Kütahya'da Kutlu Doğum haftası etkinlikleri

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, bu sene de Efendimiz (sav)’in 1443. doğum yılı münasebetiyle bütün kampüsü ve şehri kucaklayan etkinliklerine devam etti.

Kütahya'da Kutlu Doğum haftası etkinlikleri

İlahiyat Fakültesi’nin olmadığı bir üniversite kampüsü ruhsuz bir beden gibidir. Ruh nasıl ki bedene anlam ve canlılık veriyorsa İlahiyat Fakültesi de kampüse canlılık ve neşe getiriyor. Üniversitenin kalbi, gönlü ve nefesi oluyor.

23 Haziran 2012 yılında kurulan Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, şimdiye kadar, tam da buna uygun birçok faaliyete imza attı. Bu sene de Efendimiz (sav)’in 1443. doğum yılı münasebetiyle bütün kampüsü ve şehri kucaklayan etkinliklerine devam etti. Ayrıca İlahiyat fakültesinin bu etkinliklerine Medeniyet Araştırmaları, İdealist Gençlik ve Kızılay öğrenci toplulukları da destek verdiler. Neler mi yapıldı? Müsaadenizle efendim, anlatalım:

1.40 HADİS EZBERLEME YARIŞMASI

İslam’da hadisin önemi

İslam’ın Kur’an’dan sonra ikinci kaynağı olan hadis-i şerifler Kur’an’ı anlamamız noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Zira Kur’an’ın müfessiri olan Efendimiz (sav) hadisleriyle Kur’an’ı tefsir etmiştir. Bundan dolayı Kur’an’ı yani İslam’ı derinlemesine öğrenmek için hadis-i şeriflere başvurmak kaçınılmazdır.

Hadisin bu mühim konumunu gören İslam âlimleri ona çok büyük değer vermişler ve yaptıkları çalışmalarla çeşitli ve geniş bir hadis literatürünün oluşmasını sağlamışlardır.

40 Hadis geleneği

İşte bu literatürden bir parça da 40 hadis şerhi geleneğidir. Dini edebi ürünler arasında sayılan bu eserler geniş kitlelere İslam inanç esasları ve ahlakının ulaştırılması ve bir eğitim ve öğretim metodu olması açısından özellikle dikkat çeker.

Bazen tek konuda bazen de farklı konularda hazırlanan 40 hadis derlemelerini müellifler acaba hangi saikten ötürü hazırlamışlardır sorusu aklımıza gelebilir. Hemen söyleyelim ki onları bu çalışmalara teşvik eden de bizzat Efendimiz (sav)’dir. Efendimiz (sav) bu konuda buyurmuşlardır ki:

Ümmetimden kim kırk hadis hıfzederse, Allah onu alimler ve fakihler arasında diriltsin.”

Hazır olanlarınız, olmayanlarınıza tebliğ etsin.”

Benden bir sözü duyuranın Allah yüzünü ağartsın.”

Onlar bu çalışmalarıyla Efendimiz (sav)’in şefaatine nail olmayı, cehennem ateşinden azad olmayı, faydalı bir eser bırakarak amel defterlerinin kapanmamasını, hayır dua almayı ve ezberlenip uygulanarak insanlara faydalı olmayı kısacası Rabbimiz’in rızasını kazanmayı hedeflemişlerdir.

40 Hadis yarışması

Bu amaçla fakültemizin tecrübeli hocalarından Yrd. Doç. Dr. Selim Arık da “40 Sahabeden 40 Hadis” adlı çalışmasıyla bu geleneğe yeni bir halka ekledi. Bu güzel çalışma aynı zamanda Dumlupınar İlahiyat Fakültesi yayınlarından çıkan ilk eser oldu. Böylece yayın hayatına evvela Efendimiz (sav)in hadislerini konu alan bir eserle başlamak da, bundan sonraki yayınların çok feyizli ve bereketli olması için gönlümüzden geçen bir dua ve niyaz oldu.

