banner17

Kapitalizmin ahlakı var mı?

Ekonomi ve ahlak, liberalizm ve ahlak, kapitalizm ve ahlak… Kulağınıza çelişkili kavramlar gibi mi geliyor?

Kapitalizmin ahlakı var mı?

Ekonomi ve ahlak, liberalizm ve ahlak, kapitalizm ve ahlak… Kulağınıza çelişkili kavramlar gibi mi geliyor? Halbuki İslam toplumunun temel hareket noktalarından biri değil mi ticaret? Hz. Peygamber “Rızkın 10’da 9’u ticarettedir.” dememiş miydi?22210

İslam toplumu dediğimiz örneklere baktığımızda karşımıza örnek uygulamalar çıkar. Daha detaylı olarak tanıdığımız hem sahabeler döneminde hem Osmanlı’nın klasik döneminde iktisat ve ahlak olgularının yan yana yürüdüğünü görürüz. O halde iktisat ve ahlak birbirinden bağımsız olgular değildir.

Hatta kapitalizmin ve liberalizmin de bir ahlak algısı vardır belki de. İşte bu bakış açısının değerlendirileceği bir sempozyum hazırlandı. İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve Üsküdar Belediyesi günümüz iktisadi sisteminin ahlaki temellerini tartışmak ve bunların Türkiye’deki yansımalarını ele alacaklar.22211

“İktisat ve Ahlak”, “Modern İktisadi Sistemin Zihniyet Dünyası” ve “Türkiye’de İktisadi Zihniyetin Dönüşümü” başlıklı oturumlarda Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden uzmanlar tebliğlerini sunacaklar.

Sempozyum, 11 Aralık 2010 Cumartesi günü Bağlarbaşı Kültür Merkezinde 9.30 - 16 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

 

SEMPOZYUM PROGRAMI 

09:30-10:30

AÇILIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Sabri Orman

İktisat, Zihniyet ve Ahlak

 

10:50-12:10

I. OTURUM: İKTİSAT VE AHLAK

Prof. Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi

Piyasa Ekonomisinin Temel Kurumları ve Ahlâk

Prof. Dr. Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi

İslam İş Ahlakı

Dr. Mehmet Asutay, Durham Üniversitesi

İslami Ahlak Ekonomisi Arayışları ve Modern İslam Bankacılığının Başarısızlığı

 

13:00-14:20

II. OTURUM: MODERN İKTİSADİ SİSTEMİN ZİHNİYET DÜNYASI

Dr. Cengiz Ceylan, Kadir Has Üniversitesi

Liberal Kapitalizm ve Ahlak

Dr. Necati Aydın, Florida State Üniversitesi

2008 Finansal Krizi Örneğinde Kapitalizmin Ahlak Krizi

Yrd. Doç. Dr. İdiris Demirel, Hizmet-İş Sendikası

Siyaset Felsefesi Açısından Modern Kapitalist Dünya Sistemi ve Epistemolojik Dönüşümler

 

14:40-16:00

III. OTURUM: TÜRKİYE’DE İKTİSADİ ZİHNİYETİN DÖNÜŞÜMÜ

Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kırklareli Üniversitesi

Klasik-Modern Ekseninde Üretim-Paylaşım ve Tüketim

Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Sabri F. Ülgener’in İktisadi Zihniyet İncelemelerini Yeniden Değerlendirmek

Yusuf Alpaydın, İLEM

İş Kültüründeki Küresel Dönüşümlerin Çalışma Ahlakına Yansımaları

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2010, 11:03
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner20