‘Kayıp Aydınlanmanın İzinde: Uluslararası İmam Mâtüridi Çalıştayı’ için geri sayım başladı

İmam Mâtürîdî ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması ve geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulması amacıyla 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da "Kayıp Aydınlanmanın İzinde: Uluslararası İmam Mâtüridi Çalıştayı" düzenlenilecek.

‘Kayıp Aydınlanmanın İzinde: Uluslararası İmam Mâtüridi Çalıştayı’ için geri sayım başladı

Batı medeniyeti, bilim, sanat, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda insanlığa önemli katkılar sunmasına rağmen dünyada beklenen barış ve adaleti sağlamaktan maalesef çok uzak kalmıştır. Yaşadığımız birçok olay ve gelişme uluslararası kamuoyunun insani sorun ve sıkıntılara ortak bir vicdan ile eşit ve adil tepki gösteremediğini ortaya koymuştur. Güçlü olanın haklı sayıldığı, haklı olanın ise sesini duyuramadığı bir ortamda yeni ve cesur seslerin yükselmesine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. İslam’ın hâkim olduğu bütün coğrafyada ise zulüm, terör ve şiddet baş göstermektedir. Asıl itibari ile barış, kardeşlik ve rahmet dini olan İslam ile terör ve şiddet kelimeleri yan yana getirilmeye çalışılmaktadır. Bu acı durum milyonlarca sivil ve masum insanın ölmesine, sakat kalmasına ve evlerinden uzaklara göç etmek zorunda kalmasına sebep olmuştur. Bu acı duruma rağmen İslam dünyası kendi içindeki bu sorunlara maalesef çözüm üretememiş, kendini ifade edip savunamamış ve çözümü kendi içinde değil hep başka yerlerde aramıştır. Geçmişte büyük bir medeniyet inşa etmiş olan ve bugün toparlanarak tekrar insanlığın umudu olması beklenen İslam dünyası maalesef günümüzde ciddi inanç ve düşünce farklılıkları yaşamaktadır. Bu düşünce ve inanç farklılıkları bir Müslümanın diğer bir Müslümanı hiç çekinmeden öldürmesine kadar gidebilmektedir. Bu sorunların merkezine inmek, analizini yapmak ve İslam düşünce tarihine önemli katkılar sağlamış kişilerin fikir ve düşünce dünyaları inceleyerek bu sorunların çözümlerine ışık tutmaya çalışmak hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir.

Neden İmam Maturdî?

Bu kişiler arasında yer alan ve Ehl-i Sünnet kelâmının kurucularından Ebû Mansûr el-Mâtürîdî İslam dünyasında 10. yüzyılda başlayan büyük aydınlanmanın merkezinde duran bir İslam bilginidir. İslâm’ın temel dinî disiplinlerden Kelam, Tefsir ve Fıkıh Usulü’ne dair görüşleriyle birleştirici bir din anlayışının çerçevesini çizmiş ve kendisinden sonra gelecek nesillerin önünü aydınlatmıştır. İslam’ı aklın ve fıtratın dini olarak tanımlayan; dinin dayandığı esaslar itibariyle rasyonel gücünü bir ‘dağ’dan daha sağlam gören; din üzerinden parçalanmayı ‘aşırılık’lar bağlamında eleştiren; iman dairesindeki herkese nihai hedef olarak ‘barışı/esenliği’ gösteren; İslam’ın kurtarıcı/esenliğe götüren mesajını ‘hakikat’ zemininde herkese bildirmeyi bir görev addeden İmam Mâtürîdî’nin, dinin birleştirici değil parçalayıcı bir kimlik olarak iş gördüğü, alt kimlikleri kendi bünyesinde toparlayıp birleştiren değil aksine daha da bölen ve çatıştıran bir enstrümana dönüştürüldüğü 21. yüzyıl insanına verecek çok mesajı bulunmaktadır. İmam Mâtürîdî ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması ve geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulması içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir rol oynayacaktır. Bu amaçla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı uluslararası bir çalıştay düzenleme kararı almış ve hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Çalıştayın amacı İmam Mâtürîdî’nin düşünce dünyasını anlamak; akıl, hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamaktır. ‘Kayıp Aydınlanmanın İzinde’ sloganı ile kamuoyuna duyurulan çalıştayın, tarihte olduğu gibi yeni bir Türk-İslam medeniyeti kurma fikrinin temelini inşa etmesi beklenmektedir.

Çalıştayın tarihi

Çalıştay 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecektir. Yürütme Kurulu 6 kişiden oluşmaktadır. Başkanlığını Dr. Abdullah Çalışkan yapmaktadır. Çalıştayın Bilim Kurulu ise 15 bilim insanından oluşmaktadır. Başkanlığını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

Çalıştaya Türkiye’de ve dünyada İmam Mâtürîdî ile ilgili bilimsel çalışmaları olan kişiler davet edilmiştir. Çalıştaya ABD, Almanya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan 6, ülkemizin çeşitli üniversitelerinden de 42 olmak üzere toplam 48 bilim insanı katılacaktır.

