İSAM Yayınları’ndan yeni eser: Zeynüddin İbn Nüceym (ö. 970/1563)

Zeynüddin İbn Nüceym’in (ö. 970/1563), Lübbü’l-usûl (Tahrir muhtasarı) adlı eserinin Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî tarafından merkezimizin “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında İSAM tahkik usulüne göre hazırlanan neşri, Klasik Eserler Dizisi kitabı olarak TDV-İSAM Yayınları arasında ilim dünyasının istifadesine sunuldu.

İSAM Yayınları’ndan yeni eser: Zeynüddin İbn Nüceym (ö. 970/1563)

Memlükler dönemi Hanefî fakihlerinden Kemâleddin İbnü’l-Hümâm’ın (ö. 861/1457) Hanefî ve Şâfiîler’in usul ıstılahlarını karşılaştırmak üzere telif ettiği et-Tahrîr adlı eser yine aynı bölgeden diğer bir Hanefî fakihi İbn Nüceym tarafından ihtisar edilmiştir. İbn Nüceym Lübbü’l-usûl adını verdiği bu ihtisarda genellikle Hanefîler’in ıstılahlarına yer vermiş ve eserin tertibini klasik Hanefî usul kitaplarına göre yeniden düzenlemiştir.


Ankara - İstanbul / İSAM Yayınları & TDV Yayınları / 2020

Yayın Tarihi: 03 Eylül 2020 Perşembe 18:15
YORUM EKLE

banner19

banner36