Kuran, bilim için ne söyler?

İstanbul'da Uluslar arası Kuran, Sünnet ve Modern Bilimler Sempozyumu yapılacak. Çörekotu, bal, bilimsel veriler üzerine müthiş bir sempozyum…

Kuran, bilim için ne söyler?

 

İstanbul Cevahir Otel’de 11 – 13 Mart 2011 tarihleri arasında Uluslar arası Kuran, Sünnet ve Modern Bilimler Sempozyumu yapılacak. Sempozyumun programı şöyle.

24720

11 Mart 2011 Cuma 09.00 – 10.30

Birinci Oturum: Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları

 

İkinci Oturum

11 Mart 2011 Cuma (16.00 – 18.00)

Oturum Başkanı: Dr. Abdullah Ömer Nasif

Raportör: Dr. Muhammed Muhammed Davud

16.00 Kur’an-ı Kerîm’e Göre Neslin Üremesi

Dr. Mücâhid Ebu’l-Mecd

16.20 Faiz Yasağı ve Sebepleri

Dr. Kevser Abdülfettâh el-İbcî

16.40 Kur’anî - Bilimsel - Teoloji, Bilimsel – Kur’anî – Teoloji

Doç. Dr. Caner Taslaman

17.00 Evrenin Kandilleri

Dr. Yâsîn Muhammed el-Müleykî

17.20 Beyin Haritası: Dini ve Bilimsel Bir Yaklaşım

Dr. Muhammed İbrahim Dûdah

Müzakere: 17.40-18.00

 

Üçüncü Oturum

11 Mart 2011 Cuma (18.30 – 20.45)

Oturum Başkanı: Dr. Abdulcevad es-Sâvî

Raportör: Dr. Halid Said Asîrî

18.30 Kan Şekeri Üzerinde Çörek Otunun Etkisi

Dr. Abdullah Ömer Bâmûsâ

18.50 Boşanma İddetinin Hikmeti

Dr. Fevzî Ramazân

19.10 Gökyüzü Örgüsü

Dr. Hüsnü Hamdân Dusûkî

19.30 Hayvan Sütünün Yapısı

Prof. Dr. Hamid Atiyye Muhammed

19.50 Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde İnsanın Yaratılışı

Prof. Dr. Alparslan Özyazıcı

20.10 Kur’an ve Sünnet Işığında DNA

Dr. Mahmud Ebu’l-Necâ

Müzakere: 20.30-20.45

 

Dördüncü Oturum

12 Mart 2011 Cumartesi (09.00 – 11.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Âdil Abdullah el-Fellâh

Raportör: Dr. D. Abdulaziz el-Cefrî

09.00 Sıtma Hastalığının Tedavisinde Çörek Otu

Dr. Halid Said Asîrî

09.20 Çörek Otu Hakkında Bir Araştırma

Dr. Muhammed Remzi

09.40 Kalp Sağlığına Faydaları Açısından Egzersiz ve Çörek Otu: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Lubnâ İbrahim el-Assûm

10.00 Bakterilerin Tedavisinde Çörek Otunun Rolü

Prof. Dr. Muhammed Mahmud Şüheyb, Dr. İmân Muhammed Hulvânî

10.20 Göğüs Kanserinin Önlenmesinde Destekleyici Bir Tedavi Unsuru Olarak Çörek Otu

Dr. Recâ Hüsnü Muhammed, Dr. Muhammed Cemîl Abdülmunim

Müzakere: 10.40-11.00

 

Beşinci Oturum

12 Mart 2011 Cumartesi (09.00 – 11.00)

Oturum Başkanı: Dr. Fatma Ömer Nasîf

Raportör: Prof. Dr. Senâ Ahmed Halife

09.00 Balkabağı Bitkisi (Cucurbita Moschata) Özütünün Antimikrobiyal Özelliği

Dr. Amine Ali Sıddık

09.20 Mikrobiyolojide “Ayrışma”

Dr. Ahlâm Ahmed el-Avadî

09.40 İletişimde Haber Kaynağının Güvenirliği

Dr. Rahîme et-Tayyib Îsânî

10.00 Tarım İçin Çisentinin Bitkiler Açısından Önemi

Dr. Mulûk Muhammed el-Hazzân

10.20 Köpek Salyasının Bakteriyel Etkileşimi

Nuhâ Talâl İbrahim Zeylaî, Prof. Dr. Naciye ez-Zenbakî

Müzakere: 10.40-11.00

 

