'Klasik Türk şiirinde Hz. Muhammed' konuşuldu

Murat Ak, Konya'da 'Klasik Türk şiirinde Hz. Muhammed' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

'Klasik Türk şiirinde Hz. Muhammed' konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi'nin 2016 kültürel etkinlikleri Ramazan ayının üçüncü haftasında da devam ediyor. Konya İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda bu hafta gerçekleştirilen kültürel etkinlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Murat Ak, “Klasik Türk şiirinde Hz. Muhammed” konulu konuşmasına “edebiyatımızda hiçbir şey Peygamberimiz kadar şiirde yer almamıştır” diyerek başladı ve devam etti: "Varoluşu açan her düşüncenin temel üç problemi vardır. Bunlardan birisi varlık, birisi bilgi ve birisi de ahlâktır. Varlığın konusu Tanrı var mıdır, yok mudur, mahiyeti nedir, yaratmanın şekli nedir?  Bilginin konusu; bilginin kendisinin niteliği ve kaynaklarıdır. Ahlâkın konusu; ahlâk  etik ve estetik diye ikiye ayrılır. Etik kısmı iyi ve kötüyle ilgilenir. Estetik kısmı güzel ve çirkinle ilgilenir. İslâm tasavvuf düşüncesi işte bu varlık, bilgi ve ahlâk konularının tam öznesi olarak Hz. Peygamber’i koymuş ve bütün bir varoluşu Hz. Peygamber etrafında açıklamıştır. Hz. Peygamber’e duyulan bu sınırsız sevgi, sûfî çevrelerce İslâm düşüncesinin nübüvvet eksenli yorumlanmasına imkân vermiş ve bu suretle İslam tasavvuf düşüncesinde varlığı bütünüyle kuşatan yaratılış, varoluş, bilgi ve ahlak konuları nübüvvet esası üzere yorumlanmıştır.” dedi.

Murat Ak, konuşmasının devamında şu hususlara değindi: “Klasik Türk-İslam düşüncesi pek çok sebepten kaynaklı olarak tasavvufi bir düzlemde gelişmiş bir düşüncedir. Klasik Türk şiiri de böyle bir düşünce içerisinde neşvünema bulduğu için bu düşüncenin ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji alanlarında kurduğu düşünce üzerine meydana gelmiş bir yapı ve muhteva arz etmektedir.

Klasik Türk-İslam düşüncesinde Hz. Peygamber ve nübüvvet fikri merkezi bir yapı arz ettiği için Klasik Türk şiirinde de çok önemli bir yeri vardır. Hem düşüncenin teşekkülü hem muhteva hem de edebi türler açısından bu bariz bir şekilde kendini ortaya koymaktadır.

Klasik Türk şiirindeki Hz. Muhammed konusunu kaynaklarını Kur’an ve sünnetten almaktadır. Ayet-i Kerime’de ‘ Ben de sizin gibi bir beşerim, bana vahyolunuyor.’ ifadeleriyle Klasik Türk-İslam düşüncesi ve Klasik Türk şiiri Hz. Peygamberin vahiy almasını temele alarak bir düşünce inşa etmişlerdir. Bu nedenle Hz. Peygamber’i yüceltmişler ve âlemi ontolojik olarak açıklarken Nur-i Muhammedi düşüncesi üzerinden açıklamışlardır. Epistemolojik açıdan Efendimiz (sav)’i bilginin menbaı olarak görmüşler ve aksiyolojik açıdan ise Efendimiz(sav)’a mutlak iyilik ve güzellik izafe etmişlerdir.

Klasik Türk düşüncesinde Efendimiz hakkında şiir yazılmasının pek çok sebebi olmakla birlikte en önemlileri; Hz. Peygambere duyulan sevgi, Hz. Peygamberin şefaatine nail olma arzusu ve Divan Edebiyatında divan teşekkül hiyerarşisinde Naat’ın önemli bir yerinin olması zikredilebilir.”

Murat Ak daha sonra şiirlerini Peygamberimizle süsleyen şairlerin şiirlerinden örnekler vererek konuşmasını sonlandırdı.

 

YORUM EKLE

banner36