Osmanlı Hanedanı'nın sürgündeki yılları kitaplaştırıldı

Doç. Dr. Cahide Sınmaz Sönmez'in kaleme aldığı "Sürgünden Vatana- Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye'ye Dönüş Süreci" başlıklı çalışma, okurlarla buluştu.

Osmanlı Hanedanı'nın sürgündeki yılları kitaplaştırıldı

Eser, Osmanlı Hanedanı için dramatik sonuçlar doğuran bu olayı, dönemin arşiv belgeleri ve basına yansımaları üzerinden okurların dikkatine sunuyor.

Sözlü tarih metodolojisi kullanılarak yazılan eserde Sönmez, hanedanın hayattaki son mensuplarıyla yaptığı görüşmeleri bir tarihçi merceğinden geçirerek, yine hanedan mensuplarının sürgünde yaşadıkları duygu ve düşüncelerine yer verdi.

Hanedanın Türkiye'ye dönüş sürecinin perde arkasını irdeleyen kitap, "Hanedanın kadın ve erkek mensuplarının Türkiye'ye giriş yasakları niçin farklı sürelerde kaldırılmıştı?", "Hanedan mensupları Türkiye'yle irtibatlarını tamamen kopartmışlar mıydı?", "Türkiye hanedan üyelerini sürgünde takip ettirmiş miydi?", "Erken Cumhuriyet'in iç ve dış politik gelişmeleri hanedan mensuplarının durumlarını nasıl etkilemişti?", "Cumhuriyet hükümetlerinin hanedan mensuplarına karşı tutumu niçin çeşitlilik arz ediyordu?" gibi birçok soruya cevap vermeyi amaçlıyor.

Eser, ayrıca Osmanlı Hanedanı'nın sürgüne gönderilişlerinden ana vatana dönüşlerine kadar süren yaklaşık elli yıllık bir sürecin sonunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğine kavuşmalarını bir belgesel akıcılığında okurların beğenisine sunuyor.

Yazar Cahide Sınmaz Sönmez hakkında

Ankara'da 1972 yılında dünyaya gelen Sönmez, 1995'te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak girdi ve 1998 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden "Demokrat Parti Dönemi Kalkınma Politikası ve Göç Olgusuna Bir Bakış" başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde 2005'te "Cumhuriyet Döneminde Çıkarılan Af Yasaları ve Topluma Yansımaları (1923-1974)" başlıklı doktora tezi ile de doktor unvanını alan Sönmez, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilimdalı'nda doçent olarak çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:30
banner25
YORUM EKLE

banner26