Osmanlı yeniden araştırılıyor

Düşünen Siyaset dergisi Osmanlı tarihi üzerine iki önemli sayı yayınladı.

Osmanlı yeniden araştırılıyor

Düşünen Siyaset adında güzel bir dergi var. Bu dergi geçtiğimiz dönemde iki önemli sayı yayınladı. Düşünen Siyaset dergisi bu sayıları Sultan Abdülhamid ve Dönemi (27. Sayı) ile Osmanlı Araştırmaları (26. Sayı) üzerine çıkardı.

Düşünen Siyaset dergisinin İz Yayıncılık tarafından dağıtıldığını ayrıca belirtelim. İz yayıncılığa ulaşarak eski sayıları da temin edebilirsiniz. İrtibat için İz Yayıncılık telefonu (212) 5207210

Bu sayılarda hangi yazılar ve hangi yazarlar var?24036

Sultan Abdülhamid ve Dönemi sayısında şu yazılar yer almakta:

SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE FİKRÎ ZEMİN

Bedri Gencer / Son Osmanlı Düşüncesinde Hâkimiyet ve Hürriyet

Mustafa Gündüz / II. Abdülhamid’in Sadrazamı ve Eğitim Danışmanı [Küçük] Said Paşa’nın Eğitime Yönelik Görüş ve Uygulamaları

İlhami Güler / Abdülhamid’den Cumhuriyet’e “Ben ve Öteki” Algısı

İhsan Çapcıoğlu / Değişen Toplumda Değişen Statü: Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Döneminde Kadının Toplumsal Statüsü

TARİH AYNASINDA II. ABDÜLHAMİD

Muhiddin Bağçeci / Abdülhamid’e Atılan İftiralar

Ahmet Özcan / Tarihin Gündeminden Düşmeyen Sultan; II. Abdülhamid

İsmail Çolak / Abdülhamid Üzerinden Türkiye’yi Okumak

 Latif Salihoğlu / Hafif İstibdadın Şefkatli Hükümdarı: Sultan II. Abdülhamid

Adem Çevik / 31 Mart Olayı Öncesi ve Sonrasında II. Abdülhamid Yanılgısı ve Nedenleri

Tamer Tuganoğlu /  Abdülhamid’i Neden Severiz?

Yahya Düzenli / Te’lif Hakkı Necip Fazıl’a Ait “Ulu Hakan”  ve Üstad’ın Tarih İdraki

DÖNEMİN POLİTİKALARI VE CUMHURİYET’E ETKİLERİ

Nobuo Misawa / Abdülhamid Dönemi İçin Kritik Bir Teferruat: Japon Kaynakları Işığında Ertuğrul Faciası

Lütfü Şehsuvaroğlu / 31 Mart Vakası ve Arkasındaki ‘Ergenekon’

İsmail Şahin / Abdülhamid Döneminde Kıbrıs

Mustafa Hacıömeroğlu / Abdülhamid Dönemi Sağlık Politikaları

Berna Türkdoğan / Chester Projesi Çerçevesinde  Türk-Amerikan İlişkileri Üzerine Notlar

İsmail Akbal / Osmanlı Devleti’nden Milli Mücadele’ye  Stratejik İstihbarat Örgütleri:  Teşkilât-I Mahsusa ve Karakol Teşkilatı24037

Osmanlı Araştırmaları sayısında ise şu yazar ve yazılar yer almakta:

SAVAŞLAR VE DİPLOMASİ

Hasan Yavuz / 16. Yüzyılda Türk-Fransız İlişkileri: Savaş ve Siyaset, Sanat ve Ticaret

Ahmet Akter / Ermeni Göçü Bağlamında Osmanlı Devleti ve ABD Arasındaki Tabiiyet Sorunları

Figen Atabey / Türk Donanması’nın Rus Limanlarını Bombardımanı ve Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Harbi’ne Girişi

Hasan Babacan – Servet Avşar / Birinci Dünya Harbinde Osmanlı-Bulgar İttifakı ve Talât Paşa

Danuta Chmielowska / Türkiye’deki Polonya Kolonisi Başkanı ve Mücadele Adamı Olarak Jan Lepkowski

SİYASET, TOPLUM, KÜLTÜR

Mustafa Gündüz / Yeni Osmanlıların Türk Eğitim Tarihine ‘Eğitim Görüşleri’ Yönüyle Katkı ve Etkileri (1860-1875)

Lütfi Bergen / Osmanlı’da Zihniyet Değişiminin Sonuçları

Pınar Kaya Özçelik / Osmanlı İmparatorluğu’nda “Demokratik Açılım”

Dursun Ayan / Osmanlı Döneminde Bir Macar Ozan: Bálint Balassi

Edit Tasnádi / Macarların Gözüyle Osmanlı Yemek Kültürü

Latife Aktan / Osmanlı Dönemi Çini Sanatında Dört Çiçek Üslubu

MATBUAT-KİTÂBİYYAT

Ahmet Özcan / Osmanlı Matbuatı ve Tarih Yazıcılığı Üzerine Bazı Tespitler

Mustafa Oral –Servet Avşar / “Çerkesistan Tarih-i Umûmiyesinin Sûret-i Tanzîmine Dair” Bir Layiha (1883)

Murat Sarıcık / Hırzu’l- Mülûk’ün, Tasliye Emri Açısından Seyyidlerin Değeri ve Sevilmeleri Konusuna Yaklaşımı

Celal Nuri [İleri] / Kanunnâme-İ Mehmedî ve Verâset-İ Saltanat Meselesi

Istvan Fodor / Dr. Géza Fehér (1917-2005)

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2011 Çarşamba 02:59 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2011, 03:02
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Kazım Cabiri
Kazım Cabiri - 10 yıl Önce

Osmanlı üzerine son 10 yılda çok kaliteli yayınlar çıkıyor. Doğu Batı da Osmanlı sayıları yayınladı. Haydi hayırlısı...

banner26