İslâm Araştırmaları dergisinin yeni sayısı çıktı

İSAM tarafından hazırlanan İslâm Araştırmaları dergisinin 42. sayısı çıktı.

İslâm Araştırmaları dergisinin yeni sayısı çıktı

Makaleler

Ebû Bişr Mettâ’dan İbn Sînâ’ya Mantığın Konusu: Söz ve Lafızlar mı Yoksa kinci Makul Anlamlar mı?/ The Subject Matter of Logic from Abū Bishr Mattā to Avicenna: Vocal Forms or Second Intelligibles? 1
HARUN KUŞLU

Endülüs’te Bir İlim ve Kültür Şehrinin Doğuşu: Gırnata Örneği / The Birth of a City of Learning and Culture in Muslim Spain: The Case of Granada 29
C. ERSİN ADIGÜZEL

Köseç Ahmed Dede ve Şeyh Galib’in Mevlevî Âdap ve Erkânına Katkıları / The Contributions of Köseç Ahmed Dede and Shaykh Ghālib to Mawlawī Manners and Principles 61
AYŞEGÜL METE

تحقيق "مَعاقِد الطِّراف في أول تفسير سورة الفتح من الكشّاف"لشيخ الإسلام أبي السعود أفَنْدِي (ت: 982ه/1574م) / A Critical Edition and Analysis of Ebüssuûd’s Ma‘āqid al-širāf fī awwal sūrat al-Fatģ min al-Kashshāf 107

HARUN BEKİROĞLU / هارون بَكِرْ أُوغْلُو

Kitâbiyat 

Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim el-Buhârî, el-Câmiu’s-sahîhu’l-müsnedü’l-muhtasar min hadîsi Resûlillâh sallallāhu aleyhi ve sellem
MEHMET ÖZŞENEL 149

Sonja Brentjes, Teaching and Learning the Sciences in Islamicate Societies 
(800-1700)

TAHA YASİN ARSLAN 155

İbnü’l-Ezrak el-Fârikī, Târîhu Meyyâfârikīn
HALİL İBRAHİM HANÇABAY 160

Reşîdüddin Fazlullāh-ı Hemedânî, Letâyifü’l-hakāyik
TURGAY ŞAFAK 166

Elias Muhanna, The World in a Book: Al-Nuwayri and the 
Islamic Encyclopedic Tradition

MUHAMMET ENES MİDİLLİ 173

Vefeyat

M. Nazif Şahinoğlu Hocamın Ardından (1936-2018)
HÜSEYİN ELMALI 181

Şeriat, Tarikat, Tanzimat: Butrus Abu-Manneh (1932-2018)
ABDULHAMİT KIRMIZI 189

Hadis Alanındaki Çalışmalarıyla Tanınan Hollandalı Oryantalist: 
Harald Motzki (1948-2019)

RAHİLE KIZILKAYA YILMAZ 195

Tam Sayı İçin Tıklayınız   

Önceki Sayılara Ulaşmak  İçin Tıklayınız

Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:00
banner25
YORUM EKLE

banner26