Mehmet Akif Ankara'da anılacak

Mehmet Akif Bilgi Şölenlerinin 5.si 11 Mart Cuma günü başlıyor! Şölen kapsamında 35 ilim adamı bildiri sunacak.

Mehmet Akif Ankara'da anılacak

11 Mart Cuma günü başlayacak Mehmet Âkif Bilgi Şölenlerinin beşincisine 35 ilim adamı ve yazar bildiri ile katılıyor. 5. Mehmet Âkif Bilgi Şölenin teması “Millî Mücadele ve İstiklâl Marşı”

Bilgi şöleni dolayısıyla TYB’nin Mehmet Âkif Eserleri Kütüphanesi’nin açılışı da yapılacak.

Bilgi şöleninin açılışı 11 Mart Cuma 10.30’da TYB Kültür Merkezinde.

Türkiye Yazarlar Birliği Mehmet Âkif yılında üç günlük bilgi şöleni düzenliyor. Türkiye Yazarlar Birliği Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi başkanı D. Mehmet Doğan, 5. Mehmet Âkif Bilgi Şölenin temasının “Millî Mücadele ve İstiklâl Marşı” olduğunu belirtti. Bu seneki şölene 33 ilim ve fikir adamı bildirileri ile katılıyor.

Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının 70. yılı olan 2006’da ilk defa gönüllü kuruluşların desteği ile yapılan bilgi şöleni, geçen yıllarda da aksatılmadan sürdürüldü ve Mehmet Âkif Yılı dolayısıyla bu yıl beşincisi yapılacak. 11 Mart Cuma sabahı açılış toplantısından sonra öğleden sonra oturumlara geçilecek. Şölen 13 Mart Pazar günü tamamlanacak.

12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulünün 90. yıldönümü dolayısıyla saat 10’da Mehmet Âkif’in Ankara’da bulunduğu sırada ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı’nı yazdığı Taceddin Dergâhı’nda buluşulacak ve “İstiklâl Marşı’nı Yazıldığı Yerde Okumak” programı icra edilecek.

Mehmet Âkif Bilgi Şöleni bu sene İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi’nin desteği ile yapılıyor. Şölene sunulan tebliğler Mehmet Âkif yılı içinde kitap halinde yayınlanacak.

Bu sene yurt dışından da katılım var

Bu sene şölene yurtdışından da katılım var. Sancak’tan Novi Pazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlud Dudiq, Kosova’dan Prof. Dr. Abdullah Hamiti ve Makedonya’dan Adnan İsmaili, Mehmed Âkif’in baba topraklarından katılanlar. Azerbaycan’dan da iki ilim adamı bildirileri ile katılıyor: Doç. Dr. Terane Hesimova ileYrd. Doç. Dr. Seriyye Gündoğdu.

Genç ilim adamları Mehmet Âkif araştırmalarına yöneliyor

D. Mehmet Doğan, bilgi şölenlerinin beşincisinde dikkati çeken bir hususun da genç ilim adamlarının Mehmet Âkif araştırmalarına yönelmesi olduğunu ifade etmiş. Bu şölene bildiri sunan öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu yardımcı doçent.

Yüzden fazla Mehmet Âkif araştırmacısının ortaya koyduğu külliyat

Mehmet Âkif Bilgi Şölenleri’nin kitaplaşan metinleri, Mehmet Âkif’in hayatını, eserlerini ve dönemini aydınlatan, konuyla ilgili çalışma yapanlar için vazgeçilmez önemde bir külliyat teşkil ediyor.

  1. Kitap: Mehmet Âkif, Türkiye’de Modernleşme ve Gençlik (25 bildiri)
  2. Kitap: Mehmet Âkif Dönemi ve Çevresi (23 bildiri)
  3. Kitap: Mehmet Âkif Edebi ve Fikri akımlar (30 bildiri)
  4. Kitap: Mehmet Âkif Edebiyat ve Düşünce (19 bildiri)

Beşinci kitabın da yayınlanmasıyla yüzden fazla Mehmet Âkif araştırmacısının katkısıyla milli şairimizle ilgili en geniş metin külliyatı ortaya konulmuş olacak.

MEHMET ÂKİF ERSOY BİLGİ ŞÖLENİ 5

Millî Mücadele ve İstiklâl Marşı

11-13 Mart 2011 Ankara

Program

Yer: Türkiye Yazarlar Birliği Kültür Merkezi (Sümer 1 Sokağı 11 Kızılay / Ankara)

1.Gün 11 Mart Cuma

10.30 - 12.00: Açılış

14.00  - 14.30: Mehmet Âkif Eserleri Kütüphanesi Açılışı (Müdafaa Cad. 10/13 Kızılay)

Birinci Oturum:         14.30 – 16.00

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük

Nazif Öztürk (Dr.),"İstiklâl Marşı’nın Yazıldığı Mekân Tâceddin Dergâhı'nda Marifet Eğitimi"

Abdulvahit İmamoğlu (Doç.Dr.), “Mehmet Âkif’in Vaazlarındaki Milli Mücadele Ruhu 

Kâmil Yeşil, “Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Mehmet Âkif Ersoy”

Bekir Şahin, “İstiklâl Marşı’nın Değişiklik Girişimleri ve Belgeleri”

