Kubad Abad çinileri üzerine kaynak bir kitap: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri

Çanakkale'nin ünlü seramik markası Kale grubunun öncülük ettiği proje sonucu ÇOMÜ'nün Kubad Abad çinileri üzerine çalışmalar Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri adlı eserde toplandı.

Kubad Abad çinileri üzerine kaynak bir kitap: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri

Selçuklu ve Beylikler dönemine ilişkin kaplamalık malzeme olarak çininin ele alındığı literatürdeki ilk kitap olan “Anadolu Toprağının Hazinesi: Çini / Selçuklu ve Beylikler Çağı” ile birlikte, kazılarda yeni bulunmuş pek çok çini örneği ilk kez yayınlanıyor. Kubad Abad Saray kazılarında ilk kez ortaya çıkan seramik depodaki çiniler hakkında fotoğraflar ve bilgiler yer alıyor.

Kitabın yazarları Prof. Dr. Rüçhan Arık ve Prof. Dr. Oluş Arık yaptıkları değerlendirmede, bu kitapta, Anadolu’da Selçuklularla başlayan çininin kaplamalık malzeme olarak öyküsünü, en yeni arkeolojik çalışmaların verileri ışığında okuyucuya sunmaya çalıştıklarını belirttiler. Amaçlarının Anadolu’da, Selçuklu ve Beylikler döneminde yaratılan çini sanatını seçme örneklerle tanıtmak, çinilerin hangi tür ve tekniklerle, nasıl kullanıldığını göstermek, kavramak ve değerlendirmek olduğunu vurguladılar.

“Anadolu Toprağının Hazinesi: Çini / Selçuklu ve Beylikler Çağı” kitabının konusu çini ve sırlı tuğlaları içeren sırlı duvar kaplamaları kapsıyor. Selçuklu ve Beylikler Devri Çinilerinde Malzeme, Teknik ve Fırınlara Dair Bazı Tespitler, Çininin Tarihçesine Kısa Bakış, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Dinî ve Kamusal Yapılarında Çini, Selçuklu Devri Levha Çinilerinde Form, Duvar Kaplama Tasarımlarına Yönelik Tespitler ve Fırınlama Sonrası Yapılan Bazı İşlemler, Kubad Abad Selçuklu Çinilerinin Bileşimi ve Teknolojisi, Anadolu Selçuklu Saraylarında Çini başlıklı bölümlerin bulunduğu kitapta, Cardiff Üniversitesi profesörlerinden Prof. Dr. Ian C. Freestone, Prof.Dr. Zehra Yeğingil, Yard. Doç. Dr. Muharrem Çeken, Dr. Rüstem Bozer’in makaleleri de yer alıyor.

Bu kitapta, müze ve koleksiyon malzemesinden farklı olarak yeri, yeni kazı buluntusu “birinci el” denebilecek eserler ilk kez tanıtılıyor. Kubad Abad Saray kazılarında ilk kez ortaya çıkan seramik deposundaki çini eserler hakkında fotoğraflar ve bilgiler yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı versiyonda basılan kitabın İngilizce çevirisi WordSmith Advertising, Jonh Ash, Mirabeau Higgins, Daniel Auger tarafından yapıldı.

Grafik tasarımını Mehmet Ulusel’in yaptığı Anadolu Toprağının Hazinesi Çini / Selçuklu ve Beylikler Çağı kitabı 23×33 cm boyutunda ve 450 sayfadan oluşuyor. Selçuklu ve Beylikler Dönemi yapılarının bulunduğu 25 ilde toplam 146 yapıda kullanılan çiniler, Fotoğrafçı Cemal Emden tarafından fotoğraflandı. 457 seçme fotoğrafın kullanıldığı kitap Mas Matbaacılık tarafından basıldı.

banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13