Kur'an Kültürü konuşulacak!

Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları 19 - 21 Eylül'de İstanbul'da

Kur'an Kültürü konuşulacak!

 

Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları 19 – 21 Eylül’de İstanbul’da

(13.-20. yüzyıllar)

Tarih: 19-21 Eylül 2011

Yer: İlim Yayma Vakfı Vefa Misafirhanesi, Fatih/İSTANBUL

 

 

19 Eylül 2011 Pazartesi

 

AÇILIŞ 09.30 – 10.30

Kuran-ı Kerim   

Açış Konuşmaları    

Doç. Dr. Bilal GÖKKIR

Mustafa UĞUR

Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN

Prof. Dr. Adem ESEN

KONFERANS (10.30-11.30)

Prof. Dr. Mevlüt GÜNGÖR

ARA (11.30 - 12.00)


 

BİRİNCİ OTURUM (12.00-13.00)

Başkan: Dr. Necdet YILMAZ

Prof. Dr. A. Suphi FURAT “Rükneddin es-Semerkandi’nin İ’câzül-Kur’an Adlı Eseri”

Müzakere: Prof. Dr. M. Halil ÇİÇEK

Soru ve Katkılar

ARA (13.00 – 14.30)

İKİNCİ OTURUM (14.30-16.30)

Başkan: Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR

Doç. Dr. Nurettin TURGAY “Klasik Osmanlı Dönemi Müfessirlerinden Hüsamüddin Ali el-Bidlisî ve Tefsirciliği”  Müzakere: İsmail ÇALIŞKAN

 

Şükrü MADEN “Osmanlı Tefsir Geleneğinde Hâşiyeciliğin Önemi -Şeyhülislam Sa‘dî Çelebi’nin (Ö. 945/1539) Hâşiye-İ Sûre-İ Mülk ‘Ale’l-Kâdî El-Beyzâvî İsimli Hâşiyesi Örneğinde Bir Değerlendirme-”   Müzakere: Dr. Hakan UĞUR

Soru ve Katkılar

ARA (16.30 – 17.00)

GENEL DEĞERLENDİRME (17.00-18.00)

Başkan: Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

 

20 Eylül 2011 Salı

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM (08.30-10.30)

Başkan: Prof. Dr. A. Suphi FURAT

Dr. Recep ARPA “Gazzîzâde Abdullâtif Efendi ve Fütûhâtü Kenzi’l-Kur’ân Adlı Fâtiha Sûresi Tefsiri” Müzakere: Dr. Mehmet ÇİÇEK

Dr. Rashad ILYASOV “Ebû Saîd Muhammed Hâdimî’nin (1701/1113-1762/1176) Çok Boyutlu Yorum Yöntemi”  Müzakere: Dr. Halil ALDEMİR

Soru ve Katkılar

ARA (10.30 - 11.00)

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM (11.00-13.00)

Başkan: Doç. Dr. Bilal GÖKKIR

Dr. Burhan BALTACI “Osmanlı Tefsir Geleneğinde “Müstakil Ayet Tefsirleri” Müzakere: Doç. Dr. Hatice ARPAGUŞ

İsmail TAŞ “15. Yüzyılda Yazılmış Olan “Enfesü’l-Cevâhir” Adlı Kur’an Tercümesi’nin Müellifi Meselesine Dair Tespitler”   Müzakere: Dr. Emek ÜŞENMEZ

Soru ve Katkılar

ARA (13.00 – 14.30)

BEŞİNCİ OTURUM (14.30 - 16.30)

Başkan: Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN

Doç. Dr. Adem YERİNDE “Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selim ilâ Mezâyâ’l-Kitabi’l-Kerim Adlı Tefsirinin Müellif Nüshası”  

Müzakere: Dr. Muhammet ABAY

 

Dr. Mahmut AY “Niyâzî-i Mısrî’nin Kur’an ve Tefsir Anlayışı” Müzakere: Dr. Harun ÖĞMÜŞ

Soru ve Katkılar

ARA (16.30 - 17.00)

GENEL DEĞERLENDİRME (17.00-18.00)

Başkan: Doç. Dr. Ömer KARA

 

21 Eylül 2011 Çarşamba

 

ALTINCI OTURUM (08.30-10.30)

Başkan: Prof. Dr. Bedri GENCER

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK “Son Dönem Osmanlı’da Kur’an Tarihi, Tefsir Tarihi ve Tefsir Usulü Çalışmaları”  Müzakere: Doç. Dr. Murat SÜLÜN

 

Dr. Kerim ÖZMEN  “Osmanlı Tefsir Literatüründe Hurufilik İzleri Beyazıd Halife Örneği”

Müzakere: Dr. Mustafa KARAGÖZ

Soru ve Katkılar

 

ARA (10.30 – 11.00)

DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ OTURUMU (11.00-13.00)

Başkan: Prof. Dr. Mevlüt GÜNGÖR

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Halil ÇİÇEK

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Dr. Necdet YILMAZ

 

KATILIMCILAR

Prof. Dr. A. Suphi FURAT

Prof. Dr. Adem ESEN

Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN

Prof. Dr. Bedri GENCER

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Prof. Dr. M. Halil ÇİÇEK

Prof. Dr. Mevlüt GÜNGÖR

Doç. Dr. Adem YERİNDE

Doç. Dr. Bilal GÖKKIR

Doç. Dr. Hatice ARPAGUŞ

Doç. Dr. Murat SÜLÜN

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR

Doç. Dr. Nurettin TURGAY

Doç. Dr. Ömer KARA

Dr. Burhan BALTACI

Dr. Emek ÜŞENMEZ

Dr. Hakan UĞUR

Dr. Halil ALDEMİR

Dr. Harun ÖĞMÜŞ

Dr. Kerim ÖZMEN  

Dr. Mahmut AY

Dr. Mehmet ÇİÇEK

Dr. Muhammet ABAY

Dr. Mustafa KARAGÖZ

Dr. Necdet YILMAZ

Dr. Rashad ILYASOV

Dr. Recep ARPA

İsmail TAŞ

Şükrü MADEN

 

 Molla Hüsrev Mah, Akif Paşa Sokak, No:4 Vefa, 34134 Fatih/İstanbul

Tel: 0212 511 2290

Faks: 0212 511 2291

Email: yazakademisi@gmail.com   

 

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2011 Pazar 00:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2011, 21:40
banner25
YORUM EKLE

banner26