İslâm Araştırmaları dergisinin 37. sayısı çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezinin yayımlamış olduğu İslâm Araştırmaları dergisinin 37. sayısı çıktı.

İslâm Araştırmaları dergisinin 37. sayısı çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezinin yayımlamış olduğu İslâm Araştırmaları dergisinin 37. sayısı çıktı.

Dergide yer alan bazı makaleler şöyle:

Hanefî Fıkıh Literatüründe Gelenek Oluşturan Kayıp Bir Metin: Muhtasarü’l-Kerhî - Orhan Ençakar

Kadınların Hadis Okuttuğu Mekânlar: el-Câmiu’l-Muzafferî Örneği - Nagİhan Emİroğlu

Dımaşk’ın En Zor Yılı: Şehrin Moğollar Tarafından İşgali (658/1260) - Harun Yilmaz

Kutbüddin eş-Şîrâzî’ye el-Keşşâf Şerhi Nispeti Meselesi - M. Taha Boyalik

Mistisizmin Felsefî Okuması: Walter T. Stace’in Mistik Tecrübeye İlişkin Düşüncelerinin Bir Değerlendirmesi - Betül Akdemİr Süleyman

Mahmut Demir, Hadis ve İdeoloji: Şiî-Sünnî İhtilâfının Hadis Rivayetine Yansımaları - Muhammed Enes Topgül

Büyük Bir Edebiyat Tarihçisi ve Kültür Adamının Ardından: M. Orhan Okay (1931-2017) - Beşİr Ayvazoğlu

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2017, 14:20

Eslem Nilay Bozdemir

banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26