İslam Ekonomisi Enstitüsü kuruldu

İslam Ekonomisi alanında araştırma yapma amacıyla Maruf Vakfı ve bünyesindeki İslam Ekonomisi Enstitüsü 15 Ekim 2016’da açıldı. Vakıf bünyesinde seminerler ve okuma grupları aktif olarak devam ediyor.

İslam Ekonomisi Enstitüsü kuruldu

İslam Ekonomisi alanında araştırma yapma amacıyla Maruf Vakfı ve bünyesindeki İslam Ekonomisi Enstitüsü 15 Ekim 2016’da açıldı.

Vakfın tanıtımı ve amaçları şu şekilde zikrediliyor: “İslam Ekonomisi veya İslami Ekonomi isimlendirmeleriyle yapılmış ve yapılmakta olan yığınla çalışma olduğunun farkındayız. Bizler de Maruf Vakfı olarak bu alanın içine girmiş bulunuyoruz. İslam Ekonomisi Enstitüsü bu bünyede oluşturulmaya çalışılan sivil bir kurumdur.

Görüşümüz şudur ki: Her ne kadar bu konuyla ilgili yoğun çalışmalar olsa da henüz istenen seviyede ve istenen nitelikte bir verime ulaşılamamıştır.

Üstelik halen bu konunun tanımlanmasında ve kavramsallaştırılmasında dahi ciddi ihtilaflar ve sorunlar bulunmaktadır. Bu konular da bu çalışmanın kapsamı içinde olacaktır.

İslâm Ekonomisi, giderek yükselen Hakkaniyet talebini, en derinlikli temellendirmeyle gerçekleştirebilecek referanslara sahiptir.  İslâm insanının da buna eklemlenmesi zorunludur. Artık bütün cesametlerine rağmen; Kapitalizm, Sosyalizm gibi sistemler, yeryüzünün merkezlerinde ve köşelerinde yaşayan insanlar için umut olmaktan çıkmıştır. İnsanlar için umut olabilecek, onlara sadece insan olmaları dolayısıyla sahip olmaları gereken hakkı verecek, mevcudu ve yeni oluşanı hakkaniyet çerçevesinde bölüştürecek olan iddianın sahibi sadece İslâm’dır.

Ancak bu yüce amaç için gerekli çalışmanın yapılması elzemdir. Böyle bir birikim oluşmaya da başlamıştır ve bundan sonra da daha ileriye taşınması gerekliliği vardır. İslâm Ekonomi Enstitüsü de bu amaçla fikrî mücadelesine başlamıştır…

İslam Ekonomisi üzerine seminerler ve okuma grupları düzenleniyor

Vakıfta, İslam Ekonomisi ile ilgilenen akademisyenlerle görüşülüp onların kıymetli fikirleri alınıp fikir teatileri yaptıktan sonrasında İslam Ekonomisi üzerine hakkaniyetli kelam edebilmek için yol haritası mahiyetinde bir eğitim programı ortaya çıkarıldı. Alanla ilgili lisansüstü düzeyde araştırmacılara yönelik bu program içinde;

*Kur’an’da ekonomiyle bağlantılı ayetlerin tespiti ve anlaşılması

*Hadis kaynaklarında ekonomik rivayetlerin tespit ve tahlili

*İslam iktisat felsefesinin yapıtaşları ve kavram çalışmaları

*Düşünce serüveniyle beraber İslam iktisat tarihi

*İktisat ekolleri ve bunların mukayesesi

*İslami finansın işleyişi ve analizi

başlıkları altında dersler, seminerler ve okuma grupları düzenlenmeye başlandı. Örneğin “Kur’an ve Ekonomi” dersleri her Pazartesi saat 20:00’da devam ediyor. Çarşamba akşamları da İslam iktisat felsefesi dersleri bağlamında ise Allah, âlem ve insan tasavvurları başlıkları altında dersler yapılıyor. Bu minvalde Ekrem Demirli, Bekir Karlığa, İshak Arslan gibi kıymetli hocalardan istifade edildi ve farklı uzmanlardan derslerin sürmesi planlanıyor.

Bundan başka; vakıf bünyesindeki araştırmalar dâhilinde alana dair Türkçe kitaplar (telif, tercüme) öncelikli olmak üzere yabancı dilde basılan müstakil eserler tasnif edildi. Böylelikle önceki dönemden günümüze İslam Ekonomisi yazınının geçirdiği seyir incelenebilmektedir. Bundan başka olarak İslam âlimlerinin iktisada dair teliflerinin bulunduğu eserler de bir tasnif çalışmasına tabi tutulmaktadır. Bütün bunlar vakfın kütüphane projesi bağlamında yürütülüyor.

Ayrıca dünyada bu alanla alakalı müesseseler incelendi ve periyodik yayınların dökümü hazırlandı. Üniversitelerin bünyesindeki yapılar yanında, ilmi ciddiyeti taşıyan diğer müesseselerin de dökümü gerçekleştirilerek dünyada İslam Ekonomisi çalışmalarının hacmi tespit edildi.

İslam iktisadına dair yeni açılımlar

Vakfın bünyesinde “İslam Ekonomisi: Tanım ve Metodoloji Üzerine” ( //www.marufvakfi.org/wp-content/uploads/2016/05/islam-ekonomisi-turkce.pdf ) başlıklı, alandaki kurucu makalelerin tercümelerini içeren bir kitap basıldı. İslam iktisadi düşünce tarihi alanındaki önemli makalelerin tercümesini içeren ikinci kitabın çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. Önümüzdeki yıllarda telif eserlerin basılması da hedefleniyor.

Vakıfta ayrıca lisans öğrencilerine yönelik “İslam Ekonomisi Düşünce Okulu” dersleri ayda bir işlenmektedir. Bunların içinde “Kur’an’da Ekonomi Tasavvuru” başlıklı ders Kasım ayı içerisinde yapılmış olup 24 Aralık’ta Sercan Karadoğan, “İslam Ekonomisi Birikimini Yeniden Düşünmek” başlıklı bir ders yapacak.

Kuruluş sürecini henüz bitirmiş ve resmi açılışını yapmış olan vakıfta, İslam Ekonomisi alanında araştırmacılar ve akademik danışmanlar eşliğinde İslam’ın iktisada dair söyledikleri gerek tarihsel tecrübenin tedkiki gerekse de bu zamana kadar görülmemiş püf noktalarının üzerine imal-i fikr edilerek yeni öneriler yapılması murad ediliyor.

Vakfın internet sitesinden güncel programları ve araştırma yazılarını takip edebilirsiniz: www.marufvakfi.org

www.facebook.com/marufvakfi

www.twitter.com/marufvakfi

 

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2016, 17:01

Eslem Nilay Bozdemir

banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26