Prof. Dr. Ömer Türker’le İhya Okumaları programında ilimler tasnifi konuşuldu

ZKSM’de Prof. Dr. Ömer Türker’le İhya Okumaları programının ikincisi 8 Kasım Salı akşamı gerçekleşti. İmam Gazzâlî’nin meşhur eseri İhyâü Ulûmi’d Dîn’in bu sezon boyunca Prof. Dr. Ömer Türker’in rehberliğinde incelendiği programın ikincisinde, İslam bilim geleneğinde ilimler tasnifi hakkında konuşuldu.

Prof. Dr. Ömer Türker’le İhya Okumaları programında ilimler tasnifi konuşuldu

BÜTÜN SÜREÇLERİNİ BURADA TAKİP EDİYORUZ

Programın girişinde Türker, “İslam dünyasında bilimler malum önce Kur’an ve sünnet etrafında şer’i bilimler olarak kuruldu. Yani şer’i bilimlere bazen naklî ilimler de denir, bazen dinî bilimler denir ama asıl meşhur ismi şer’i bilimler. Şer’i bilimlerin özelliği kuruluşunun, temel kurucularının, süreçlerinin tamamının İslam medeniyeti içerisinde takip edilmesi. Yani bütün süreçlerini burada takip ediyoruz. Önceki dönemlerde, önceki medeniyetlerde gelişen düşüncelerin etkisini taşımakla birlikte bilimlerin kuruluşu, çeşitli aşamaları, kurucu düşünürleri, kurucu düşünürlerden sonra teoriyi geliştiren, inşa eden ve dönüştüren düşünürlerin tamamı İslam medeniyeti tarihi içerisinde bulunur şer’i bilimlerin.” sözleriyle İslam medeniyetinde bilimlerin ortaya çıkışındaki farklılığa vurgu yaptı.

PEYGAMBERİMİZDEN ÖNCE YOK

Ömer Türker, bilimlerin ortaya çıkışı ve tasnifi ile alakalı olarak İslam’ın siyasi ve içtimai nizam kurması hakkında da şu sözleri söyledi: “Peygamberlerin içlerinde sultan olanlar da var. Ben-i İsrail peygamberlerinde olduğu gibi krallık yapanlar da var. Veya bir devlet tarafından benimsenmiş dinler var Hristiyanlıkta olduğu gibi, Zerdüştlükte olduğu gibi. Ama sıfırdan bir peygamber siyasi ve toplumsal nizam oluşturup da hiyerarşiyi, insan hiyerarşisini tamamen sahip olduğu hakikat bilgisine göre belirleyip ardından bütün insanların bu hakikat bilgisi ile irtibat kurabilmesini temin edecek hukuki ve ahlaki yasaları getirerek siyasi ve içtimai nizam oluşturmuş bir peygamber yok Peygamberimizden önce.”

GAZZÂLÎ İLE BİRLİKTE YENİ BİR SÜRECE GİRDİ

Türker, programın sonunda Gazzâlî’nin yaptığı bilimler tasnifinin önemine şu sözlerle vurgu yaptı: “Gazzâlî ile birlikte, Gazzâlî dönemine kadar önemli ölçüde birbirinden ayrı olarak yürüyen bilimler külliyatı, iki bilimler külliyatı ilişkisi Gazzâlî’nin tasnifi ile birlikte yeni bir sürece girdi. Gazzâlî’den sonra İslam dünyasında bu aklî bilimler külliyatı ile şer’i bilimler külliyatının ilişkisi asla Gazzâlî’den önceki gibi kalmayacak.”

Türker, programa gelecek ay Gazzâlî’nin yaptığı bilimler tasnifinin detaylarının konuşulacağını bildirerek ve izleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak son verdi.

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 17:00
YORUM EKLE

banner19

banner36