Itri Sempozyumuna Abdullah Gül de katılıyor

UNESCO’nun ilan ettiği 2012 Itri Yılı’nın sonunda nihayet büyük bir sempozyum düzenleniyor..

Itri Sempozyumuna Abdullah Gül de katılıyor

 

2012 yılı, UNESCO tarafından “Itri Yılı” ilan edilmişti. İçinde bulunduğumuz Kasım ayından geriye dönüp baktığımızda “2012 Itri Yılı”nda büyük bestekârımız Itri’ye dair elle tutulur neredeyse hiçbir etkinlik yapılmadığını görüyoruz.

MEDİT bünyesinde pek çok Itrî projesi tasarlandığını, ancak yeterli malî destek bulunamaması yüzünden bu projelerin çoğundan vazgeçilmek zorunda kalındığını ve sempozyumda karar kılındığını öğreniyoruz Yalçın Çetinkaya’nın Yeni Şafak’taki ilgili yazısından… Zaten “sempozyum” fikri, çoğu zaman bir kurtarıcı gibi karşılanır, sığınılacak güvenilir bir limandır! Konu her ne olursa olsun; bir sinema filmi yapmazsın, bir animasyon film yapmazsın, bunları her tarafta gösterime sunmazsın, dört bir yanda seri paneller-konferanslar düzenlemezsin, ilk ve orta öğretim kurumlarında tanıtıcı/sevdirici faaliyetlerde bulunmazsın; sona gelince bir sempozyum düzenleyerek hal yoluna gidersin büyük hayallerin gerçekleştirilmesini..! Düzenlenen “Uluslar arası Itri Sempozyumu” da bunlardan biri…

Cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleşiyor

"Uluslararası Itrî Sempozyumu", Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) tarafından 23-24 Kasım 2012 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himâyelerinde ve açılış programını teşrifleriyle Haliç Sütlüce Kongre Merkezi ve Yenikapı Mevlevîhânesi'nde gerçekleştirilecek.

Sempozyuma müzikbilimci, sanat tarihçisi, kültür tarihçisi, edebiyatçı başta olmak üzere toplam 28 yerli ve yabancı araştırmacı katılacak.

Uluslararası Itrî Sempozyumu'nun açılış ve ilk gün oturumları ile akşam konseri, 23 Kasım Cuma günü Haliç Sütlüce Kongre Merkezi Sâdâbâd Salonu'nda yapılacak ve aynı günün akşamı Bahçeşehir Üniversitesi Itrî Topluluğu tarafından verilecek Itrî konseri ile ilk gün oturumları tamamlanacak.

24 Kasım Cumartesi günkü oturumları ve akşam yapılacak semâ gösterisi ise, FSMVÜ-MEDİT Yenikapı Mevlevîhânesi Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından sunulacak olan semâ gösterisinde, Itrî'nin Segâh ayini icrâ edilecek.

Sempozyum, toplam 7 oturumdan meydana geliyor. Sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra Türkçe ve İngilizce olarak kitap hâline getirilerek yayınlanacak.

Sempozyuma katılan araştırmacılar ve tebliğ başlıkları şöyle:

Hilmi YAVUZ: "Yahya Kemal Itrî'yi Nasıl Okudu ?"

Prof. Yalçın TURA: "Itrî'yi Besteci Olarak Nasıl Değerlendirebiliriz?"

Prof. Dr. Sadeddin ÖKTEN: "Itrî ve Osmanlı Medeniyet Yorumu"

Prof. Dr. Walter Zev FELDMAN: "Itri ve Cantemir:19.yüzyıl kaynaklarında ve Cantemir'in elyazmalarında görüldüğü haliyle 17.yüzyıl sonrası iki Bestecinin Eserlerinin Karşılaştırılması"

Prof. Dr. Jean DURING: "Fars müziği ışığında Itri ve eski Osmanlı tarzına karşı Türk Etkisi altında Fars Müziğinde Yeni Eğilimler. Karşılaştırmalı bir yaklaşım."