Yakup Çelik (Prof. Dr.) "Örnek Bir Aydın: Mehmet Âkif Ersoy”

 

İkinci Oturum: 16.15 – 18.30

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç

Necmettin Turinay (Dr.), “Âkif’in Leylâ-yı Vicdân’ı”

Abdullah Hamiti (Prof. Dr.) “Mehmet Âkif Ersoy’un şiirinde Kosova ve Arnavutlar”

Mustafa Özçelik, “Hatıra Kitaplarında İstiklâl Marşı”

İdris Nebi Uysal (Yrd.Doç.Dr.), "İstiklâl Marşı'nı Anlama Sözlüğü"

Tahsin Yıldırım, “Mehmet Âkif Ersoy'un Meclis Çalışmaları”

Adnan İsmaili, “Mehmet Âkif'i Yeniden Keşfetmek

 

2.Gün: 12 Mart Cumartesi

 10.00 – 11:00 “İstiklâl Marşı’nı yazıldığı yerde okumak” Taceddin Dergâhı, Hacettepe

 

Üçüncü Oturum: 14.00 – 15.30

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Bilal Kemikli

Recep Duymaz (Prof.Dr.), "Mehmet Âkif Ersoy'un Estetiği - I) Estetik Süje/Sanatkâr"

Ercan Yıldırım, “Batı Karşıtlığı, Vatan Millet Bağlamında Âkif’in İslâmcılığı”

Ahmet Faruk Kılıç (Doç.Dr.), “İstiklâl Marşı’nın Fonksiyonel önemi ve Meclisteki Âkif”

Nesime Ceyhan Akça, (Yrd.Doç.Dr.), Âkif'in Duası”

Seriyye Gündoğdu (Yrd.Doç.Dr.), Mehmet Âkif’e göre sağlam cemiyetin kurulmasında aile ve kadının rolü”

Sezai Coşkun (Yrd.Doç.Dr.), “Türk Millî Eğitimi’nin Mehmet Âkif Algısı”

 

Dördüncü Oturum: 15.45 – 17.30

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mehmet Akkuş

Muammer Esen (Doç.Dr.), “İslâm ve İstiklâl Şairi Mehmet Âkif’in İnanç Dünyası”

Mehmet Fatih Birgül (Yrd. Doç. Dr.), "Nurettin Topçu'nun Âkif'i ve Safahat'ın Felsefesi"

Bilal Kemikli (Prof. Dr.), “Demevî Şiir Yahut Âsım'ı Yeniden Okumak”

Yaşar Şenler (Yrd. Doç. Dr), “Safahat’ta Aydın Profili”

İhsan Safi (Doç.Dr.), “Mehmet Âkif'in Şanlı Osmanlı Devletinin Yıkılması Karşısındaki  Duygu ve Düşünceleri”

Mithat Durmuş (Yrd. Doç. Dr.), "Mehmet Akif’in Milli Mücadele ve Milli Bilincin Uyanmasındaki Rolü"

 

Beşinci Oturum: 17.45 – 19.15

Oturum Başkanı :  Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir

Cevat Akkanat, "Bir Mukayese Denemesi: Mehmet Âkif Şiirinden İlham Alan Şairler"

Beyhan Kanter (Yrd.Doç.Dr.), "Mehmet Akif Ersoy’un Şiirleri Üzerine Sembolik Çözümleme: Bir Toplum İnşasında Şiirin Kesif Dili"

Adnan Uzun (Yrd.Doç.Dr.), "Bursa’nın İşgali ve “Bülbül” Şiirinin Hatırlattıkları"

Tevfik Sütçü (Yrd. Doç. Dr.), "İstiklal Marşı'ndaki "İstiklal", Hürriyet", "Vatan" Kavramları Bağlamında Mehmet Âkif'e Öncü Olarak Namık Kemal"

Mehmet Akkuş (Prof.Dr.), “Mehmet Âkif’in Gençliğe Nasihatı”

Nazım Elmas (Yrd. Doç. Dr.), “Mehmet Âkif ve Millî Mücadele”

 

3. Gün: 13 Mart Pazar

Altıncı Oturum: 10.00 – 12.00

Oturum Başkanı:       Prof. Dr. Nesimi Yazıcı

Mevlud Dudiq, (Prof. Dr.), “Balkan Milletlerinin Durumu ve Mehmet Âkif Ersoy”

Terane Hesimova (Doç. Dr.), “Azerbaycan Doğubilimciliğinde Mehmet Âkif Ersoy Sanatı – Millî Mübarize Yönleri”

Fatih Arslan (Yrd. Doç. Dr.), “Bir Cemiyet Mistiği: Mehmet Âkif…”

Cafer Gariper (Yrd.Doç.Dr.), “Kurtuluş Savaşı’nın Varlık Kazandırdığı İki Metin: İstiklâl Marşı ve Kuvâyi Milliye Destanı

Alâattin Karaca (Doç.Dr.),"Mehmet Âkif'e Göre Etnik Milliyetçilik"

Hayrettin Rayman (Prof.Dr.), “Mehmet Âkif'in Sosyal Temalı Şiirleri ve Bu Şiirlerin Teknik Yapısı”

Değerlendirme ve kapanış: 12.00 – 13.00

 

24733

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2011, 17:09
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13