Nakşibendilik ilim ve irfan yoludur

İlim ve İrfan dergisi Ocak sayısında tasavvuf hayatının önderlerinden Şah-ı Nakşibend Hazretlerini özel bir biçimde işliyor.

Nakşibendilik ilim ve irfan yoludur

İlk sayısından itibaren büyük bir emekle, hayatın ve tasavvufun yüzyılların imbiğinden süzülerek gelen ve bugüne taşınan görüş, bakış, anlayış ve yaşama çizgisini sayfalarına taşıyan İlim ve İrfan dergisi Ocak sayısında tasavvuf hayatının önderlerinden Şah-ı Nakşibend Hazretlerini özel bir biçimde işliyor. Dergi büyük bir sorumluluk ve vefa örneği olarak Şah-ı Nakşibend Hazretlerini hayatı, çizgisi ve bugün de yaşayan tasavvuf çizgisiyle kapsamlı bir dosyada okurlarına anlatıyor.

Ülkemizde tasavvuf sahasının yetkin isimleri, İlim ve İrfan sayfalarında Prof. Dr. Nedet Tosun, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Süleyman Derin ve Yard. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe Şah-ı Nakşibend Hazretlerini ve Nakşibendiliği değerlendiriyor.

Prof. Dr. Necdet Tosun, Şah-ı Nakşibend’in tasavvufi hayat çizgisini bir tablo gibi gözler önüne sererken, onun yolunun sağlamlığını, tarikattaki usül ve uygulamalarının bugün de dinamik bir şekilde yaşatılmasının altındaki mana derinliğini ortaya koyuyor.

Kelimat-ı kudsiyyeyi ise Prof. Dr. Süleyman Uludağ açıklıyor. Kelimat-ı kudsiyye, on bir kelimeden oluşmaktadır. Bunları Şeyh Abdülhalik Gücdevani, Nakşibendi tarikatının temel ilkeleri olarak belirlemiştir. Bu on bir kelime, Nakşibendiliğin tasavvuf terbiyesinde temel ölçü olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır.

Prof. Dr. Süleyman Derin ise, Nakşilik yolunun bazı ulu şeyhlerini derli ve toplu olarak okura sunuyor. Yakup Çerhi, Ubeydullah Ahrar, Saadettin Kaşgari, Abdurrahman Molla Cami, İmam Rabbani, Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri Prof. Dr. Derin’in kaleminden anlatılıyor.

Nakşibendiliğin günümüzde etkin bir kolu olarak Haznevilik ilim ve irfan merkezli olarak hizmetlerine devam etmektedir. Haznevilik merkezli önemli bir yazıyı Yard. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe kaleme almış. 

Tasavvuf, Allah’ın huzurunda olmanın idraki

Derginin orta sayfasında düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi, Hazneviliğin dayanağının Kur’an ve Sünnet olduğunu beyan ediyor.

Dergide bu sayı önemli bir otorite, Prof. Dr. Mustafa Kara yer alıyor. Tasavvufun ete kemiğe büründüğü mekânları, tekkeleri anlatan Prof. Kara, “İslam medeniyetinde din eğitimi ile ilgili olarak üç kurum öne çıkmaktadır: Mescid, medrese, tekke. Mescidler ibadetler için, medreseler ilmi faaliyetler için, tekkeler ise tasavvufi-kalbi yolculuklar içindir.” diyor.

Kıymetli bir tasavvuf büyüğünü, Ebü’l-Hasan Şazeli’yi ise Şaban Karaköse, derginin portre bölümünde anlatıyor.

Kinin ve intikamın insanı sürüklediği felaketlere işaret eden İsmail Acarkan, “Kin ve intikam kalbi karartır” başlıklı yazısında bu hususta en güzel yolun affetmek olduğuna vurgu yapıyor.

Ömer Döngeloğlu, Said Yavuz, Kâmil Yeşil, Kemal Özer ve Zahit Yakın bu sayının diğer yazarları. İlim ve İrfan okurlarına yine dolu dolu bir sayı sunmanın heyecanını yaşıyor.

Derginin Ailemiz eki ise özellikle çocukların ellerinden düşürmeyeceği çizgiler, hikâyeler ve eğlenceli sayfalarla dolu.

İlim ve İrfan irtibat tel: 0 212 694 98 98

 

Ahmet Hazne haber verdi

Yayın Tarihi: 02 Ocak 2014 Perşembe 21:34 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2014, 11:20
banner25
YORUM EKLE

banner26