İslâm Araştırmaları dergisinin 38. sayısı çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan İslâm Araştırmaları dergisinin 38. sayısı çıktı.

İslâm Araştırmaları dergisinin 38. sayısı çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan İslâm Araştırmaları dergisinin 38. sayısı çıktı.

Dergide yer alan bazı makaleler ve yazarları şöyle:

Şâriin Lafzın Mânası Üzerinde Tasarrufu: Mütekellim ve Hanefî Usul Geleneklerinde Şer‘î Hakikatler Meselesi - İmam Rabbani Çelik

Şehristânî’nin Mefâtîhu’l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri - Recep Arpa

Memlükler’den Osmanlılar’a Geçişte Mısır’da Adlî Teşkilât ve Hukuk - Abdurrahman Atçıl

İsrâîl ve Ya‘kūb İsimlerinin Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme - Salime Leyla Gürkan

Yeni Bir Neşri Vesilesiyle Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin et-Temhîd’ine Dair Notlar - Ulvi Murat Kılavuz

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2017 Pazartesi 12:44 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2017, 12:44
banner25
YORUM EKLE

banner26