“Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Kitabı” ile düşünsel bir yolculuk

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılan “Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa” kitabında, farklı disiplinlerden gelen çok sayıda yazarın, akademisyenin ve araştırmacının görüşlerinden oluşan metinlerle Said Halim Paşa’nın siyasete, Batı’ya, Osmanlı toplumuna dair farklı perspektifler içeren düşünce yapısı detaylı bir şekilde ortaya konuyor.

“Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Kitabı” ile düşünsel bir yolculuk

Bugüne kadar Said Halim Paşa hakkında ele alınan geçmiş ve güncel tüm argümanları bir araya toplamayı başaran 824 sayfalık “Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Kitabı”, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basıldı. Kitabın editörlüğünü ise Asım Öz yapıyor. Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından bu yıl Nisan ayının ilk günlerinde yapılan ‘Said Halim Paşa Sempozyumu’nu referans alan kitap, çeşitli yaklaşımları bir araya getirmekle kalmıyor aynı zamanda düşünürün dünyasına ve hayatına tam manasıyla ışık tutuyor.

21. YÜZYILIN SİYASİ YAPISINA GERİLERDEN BİR BAKIŞ

Said Halim Paşa, Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine intikal eden siyaset ve düşünce mirası ele alınırken tartışmaya değer, entelektüel zenginliğe vesile olabilecek isimlerden biri. Elbette, bunda Meşrutiyet Devri’ndeki Osmanlı aydınlarının, Batı karşısındaki tutumlarının düşünce dünyasında olduğu gibi toplumsallıkta da yol açtığı problemleri idrak etmesinin önemli bir payı söz konusu. Said Halim Paşa’nın düşüncelerini, farklı perspektifleri içerecek biçimde kritiğe tabi tutan “Said Halim Paşa Kitabı”, klişelere itibar etmeyen bakış açısıyla öne çıkıyor. Çok yönlü bir bakış sunan bu kapsamlı eserde kendi döneminin ve imparatorlukların ulus-devletlere dönüştüğü sürecin bir aktörü olarak Said Halim Paşa tüm boyutlarıyla anlatılıyor. Düşünürün kavramlaştırmaları bir yandan İslam siyaset düşüncesine uzanırken bazı yönlerden yirminci hatta yirmi birinci yüzyılın siyasi tartışmalarını, dahası onların gelişini haber vermekten de geri kalmıyor.

100 YIL ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE SAİD HALİM PAŞA

Derlemedeki metinler, bir yandan düşünürün hayat hikâyesinin Osmanlı Devleti’ndeki dönüşümlerden nasıl etkilendiğini resmederken, diğer taraftan yazdıklarını merkeze alarak eserlerinin izini sürüyor ve okuyuculara geçmiş, şimdi ve gelecek açısından bambaşka ufuklar açıyor. “Said Halim Paşa Kitabı” Avrupa emperyalizminin tüm dünyaya yayıldığı kriz sürecinde yaşanan siyasal ve diplomatik gerilimler kadar Said Halim Paşa’nın kişiliğini etkileyen faktörleri de inceliyor. Kitap boyunca, yazarlarıyla aramızda yüzyıl olan metinler kadar, bize daha yakın hatta çok yakın makaleleri okuma fırsatınız olacak. Said Halim Paşa’nın siyasi hayatını, hiç bilinmeyen Muhafazakâr Fırka beyannamesi de okuma imkânı sunan “Said Halim Paşa Kitabı”, okuyucuya üzerinde düşünülecek zengin bir malzeme sunuyor.

YORUM EKLE

banner36