İlahiyat Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu yarışmada bu eser kaynak olarak ele alındı ve yarışma Dumlupınar Üniversitesi’nin tüm öğrencilerine yönelik olarak yapıldı. Yarışmaya katılım da çok yüksekti. Tatlı bir rekabetle geçen yarışmada birinci, Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden Fehmi Çetin; ikinci, İlahiyat Fakültesi’nden Nagehan Altunkaya; üçüncü ise Mühendislik Fakültesi’nden Mustafa İnalkaç oldu. Mansiyon ödülüne de yine İlahiyat Fakültesi’nden Sevil Dağcı layık görüldü. Hakikatte ise yarışmanın kazananları katılan tüm öğrencilerdi.

2.GÜL BAYRAMI - HATIRA GÜLŞENİ

Gül Efendimiz (sav)’in gül kokulu hadisleri gönlümüzde tarifi imkansız esintiler bıraktı. Bizler böylece sermest ü bi-hoş olduğumuz bir demde, hemen yarışmanın akabinde, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin organize ettikleri gül bayramına katıldık. Efendimiz (sav)’in doğum yılı olan 571 anısına, 571 gül fidanını toprakla buluşturduk büyük bir iştiyakla. Batındaki gülistandan zahirdeki gülistana geçtik. Çok güzel bir hatıra gülşeni oluşturuldu kampüsün içinde.

Ayrıca şemsi takvime göre efendimizin doğduğu bu ayların da gül dikim mevsimi olması tefekküre sevk ediyor insanı.

Gül diken adam

Hani, “Ne zaman seni düşünsem, Gül dikiyorum ellerimin değdiği yere” diyor ya İlhan Berk bir şiirinde, aslında bu tam bir salih müslüman-mümin tanımıdır. Başka bir deyişle salih bir insan kimdir sorusuna verilebilecek en güzel cevaptır bu. Bozulanı ıslah eden, kötüyü iyileştiren, çirkini güzelleştiren bir mümin, ellerinin değdiği her yere gül diken peygamberinin (sav) işini yapıyor demektir. Yani O’nun varisidir.

Demiştik ya İlahiyat Fakültesi kampüsün neşesidir diye. Kutlu nebiyi hatırlayan her bölümden öğrencileri gül dikerken görünce İlahiyat Fakültesi’nin kampüsü güzelleştirdiğini ve yarın, gittikleri her yeri güzelleştirecek “güller”i yetiştirdiğini müşahede ediyorsunuz.

3.HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK PANELİ

16 Nisan 2014'te ise yine bütün kampüse ve şehre yönelik olarak bir panel gerçekleştirildi.

Panele İlahiyat Fakültesi hocalarından dekan yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ahmet Türkan, Yrd. Doç. Dr. İlhami Günay ve Temel İslam Bilimleri bölüm başkanı Doç. Dr. Halis Aydemir konuşmacı olarak katıldılar. Panel, Dumlupınar Üniversitesi TV (dputv.com) tarafından da canlı olarak yayınlandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin takip ettiği panelin açılış konuşmasını yine İlahiyat Fakültesi hocalarından Yrd. Doç. Dr. Ümit Aktı hocamız yaptı. Konuşmasında İlahiyat Fakültesi’nin yeni kurulmasına rağmen kendinden emin adımlarla kutlu nebinin yolundan gittiğini belirten hocamız, Hz Peygamber’in bütün gençlere örnek olabilecek yegane kişi olduğunu vurguladı.

Genç, iradesine sahip çıkandır

Akabinde ilk sözü Yrd. Doç. Dr. İlhami Günay hocamıza verdiler. Hocamızın paneldeki sunumları, Kur’an-ı Kerim’de Gençlik ve Gençler hakkında idi. Hocamız konuşmalarında Kur’an-ı Kerim'in, yaşı, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün yükümlü insanları muhatap aldığını, ancak ilk indiğinde ona inananların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu söyledi.

