolu’ya gelen ilk Sayyâdîlerin serencâmı ve Ehlibeyt'in bâtınî feyziyle bu toprakları nasıl mayaladıkları tahlil edilmekte, Anadolu ve İstanbul’daki Sayyâdiyye meşâyihi tespit edilerek, hayatları hakkında bilgi verilmektedir.

Usûl ve erkân bahsine ayrılan son bölümde ise, pek çok yazılı ve sözlü arşiv belgesine dayanılarak kaleme alınmış Rifâî erkânnâmesi ile okuyucu âdeta bir Rifâî meydanının içine çekilmektedir.

Yazarı: Aliye Uzunlar

Revak Kitabevi: 51

Rifâîlik Serisi: 12

Basım Tarihi: Eylül, 2020

ISBN: 978-605-7722-03-4

Yayın Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 19:45 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 14:33
YORUM EKLE

banner19

banner36