Prof. Dr. Gündoğdu, Mimar Sinan'ı anlattı

Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Hamza Gündoğdu, "Sadece mimarlıkta değil estetik güzelliklere de imza atan biridir ve 407 eserin sahibidir." dedi.

Prof. Dr. Gündoğdu, Mimar Sinan'ı anlattı

Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Hamza Gündoğdu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesince Kandilli yerleşkesinde düzenlenen "Mimar Sinan ve İstanbul" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Mimar Sinan'ın dünyanın en büyük mimarlarından biri olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşayanların Mimar Sinan'ın eserlerini hakkıyla tanımadığını ifade eden Gündoğdu, "Sadece mimarlıkta değil, estetik güzelliklere de imza atan biridir ve 407 eserin sahibidir. Bayındırlık Bakanlığı sırasında onun imzasından geçen eserlerle birlikte çok fazla eseri vardır. Sinan, nerede doğdu, neler yaptı nasıl bir hayat yaşadı gibi konularda pek çok kitap yazıldı ve çeşitli faaliyetler yapıldı. Kıymet ve kadir bilmek açısından bu çalışmalar çok güzel çalışmalardı, pek çoğuna biz de dahil olduk." diye konuştu.

Gündoğdu, Mimar Sinan'ın 1490'lı yıllarda dünyaya geldiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazı kaynaklarda, Sinan'ın, Mimar Sinan bin Abdulmennan diye yazdığını görüyoruz yani Mennan'ın oğlu anlamına geliyor. Hristiyan çocuklarının Müslüman olmalarıyla birlikte Abdurraşid, Abdulmennan gibi isimlerle anıldığı bilinir. Sinan'ın da böyle bir aileden devşirilmiş ve Osmanlı sarayına getirilmiş olduğunu anlıyoruz. Saraya getirilenler ise fiziki-akli birtakım tetkiklere tabi tutuluyor ve bunların içerisinde umut vadedenler alınıp belirli yerlerde değerlendiriliyordu. Sinan, zeki ve parlak bir görüntü çizmesi üzerine saraya alınıyor. Sarayda ilgi ve yeteneği ölçüsünde çeşitli faaliyetlere yönlendirildiği biliniyor."

Mimar Sinan'ın 407 eseri bulunduğunu belirten Prof. Dr. Gündoğdu, "Sinan'ın hayatına baktığımız zaman gerçekten dolu dolu bir hayat yaşadığını görüyoruz. Çalışmalarının içerisinde önce çıraklık, kalfalık ve sonra da ustalık dönemine ulaştığını görüyoruz." dedi.

Gündoğdu, şunları anlattı:

"Tezkiretü'l-Bünyan ve Tezkiretü'l-Ebniye (Mimar Sinan'ın Anıları) isimli eserde, Sinan'a ait tam olarak 400'den fazla eserin olduğu belirtiliyor. Bunlardan 107'si cami, bunlardan da 78'i kubbeli, 25'i ahşap çatılıdır. 78 camiden 64'ü günümüze kadar ulaşabilmiş, 9'u yenilenmiştir. Diğer yapılarına bakacak olursak, 52 mescit, 45 türbe, 74 medrese, 8 darülkurra, 6 sıbyan mektebi, 6 tekke, 3 daruşşifa, 31 han, 38 saray, 5 köşk, 8 mahzen, 56 hamam, 9 köprü ve su kemeri gibi pek çok esere imza atmıştır. Bu eserlerden bir kısmı hastalığı süresince tamamlandığı biliniyor. Bu yapılardan 172'si günümüze ulaşmamış, saray ve köşkler ise en çok zarar gören yapıtlardan olmuştur."

Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı eserlerini sinevizyon eşliğinde anlatarak, dünya mimarisinde ön plana çıkan mimarların ve bilim insanlarının Mimar Sinan ile ilgili düşüncelerini aktaran Prof. Dr. Gündoğdu, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programın sonunda öğrenciler, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Hamza Gündoğdu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUM EKLE