Mehmet Emin Saraç Hocaefendi ile Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi arasındaki örnek yazışmalar

Sayısız hafız ve ilim sahibi insanı yetiştiren Hafız Abdullah Nazırlı'yı 107 yaşında dar'ül-bekaya uğurlamanın hüznü içindeyiz. Hafız Abdullah Efendi ile Mehmet Emin Saraç Hocaefendi arasında gıyaben bir dostluk var idi. Aralarındaki muhabbeti temsilen mektuplaşmaları malumdur.

Mehmet Emin Saraç Hocaefendi ile Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi arasındaki örnek yazışmalar

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler'den Sufi Abdulfettah Efendi'nin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş Köyü'nden Çuvalcı-zadelerden İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır.

Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan 10 tanesi Hafız Nazırlı tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar.12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir.Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir.

Abdullah Efendi ile Mehmet Emin Saraç Hocaefendi'nin mektuplaşmaları

Hafız Abdullah Efendi ile Mehmet Emin Saraç Hocaefendi arasında gıyaben bir dostluk var idi. Aralarındaki muhabbeti temsilen mektuplaşmaları malumdur.

Merhum Mehmet Emin Saraç Efendi'nin Merhum Hafız Abdullah Efendi'ye göndermiş olduğu kartta: "Fazilet meap Hafız Abdullah Efendi Hazretleri fitne ve fesadın arttığı şu zamanımızda efdali a'mal olan tedris ve talim ile meşgul olmanızı işitmekle mesrur ve müstebşir oldum. Cenab-ı Rabb'ül  izzeh ömür ve afiyetinizi müzdat buyursun ve talebenizi teksir eylesin. Mübarek ellerinizden öper dualarınızı niyaz eylerim." ifadeleri yer almaktadır.

Merhum Hafız Abdullah Efendi'nin merhum Mehmet Emin Saraç Hocaefendi'nin kartına cevaben yazdığı mektupta ise şu ifadelere rastlanmaktadır:

"Faziletli meslektaşım ve aziz kardeşim, fukahatlı Mehmet Emin Saraç hazretleri molla Cahit Kent ile göndermiş olduğunuz muhabbet kartınızı aldım. Tekrar tekrar okudum ne kadar memnun olduğumu bilseniz. Allah razı olsun bizi Kur'an-ı Kerim'i okumaya  ve okutmaya teşvik ediyorsunuz. Evet Rabbimiz'e ne kadar şükretsek azdır bizi hadimül Kur'an kılmış. Ve bizi kendi işlerinde istihdam ediyor. Bu hizmet-i kur'aniye yi bize nasip ettiği için binlerce şükürler olsun Rabb-i Rahimimiz'e. Aziz kardeşim buyurdunuz gibi bugün "Zaheral fesadü fil berri vel behri "ayet-i celile sinde de ifade edildiği gibi alemi fesada veren  deccalcılar bu fısk ve fücuru dünyaya yaydılar deccalın leşkeri her tarafı istila etmiş olduğu bir zamanda bizim bir kenara çekilip durmamız rahat rahat yatıp uyumamız asla layık olamaz. Çünkü bu kitabı Kerim bize bir emanetullah tır eğer biz bu emanetullah a sahip çıkmazsak huzuru bari de müstehakı azap oluruz bu sebeple ömrümüzün sonuna kadar bu emanet e sahip olmak zorundayız elbette bu kitabı Kerim'i okuyacağız okutacağız evamir ve nevahi sini anlatacağız ve vazifemizi yapacağız.Rabbimiz bizi son nefesimize kadar bu hizmetten ayırmasın bizi Kuran'dan ve Kur'an-ı bizden uzaklaştırmasın, okuyalım okutalım ahkâm ı ile amil olmaya çalışalım.Ve  bu emaneti bizden sonraki nesle teslim edelim ve böylelikle bize düşen vazifemizi ifa etmiş olalım. Muhterem efendim; ben de bilmukabele selam sevgi ve saygılarımı bildirir, devam-ı ömür ve afiyetler dilerim efendim."

Hadimül Kur'an-ı Kerim. 
Abdullah Nazırlı

İhsaniye Camii emekli imamı Elazığ ve halen müftülük de fahri kız Kur'an kursu muallimi 
25 Aralık 2005

Hafız Abdullah Nazırlı, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi.

6 çocuk babası Nazırlı'nın cenazesi, yarın saat 14.00'te İzzetpaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Harput Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedilecek.

Not:
Mehmet Emin Saraç Hocamız'la Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız hayattayken birbirlerini görmemişlerdir. Bu kart ile mektup Cahit Kent Hocamız vasıtası ile bu iki mübarek hocalarımıza ulaştırılmıştır.

YORUM EKLE