Ömer Tuğrul İnançer: 'Gavur icadı lakırdısı fevkalade yanlıştır'

Ömer Tuğrul İnançer, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki Tasavvuf Sohbetleri’nde Kudüs’ün Yahudilik ve Hıristiyanlık açısından önemine dikkat çekti.

Ömer Tuğrul İnançer: 'Gavur icadı lakırdısı fevkalade yanlıştır'

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde iki ayda bir gerçekleştirdiği Tasavvuf Sohbetleri'nde Mevlid şerhinin anlatımı sırasında önceki söyleşilerde İsra olayının bitip Mirac olayının başladığı Kudüs şehrinden bahsettiğini hatırlatan Ömer Tuğrul İnançer, 29 Mart akşamı da Kudüs’ün Hıristiyanlık ve Yahudilikteki anlamından söz etti.

Toplumumuzda ‘biz evvela kendi inancımızı öğrenelim, bize ne başkasının inancından’ diye bir düşüncenin kabul gördüğünü ancak kendi inancımızı da öğrenmediğimizin çok aşikâr olduğunu söyleyen Tuğrul İnançer, “Bizim mukaddeslerimiz, mübareklerimiz üzerinde başkalarının fikrini bilmediğimiz zaman çok çabuk kanıyoruz. Bu kanmalara mani olmak için başkalarının da inanç sistemini bilmemiz lazım. Hatta eğer güzelse, doğruysa, uygunsa o davranış biçimini kendimize adapte ederek yapmamız lazım. Gavurun yaptığını ben niye yapayım diye kaba sofuluğun alemi yok. 'İlim müminin yitik malıdır, kayıp malıdır, nerede ve kimde bulursa alır' sözü, Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin sözüdür.” diye konuştu.

Gavur icadı lakırdısı fevkalade yanlıştır

İnançer sözlerine şöyle devam etti: “Mesela Yahudiler bütün yemek dualarını ‘Kudüs'te buluşmak üzere’ diye bitirirler. Alaska'daki de Avustralya'daki de Rusya'daki de Güney Afrika'daki de. Oruçlarını ‘seneye Kudüs'te inşaallah’ mealindeki sözle bitirirler. Biz Kudüs'ü bilmiyoruz bile. Yahudiler sünnet oluyor diye biz sünnet olmamazlık etmiyoruz. Dolayısıyla gavur icadı lakırdısı fevkalade yanlıştır.”

Yahudilerin Kudüs hakkındaki dini telakkilerinden de sözeden İnançer, Yahudi şeriatına bağlı dindar Yahudilerin Hıristiyanlık akidesinin de tesiriyle Mescid-i Aksa'nın üzerinde bulunmayı kıyamet alameti kabul ettiklerini söyledi ve ekledi:  “Onun için onlardan Mescid-i Aksa ile ilgili zarar gelmez. Çünkü Hz. İsa'ya atfedilen bir söze göre de o Süleyman'ın mabedidir. Biz Yahudi değiliz, demiş. Hıristiyan telakkisinde onun için Mescid-i Aksa'da hiç ibadethane, kilise yoktur, yapılmamıştır. Konstantin de yapmamış Kudüs’te; Beytullahim’e, Zeytindağı’na yaptırmış. Ama inanç sembolü olarak takke takan Yahudiler, Hacer-i Muallak’ta bir Yahudi tapınağı yapmak hevesindedirler.”

“Kudüs şehrinin adı Tevrat’ta bir yerde Salem adıyla zikredilmektedir. Salem, bir kabilenin putunun ismidir. Şehrin bir ibadet merkezi olması Hz. Davud’un işgali ve bugün Davud kulesi diye bilinen yerde kendisine ikametgâh ve ibadethane yaptırması ile Yahudi tarihinde önem kazanmıştır. Mescid-i Aksa’nın bulunduğu arazinin tamamına siyon derler ve siyon yalnızca Mescid-i Aksa arazisini değil Kudüs’ün tamamını ifade etmek içindir. Çünkü Yahudi inancına göre Hz. Davud’a saltanatının ebeden devam edeceği vaat edilmiş. Hz. Davud ölmüş ama hâlâ bu inanç var.” şeklinde konuşan Ömer Tuğrul İnançer, “Bu nevi inançları öğrenelim ki inancımızın ne kadar doğru, güzel, makul, insan tabiatına uygun, dolayısıyla da Hak olduğunu daha iyi idrak edelim. Daha iyi idrak edersek emirlere ve yasaklara daha çok riayet edici oluruz. Böyle yaparsak daha çok severiz. Bütün problem sevmemekten kaynaklanıyor.” dedi. 

Yahudiler’in Davud Aleyhisselam’a ebedi saltanat vaat edilmesiyle şehrin de ebedi selamet yurdu olduğuna inandıklarını, ayrıca Rabbin meskeni olarak Kudüs şehrini kabul ettiklerini kaydeden İnançer, “Bu, Tanrı telakkisinde çok tehlikeli bir şeydir. Bizim Rabbi Tealamızın meskeni, ciheti, yönü, mekânı yoktur. Yahudi kitaplarında Kudüs, Rabbin yurdu, meskeni diye geçer ve Yahudilerde Tevrat’tan alınma şöyle bir dua vardır. ‘Ey Yarusalem, seni unutursam sağ elim bütün yaptığı işleri yapamaz hale gelsin. Eğer senin yüceliğini, sana kavuşmanın yüceliğini dünyadaki diğer sevinçlerden üstün tutmazsam dilim damağıma yapışsın.’ Bütün Yahudiler bu duayı yapar ama biz Müslümanların haberimiz yok Kudüs’ten.” diyerek Kudüs konusundaki gafletimize dikkat çekti. 

Yahudi inancındaki on emirden birinin ‘Öldürmeyeceksin’ olduğunu hatırlatan İnançer, “Tevratta adam öldürmeyeceksin yazmaz. Yahudi öldürmeyeceksin yazar. Dolayısıyla adam öldürmek Yahudiler için günah değildir, Yahudi öldürmek günahtır. Yahudiler birbirinden faiz almaz, haramdır. Ama bizden alırlar. Bizim için faizin kendisi haramdır.” diye konuştu.

 

Gülcan Tezcan

 

Yayın Tarihi: 30 Mart 2017 Perşembe 16:57 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2017, 16:57
YORUM EKLE

banner19

banner36