Medeniyet dediğimiz nedir?

Cevat Özkaya yönetiminde yayımlanan Umran Dergisi, Mart 2012 sayısında tartışmalı bir konuyu ele alıyor.

Medeniyet dediğimiz nedir?

Yorgun bir kavram: medeniyet

Medeniyet, ne olduğu ile ilgili üzerinde mutabakat sağlanmamış bir kavramdır. Çeşitli düşünürlerce farklı dinamikler temel alınarak tanımlanan ve incelenen medeniyet kavramı, düşünce geleneğimiz içerisinde de tartışılan bir kavram olmuştur. Ve bu konudaki tartışmalar bugün de sürmektedir. Umran dergisinin son sayısının dosya konusu da bu, medeniyet tartışmaları.

İslam Bir Medeniyet midir? Evet, hayır, hem evet hem hayır

“Medeniyet Tartışmalarının Serencamı” başlığı, “Kavramın Sabrı, Romantik Nostalji ve Kapitalizm” yan başlığı ile hazırlanan dosyada, konu ile ilgili dört makale ve bir röportaj yer alıyor.

"Mehmet Kürşat Atalar İslam Bir Medeniyet midir?" başlıklı yazısında, bu soruya verilen farklı cevapların yanı sıra “çalışma” kavramına dikkat çekip medeniyet bahsini bu kavram çerçevesinde irdeliyor.

Metin Önal Mengüşoğlu’nun Medeniyet Bahsinde Üç Türk Münevveri başlıklı makalesinde ise İsmet Özel, Hilmi Yavuz ve Yusuf Kaplan’ın medeniyet görüşleri irdeleniyor. Bu görüşlere dair katılıp katılmadığı noktaları işaret eden Mengüşoğlu, yazısında aynı zamanda münevverin özelliklerinden birine de değiniyor. “…sahici münevver, “kendini tashih etme” hususunda eğer ciddi şöhret sahibi değilse, aydınlanmasının ana damarı kesik demektir.” şeklinde özetlediği bu hususun vurgulanmasının nedeni ise yine makalede gizli.

Konu ekseninde Asım Öz’ün Necdet Gök ile yaptığı röportaj, İslam medeniyeti alanında yazılan ilk eser olan Corci Zeydan’ın İslam Uygarlıkları Tarihi’ni konu ediniyor. Röportajda Necdet Gök esere ve eseri yayıma hazırlama sürecine dair soruları yanıtlıyor.

Şehirde Bir Leke: Yoksul Gözler ve Oturmanın Aşağılanması başlığını taşıyan Dilaver Demirağ yazısı, kentleşme ve kentsel dönüşüm konularına dikkatleri çekiyor.

Naci Tepe’nin Postmodern Kentleşme Olgusu başlıklı yazı ise, iç göç etkisiyle yapısı her gün değişen kentleri ve çarpık yaşamı konu ediniyor.

Kılavuz niteliğinde bir sayı

Medeniyet kavramının kelime anlamı, tanımı, bu kavrama yönelik şuana kadar geliştirilen ve özellikle Türkiye’de etkili olmuş düşünceler, kavrama yönelik yeni açılan tartışma alanları, medeniyet konusunda başvurulabilecek kaynaklar gibi birçok noktada yararlı olabilecek bir sayı, Umran’ın son sayısı. Ayrıca medeniyet ile ilgili karşılaştırmalı okumalar yapma konusunda da bir kılavuz niteliğinde.

 

Serdar Arslan haber verdi

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2017, 15:44
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13