Prof. Ruhi AYANGİL: "Makam ve Kompozisyon Örgüsü Bakımından Itrî'nin Acemaşîrân Yürük Semâîsi'nin Bize Söyledikleri"

Prof. Dr. Münir Nureddin BEKEN: "Ticari Müzik Dünyaları Bağlamında Itri ve Mirası"

Dr. Karl SIGNELL: "Kültürel Bağlamda Itri'nin Nât-ı Mevlânâsı"

Beşir AYVAZOĞLU: "Tanpınar'a Göre 17. Yüzyıl ve Itrî"

Prof. Şehvar BEŞİROĞLU: "17.ve 18. yy Türk Makam Müziği Dönemsel Üslûbu ve Itrî: Yazılı ve Sözlü Gelenek Üzerinden Karşılaştırmalı bir Değerlendirme”

Doç. Dr. Miltiadis PAPAS: "İstanbul'daki Rum Bestekârlar ve Itrî"

Yard. Doç. Yalçın ÇETİNKAYA: "Kadîm Mûsikî Geleneğinin Devamı Olarak Itrî"

Prof. Dr. Gülçin Yahya KAÇAR: "Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi'nin Bestelerinde Terennüm ve Müzikal Analizleri"

Prof. Dr. Ralf Martin JAEGER: "Itri ve Gelenek: 19.yüzyılda Eserlerinin Aktarımı Üzerine"

Doç. Dr. Emin IŞIK: "Itrî ve Tekbîri"

Yard. Doç. Dr. Seher TETİK IŞIK: "Rüştü Şardağ'ın Mustafa Itrî Efendi İsimli Kitabı Nasıl Değerlendirilmeli"

Prof. Dr. İbrahim NUMAN & Yard. Doç. Dr. Nâzende Yılmaz: "Itrî ve Sinan Eserleri Üzerinden Osmanlı Medeniyeti Analizi"

Doç. Nilgün DOĞRUSÖZ: "Itrî ve Mûsikişinas Çevresi"

Dr. Eric EDERER: "Itri Gibi Düşünmeyi Öğrenerek Enerji Veren Klasik Türk Müziği: Bağlaç, Melodik Akım ve Geçiş Prensiplerini Keşfetme"

Müfid YÜKSEL: "Buhûrîzâde Mustafa Itrî: Hayatı, Esirciler Kethüdâlığı ve Mezarı Meselesi"

Prof. Dr. Panagiotis POULOS (Tele-Konferans / Tele - conference): "Buhûrîzâde Mustafa Itrî ve Osmanlı/Türk Müziğinin Klasikleşme Süreci"

Yrd. Doç. Dr. Recep USLU: "Itrî ve Bazı Mevlevî Dedeleri: Müneccimbaşı Ahmed Dede, Yusuf Dede, Neşâtî Ahmed Dede, Fasih Ahmed Dede, Gavsî Dede, Osman Dede, Kûçek Mustafa Dede"

Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN: "Zamanını Aşan Çok Yönlü Bestekâr: Itrî"

Talip MERT: "Yedi Kat Arşın Bestekârı: Itrî"

Yrd. Doç. Dr. Bedri MERMUTLU: "Devlet Arşivlerinde Bulunan Belgeler Işığında Buhûrîzâde Itrî Mustafa Çelebi"

Yrd. Doç. Dr. Serda TÜRKEL OTER: "Buhûrîzâde Itrî Efendi'ye Ait Irak Makâmındaki Ağır Semâinin Analizi" (Eserin İcrâsı)

Fikret KARAKAYA: "Itrî İsmi Etrâfında"

Dr. Nail YAVUZOĞLU: "Itrî'de Motif İşleme Sanatı"

Uluslararası Itrî Sempozyumu, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından desteklenerek, T.C. Merkez Bankası, Atatürk Kültür Kurumu, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM), Yunus Emre Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Sempozyum programına buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 21 Kasım 2012 Çarşamba 10:45 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2017, 12:01
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26