Sonra sözlerini, Kur’an-ı Kerim'in gençlerin coşkunluk, idealizm, fedakârlık ve hür fikirlilik gibi öne çıkan vasıflarını Peygamberimiz’in rehberliğinde iyiliğe yönlendirerek tevhid toplumunu onlarla inşa ettiğini; Rasülullah (s.a.v.)’in çağdaşı gençlerin eğitimini, Kur’an-ı Kerim’in nazari diyebileceğimiz iman, ibadet ve ahlaka ilişkin emir ve yasaklarını önce kendisi uygulamak ve az sayıdaki yetişkin tâbileriyle birlikte gençlerin de uygulamalarını telkin etmekle gerçekleştirdiğini söyleyerek sürdürdü.

Konuşmasının sonunda ise, Peygamberimiz’in bu husustaki bir diğer uygulamasının ise gençlerin, Kur’an’daki emsallerinin ibretlik hayatlarını çokça okumaları ve dinlemelerini sağlayıp, onlara olumlu rol modeller göstererek telkinlerini müşahhas örneklerle pekiştirmesi olduğunu ifade ettiler.

Panelin ikinci konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Türkan hocamız da genç sahabelerin ilki olan Hz. Ali’nin ilmin şehri olması, cesareti, şecaati, kahramanlığı ve hitabeti üzerinde durdular. Hz. Peygamberin onu bizzat yetiştirdiğinden bahsettiler.

Vahiy insanı gençleştirir ve genç tutar

Panelin son konuşmacısı da Doç. Dr. Halis Aydemir hocamız oldular. Halis hocamız da sözlerine vahyin gençleştirici özelliğinin olduğunu belirterek başladılar ve Hz. Peygamber’in etrafındaki sahabelerin yaşlarının ne olursa olsun bir gençlik dinamizmi ile hareket ettiklerini söylediler. Son sözlerini ise Efendimiz (sav)’in “ Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Çünkü bu gözü ve namusu korumanın en etkili yoludur” hadisini okuyarak bitirdiler.

Panelden sonra bu sefer de bizleri bir musiki ziyafeti bekliyordu. “Her-dem Ney” musiki heyeti, ilahi ve kasideleriyle gönül pasımızı sildiler. Onları dinlerken dinlendik, dinlenirken demlendik.

Musiki heyeti de icrasını tamamladıktan sonra da 40 hadis ezber yarışmasının ödüllerini Prof. Dr. Bilal Kemikli hocam takdim ettiler. Her yarışmacının ödüllerini almadan önce sahnede bir hadis-i şerif okumaları da görmeye değerdi.

Panel çıkışında bütün dinleyicilere bu günün anısına Allah Resulu’nün ahlakını okuyup daha yakından tanımaları için Yusuf b. İsmail en-Nebhani’nin “Vesail-i Vüsul ila Şemaili’r-Rasul – Allah Rasulü’nün Ahlakı ve Özellikleri” adındaki eseri dağıtıldı.

4.KUTLU DOĞUM HAFTASI KONFERANSLARI

Bu sene Kütahya’da şehir içinde yapılan bütün Kutlu Doğum haftası etkinlikleri Diyanet'in yani Kütahya Müftülüğü’nün çatısı altında yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdikleri bu faaliyetlere İlahiyat Fakültesi de çok büyük bir katkı sağladı. Bu amaçla şehir merkezinde ve ilçelerdeki okullarda öğrencilere ve ailelere dönük konferanslar tertib edildi. İlahiyat Fakültesi hocalarımız da bu konferanslara konuşmacı olarak katıldılar.

En son faaliyet de “hitamuhu misk” kabilinden yine Kütahya Müftülüğü’nün tertiplemiş olduğu ve ilahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli hocamızın konuşma yaptığı “Din Samimiyettir” serlevhalı konferans oldu.

Hocamız konuşmalarında özellikle “merd olmak, güvenilir olmak ve nezahet-i lisan sahibi olmak” bağlamında dinde samimiyete vurgu yaptı. Samimi bir insanda bu üç özelliğin bulunması gerektiği üzerinde durdular. Samimiyete farklı bir bakış açısı getirdikleri hocamızın bu konuşması yaşadığımız şu zaman dilimine ve geleceğimize ışık tutması açısından fevkalade önemli bulundu.Abdullah Çakır haber verdi

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2014, 14:22
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26