KETEBE Yayınlarından yeni kitap: Varlık Nedir

Ömer Türker'in kaleme aldığı kitapta Kindî’den Molla Lütfi’ye kadar pek çok önemli İslam filozofunun ve dolayısıyla İslam felsefe geleneğinin bütün yönleriyle ele alındığı bu kitapta, varlık tasavvurunun kelam ve tasavvuf geleneğine etkisi de ortaya çıkarılmaktadır.

KETEBE Yayınlarından yeni kitap: Varlık Nedir

Elinizdeki kitabın amacı, Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Bâcce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Sühreverdî, Esirüddin el-Ebherî, Kutbüddin er-Râzî ve Molla Lütfi gibi pek çok önemli filozofu bünyesinde barındıran İslâm felsefesi geleneğinin bütün araştırmalarının temelini oluşturan ortak çerçeveyi belirginleştirmektir. Kitapta önce felsefe geleneğinin varlık tasavvuru, ardından da bu tasavvurun kelam ve tasavvuf geleneğine etkisi ele alınmaktadır. Felsefe geleneğinin varlık tasavvuruna ilişkin anlatılar, varlık kavramının tahlilinden başlayıp varlığın bilimler arasında araştırma konusu şeklinde taksimine uzanan bir anlatım düzeninden oluşmaktadır. Bu varlık tasavvurunun kelam ve tasavvuf geleneklerine etkisinin incelendiği başlıklarda ise felsefenin kelamcı ve mutasavvıflar tarafından nasıl tevarüs edildiği meselesi tartışılmaktadır

Ömer Türker Varlık Nedir

Yayın Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 13:21
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26