Altıncı Oturum

12 Mart 2011 Cumartesi (11.30 – 13.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih b. Hüseyin el-Âyid

Raportör: Dr. Adil Muhammed Ebululâ

11.30 Miras Paylaşımının Hikmetleri

Dr. Necib Bûhuneyk, Prof. Dr. Sellâf Al-Kîkıt

11.50 Deprem ve Volkanik Hareketlilik

Enîsurrahman en-Nedvî

12.10 Yerbiliminin Esasları Üzerine Bir İnceleme

Dr. Şerif Ali Sadık

12.30 Kur’an’da Sağ – Sol Kavramı

Prof. Dr. Şenol Dane

12.50 İslam ve İnsan Hakları

Dr. Salih Asker

Müzakere: 13.10-13.30

 

Yedinci Oturum

12 Mart 2011 Cumartesi (11.30 – 13.30)

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Kafi Dönmez

Raportör: Prof. Dr. Bekir Zeki Avad

11.30 Kur’an’ın Bilimsel Tefsiri Konusunda Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Eleştirel Bir Yaklaşım

Prof. Dr. Ömer Çelik

11.50 Asit ve Renk Gelişimi: Etlerin Sağlıklı Depolanması

Dr. Muhammed Bûrabâb, Dr. Muhammed Idömer

12.10 Kur’an ve Gaybdan Haber Verme

Prof. Dr. Muhammed Emahzun

12.30 Tam Tahıllı Ürünlerin Faydaları

Dr. Üsame Sıddık Hammûde

12.50 Kur‘an ve Hz. Peygamber Öğretisinde Yer ve Göklerin Ele Alınışı

Prof. Dr. Celal Yeniçeri

Müzakere: 13.10-13.30

 

Sekizinci Oturum

12 Mart 2011 Cumartesi (16.00 – 18.00)

Oturum Başkanı: Dr. Hamza b. Hüseyin el-Fa’r

Raportör: Dr. Abdullah Kurban Türkistanî

16.00 Mekke-i Mükerreme’nin Coğrafi Konumunun Özelliği

Dr. Yahya Vezîrî

16.20 Ortak İktisadi Haklar Açısından Kadın ve Erkek

Dr. Şirin Fethi Mustafa

16.40 Hz. Peygamber’in Tavsiyeleri Işığında Öfke Kontrolü

Dr. Muhammed el-Acrûdî

17.00 İncillerde Hz. Peygamber

Esma Abdülmecid Aziz

17.20 Kur’an ve Modern Bilim (İlişkisi – Sahası - Sorunları)

Prof. Dr. Celal Kırca

Müzakere: 17.40-18.00

 

Dokuzuncu Oturum

12 Mart 2011 Cumartesi (18.30 – 20.10)

Oturum Başkanı: Dr. Abdurrahman ez-Zeyd

Raportör: Dr. Muhammed el-Cundî

18.30 Kur’an’da Fıtrat İman İlişkisi

Prof. Dr. Sa’d b. Ali eş-Şehrânî

18.50 Bulutlar Gibi Gelip Geçen Dağlar: Kur’an’da Dağların Ele Alınışı

Ümit Şimşek

19.10 Kur’an-ı Kerim’de İnsan Hakları

Prof. Dr. Abdüssened Yemâme

19.30 Kur’an-ı Kerim’in Beyan İncelikleri

Prof. Dr. Muhammed Muhammed İmam Davud

Müzakere: 19.50-20.10

 

Onuncu Oturum

13 Mart 2011 Pazar (09.00 – 11.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmed Abdullah bin Humeyd

Raportör: Prof. Dr. Adnan Ahmed el-Bâr

09.00 Karaciğer Kanser Hücresi Üzerine Bal ve Çörek Otunun Etkisi

Prof. Dr. Mahmud İsmail Hasan

09.20 Balın Antimikrobiyal Özelliği

Prof. Dr. Ahmed Hicâzî

09.40 Balın Rengi ve Böbrek Taşlarıyla İlişkisi

Dr. Ahmed b. Sattâl

10.00 Propolis ve Diyabet Tedavisi

Dr. Muhammed Taha el-Hariri

10.20 Balın Tedavi Edici Özellikleri

Esma Sib

Müzakere: 10.40-11.00

 

Onbirinci Oturum

13 Mart 2011 Pazar (09.00 – 11.00)

Oturum Başkanı: Dr. Hatice Ömer Bâdahdah

Raportör: Prof. Dr. Ahlâm el-Avadî

09.00 Bazı Akciğer Mantar Hastalıkları Üzerinde Kust Bitkisi ve Amfoterisin B İlacının

Tedavi Edici Etkisine Dair Bir Araştırma

Prof. Dr. Sena Ahmad Halife, Prof. Dr. Rahmet Ali el-Alyânî, Dr. Dalya Mustafa Dimyâtî

