İslam dünyasının acil problemleri Hindistan'da tartışıldı

İlmi Etüdler Derneği, Hindistan Keşmir Üniversitesi ve Ulusal İslam Üniversitesi ile Yeni Delhi’de yaptığı konferansta İslam dünyasının acil problemlerini uluslararası platformda tartışmaya açtı.

İslam dünyasının acil problemleri Hindistan'da tartışıldı

İstanbul’da faaliyet gösteren İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Hindistan Keşmir Üniversitesi organizasyonuyla Ulusal İslam Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yeni Delhi’de bir konferans gerçekleştirdi. Konferansta Türkiye’den akademisyenler, İslam Dünyası’nın acil problemlerini Hindistan’dan dünya gündemine taşıdı. Kırk bilim insanın katılımı ile iki gün süren konferans, 7 Eylül’de tamamlandı.

İslam Dünyasında Siyasal İklimin Değişimi” başlığını taşıyan konferansta Türkiye’den 17 akademisyen katıldı. Konferansta, İslam ülkelerinin iç politikalarını etkileyen siyasal, ekonomik ve askeri gerilimler ile bu ülkelerin birlikte hareket etmesini engelleyen sömürge sonrası mezhepçi dinamiklerin yükselmesi farklı bölgesel örnekler özelinde ele alındı. İslam Dünyası’nın entelektüel muhasebesinin yapıldığı konferansta; Müslümanların medya kanalı ile nasıl temsil edildiğine ilişkin kaygılar ve diyalog imkânlarını kısıtlayan İslam karşıtı dil sorgulandı. İslamcı politikaların ana hareket alanlarının yeniden çizilmesine ilişkin sunumların da yer aldığı toplantı, Orta Asya gibi İslamî uyanışın gerçekleştiği ve Batı merkezli okumaların yerini “İfrat” ve “Çatışma” dilini yadsıyan milli oluşumlara bıraktığı İslam ülkeleri için yeni açılım ve kazanımlar öngörüyor.

Konferansın ilk gününde İLEM Başkanı Süleyman Güder, "Aynı Soruya Farklı Cevaplar: İslami Kurtuluş Teolojisi ve Arap Bahar"ı başlıklı konuşmasında, önce Kurtuluş Teolojisi ve bunun çağdaş İslam düşüncesindeki yansımaları üzerinde durdu ve bu teolojinin Müslümanlarca emperyalizm, batılılaşma, sosyal eşitsizlikler ve Batılı siyasi elitlerin baskıcı reform uygulamalarına karşı, İslam’ın sosyal ve ekonomik iddialarına yeniden dönüp bunları yorumlamak suretiyle bir tür “kurtuluş” önerisi olarak ortaya konulduğunu söyledi. Arap Baharı’nın sadece harici baskılarla değil, aynı zamanda çeşitli düşünürlerce vurgulanan bu kurtuluş fikrinin sosyal yapılardaki içkin karakterinin farklı toplumsal tabakaları harekete geçirmesi olarak da okunabileceğini ifade eden Güder, bu sosyal hareketliliğin kaynağında, toplum katmanları arasında ekonomik eşitsizliğe karşı bir meydana okumanın da bulunduğunu ifade etti. Güder, bu tür eşitsizliğe karşı mücadelenin de kurtuluş teolojisi söyleminin bir parçası olduğunu vurguladı.

FETÖ ve 15 Temmuz darbe kalkışması konferansın gündemindeydi

Konferansın ilk gününde, küreselleşmenin dini yaşama etkisi, Türk Dış Politikası ve Orta Asya, İslam'ın Orta Asya'da yeniden yükselişi, İslam Dünyası'ndaki sosyo-kültürel değişimler ve sosyal medyanın kullanımı, yeniden yükseliş sonrası Arap politikasında Nahda'nın rolü gibi İslam coğrafyasını yakından ilgilendiren konular uzmanları tarafından irdelendi.

Konferans kapsamında Türkiye'den katılan darbe karşıtı akademisyenler, ilk günün sonunda düzenlenen “Türkiye’de Başarısız Darbe Kalkışması ve Fethullahçı Terör Örgütü” başlıklı özel bir açık oturumda, farklı ülkelerden gelen akademisyenlere, 15 Temmuz başarısız darbe kalkışması ve FETÖ hakkında bilgilendirme yapıldı ve İslam Dünyası’na potansiyel etkilerini tartıştı.

Konferansın ikinci gününde İslam dünyasına yönelik tehdit ve imkânlar konuşuldu

Konferansın ikinci günü olan 6 Eylül’de, 4 oturumda 16 sunum gerçekleşti. Sunumlarda İslam Dünyasına yönelik terörist eylemler, kadınların eğitimindeki yeni gelişmeler, entelektüel gelişim ve İslam Düşüncesi’nin sunduğu alternatifler, bölgesel barış fırsatları ile küreselleşmenin Müslüman şahsiyetine etkileri gibi önemli konular tartışıldı.

Konferansı, Hindistan’da İslami Kuruluşlar ile temas halindeki İLEM ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği yöneticileri de takip etti. Konferans sonrası bir dizi ziyarette bulunan sivil toplum temsilcileri ve bilim insanları, Hint Müslümanları ile Türkiye arasındaki tarihi öneme sahip entelektüel bağların kuvvetlenmesi mesajını ilettiler.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2016, 12:16
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26