Toplantıda İmam Mâtürîdî’nin düşünceleri 4 ana tema üzerinde müzakere edilecektir: Akıl, adalet, hikmet ve özgür irade.

Tebliğ konuları

Çalıştayın ilk gününde ABD Emory Üniversitesi’nden Dr. Philip C. Doroll, “Mâtürîdî’de Metafizik Tasavvur: Adalet” ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hülya Alper “Mâtürîdî’de Epistemolojik Tasavvur: Akıl” konu başlığı ile sunacakları tebliğ müzakere edilecektir. Çalıştayın ikinci gününde ise Harran Üniversitesi’nden Dr. Sami Şekeroğlu “Mâtürîdî’de Ahlaki Tasavvur: Hikmet” ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sönmez Kutlu “Mâtürîdî’de İnsan ve Toplum Tasavvuru: Özgür İrade” konu başlıklarında sunacakları tebliğler müzakere edilecektir.

Çalıştay sonucunda İslam dünyasında yaşanan sorunlara ve yeni bir Türk-İslam medeniyeti inşasına yönelik tüm dünyaya somut bir yol haritası sunulması beklenmektedir. İslam’ın temel ve vazgeçilmez değerleri etrafında birlik ve beraberlik nasıl sağlanabilir? İslam dünyası kendi köklerini keşfetmek için neler yapmalıdır? Müslümanlar arasında sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirmek için atılması gereken adımlar nelerdir? İslam’ın terör ve şiddet dini olmadığını; akıl, ahlak, adalet, bilgi, hikmet, barış ve özgürlük dini olduğunu göstermek için neler yapılmalıdır? İslam dünyasının tekrar özgüvene kavuşması, aktör ve özne olarak tekrar tarihe yön verebilmesi için atılması gereken somut adımlar nelerdir? Yeni bir Türk-İslam medeniyeti inşa etmek için bugünden hangi temeller atılmalıdır? Çalıştayda tüm bu ve benzeri sorulara cevap aranacak ve kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri bir rapor halinde kamuoyuna ve ilgili makamlara sunulacaktır.

Kimler katılacak?

25 Ekim 2018 günü akşamı bir açılış programı ve resepsiyonu düzenlenecektir. Bu programa başta Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM başkanımız, siyasi partilerin genel başkanları, bakanlarımız olmak üzere tüm üst düzey protokol, ilgili kurum, kuruluş ve STK’lar, mevcut ve önceki dönem milletvekilleri, büyükelçiler, il valileri ve müftüleri, kamu ve vakıf tüm üniversite rektörleri, ilahiyat fakültesi dekanları, il belediye başkanları, gazete köşe yazarları, TV program yapımcıları, genel yayın yönetmenleri, basın mensupları ve konu ile ilgili olduğu düşünülen diğer kişiler davet edilmiştir. Çalıştayın açılış programında İmam Mâtürîdî ile ilgili hazırlanan kısa tanıtım filmi gösterilecek ve çalıştayın ana temaları hakkında tebliğ hazırlayan öğretim görevlileri tarafından bilgilendirici kısa sunumlar gerçekleştirilecektir.

Çalıştayın, çalıştayda yapılacak müzakerelerin ve çalıştay sonuçlarının mümkün olan en geniş kitleye ulaşması için gereken tüm çalışmalar ve hazırlıklar yapılmaktadır. Bu amaçla www.maturidi.org internet sitesi hizmete girmiştir. Çalıştayın son günü yapılacak basın toplantısı ile Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca ve Farsça dillerinde hazırlanmış sonuç bildirgesi ulusal ve uluslararası basın ile paylaşılacaktır. Çalıştayda sunulan tebliğler kitap haline getirilerek yine bu dillerde yayımlanacaktır. Çalıştaya katılan bilim insanlarının müzakerelerinin video kaydı yapılacak ve daha sonra internet üzerinden yayınlanacaktır.

Sınırlı sayıda dinleyici alınacak

Ayrıca sınırlı sayıda kişi çalıştay müzakerelerini dinleyici olarak takip edebilecektir. Dinleyici olarak çalıştaya iki gün boyunca katılmak isteyen kişiler en geç 15 Ekim 2018 tarihine kadar www.maturidi.org adresinden başvuru yapabilmektedir. Başvuran kişiler arasından uygun ve ilgili görülen kişiler tespit edilerek çalıştaya dinleyici olarak davet edilecektir.

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi ve dosyalara www.maturidi.org adresinden erişebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:12 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 12:15
YORUM EKLE

banner19

banner36