09.20 Yetimlere Yönelik Şefkat (Yetim Başını Okşamak)

Dr. Mehâ Yusuf el-Cârullah

09.40 Korkunun Karaciğer Yapısına Etkisi

Dr. Latife İshak Hayyât

10.00 Kust Bitkisinin (Costus Speciosus) Solunum Sistemi Mantar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi

Dr. Menâl Osman el-Kattân

10.20 Hicaz’dan Busra’daki Develerin Boyunlarını Aydınlatan Bir Ateşin Çıkması

Dr. Muhâ Abdurrahman Netu

Müzakere: 10.40-11.00

 

Onikinci Oturum

13 Mart 2011 Pazar (11.30 – 13.20)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın

Raportör: Dr. Ertuğrul Boynukalın

11.30 Kur’an ve Dinamik Yer Hareketleri

Dr. Zekeriyya Hemîmî , Prof. Dr. Muhammed Hidayetullah Kârî, Dr. Muhammed İbrahim Mutsah

11.50 Boşanmayla İlgili Hükümlerin Dini Hikmetleri

Prof. Dr. Muhammed Nebil Ganâim

12.10 Kur’an ve Yeni Bilimlerin Ortaya Koyduğu Metafizik Gerçeklikler

Prof. Dr. Osman Çakmak

12.30 Domuz Etinin Haram Kılınışının Hikmetleri

Prof. Dr. Hanefî Mahmud Medbûlî

Müzakere: 12.50-13.20

 

Onüçüncü Oturum

13 Mart 2011 Pazar (11.30 – 13.30)

Oturum Başkanı: Dr. Abdunnasır Batuk

Raportör: Şirin Fethi Mustafa

11.30 Kur’an ve Modern Bilim Açısından Serap Olgusu

Hasan Yusuf Şihâbuddin

11.50 Acve Hurmasının Akciğer Dokusuna Faydaları

Dr. Leyla Ahmed Hamdî, Dr. Dîna Mevsılî

12.10 Güneş Nereye Gidiyor?

Fiz. Müh. Taşkın Tuna

12.30 Hurmanın Antimikrobiyal ve Tedavi Edici Özelliği

Dr. Ervâ Abdurrahman Ahmed

12.50 Üzümün Besleyici ve Tedavi Edici Özelliği

Prof. Dr. Meysâ Muhammed er-Râvî

Müzakere: 13.10-13.30

 

Ondördüncü Oturum

13 Mart 2011 Pazar (16.00 – 18.00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhammed Salih Hariri

Raportör: Prof. Dr. Muhammed Hidayatullah Kari

16.00 Gece Karanlığı ve Gündüz Işığının Bitkilere Etkisi

Prof. Dr. Kutb Âmir Fergalî

16.20 Çevre Kirliliği

Dr. Ahmed Melîcî

16.40 Din ve Bilim Açısından Şimşek Olayı

M. Abduddâim el-Kuheyl

17.00 Deniz Rüzgârları ve Çeşitleri

Dr. Salih Abdulkavî es-Sinbânî

17.20 Kur’an’da Sivrisineğin Misal Olarak Ele Alınışı

Prof. Dr. Mustafa İbrahim Hasan

Müzakere: 17.40-18.00

 

Onbeşinci Oturum

13 Mart 2011 Pazar (18.30 – 19.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah el-Muslih

18.30 İçkiyle İlgili Hadislere Bilimsel Bir Yaklaşım

Dr. Muhammed Ali el-Bâr

18.50 Zeytinyağı Mucizesi

Dr. Hassân Şemsi Bâşâ

Müzakere: 19.10-19.30

 

Kapanış Oturumu

13 Mart 2011 Pazar (20.00 – 21.00)

Ömer Faruk Pekuz haber verdi

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2011, 16:44
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
ayse kaya
ayse kaya - 10 yıl Önce

yani siz simdi dini bilgi ve 'pozitif' bilimin birb. farklı oldugunu mu söylemek istediniz!?

Erdal
Erdal - 10 yıl Önce

cok guzel olmus, ilk okudugumda saka sandim, gercekmis:(
sanirim teolog kesim islam'dan bir ronesans devsirme isini cok ciddiye almis, yoksa erken modern donemde hristiyanlarin yaptigi gibi pozitif bilimle dini bilgiyi aynilestirmenin baska bir aciklamasi yok.
allah sonumuzu hayr eylesin...

banner19

banner13

banner26