İSAM Yayınları’ndan genişletilmiş ve gözden geçirilmiş yeni basım: Endonezya'da İslâm ve Hollanda Sömürgeciliği

İSAM’da 1995 yılında ilk baskısı yapılan Prof.Dr. İsmail Hakkı Göksoy’un kaleme aldığı Endonezya’da İslam ve Hollanda Sömürgeciliği adlı kitabın genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci (2) baskısı yapıldı.

İSAM Yayınları’ndan genişletilmiş ve gözden geçirilmiş yeni basım: Endonezya'da İslâm ve Hollanda Sömürgeciliği

Güneydoğu Asya’da yer alan Endonezya, günümüzde nüfus bakımından dünyanın en kalabalık İslam ülkesidir. 250 milyonu aşkın nüfusunun yaklaşık % 88’i müslümandır. Uzun yıllar Hollanda sömürge yönetimi altında kalan bu ülke, aynı zamanda İslam dünyasının en doğusundaki İslam kültürünü ve medeniyetini temsil etmektedir.

Endonezya’yı konu edinen bu kitap, yurt dışında hazırlanan doktora çalışmasına dayanmaktadır. Kitabın büyük kısmı, Endonezyalılar’ın Hollanda sömürge yönetimine karşı verdikleri istiklal savaşı yıllarında (1945-1949) sömürge hükümetinin takip ettiği İslam politikası ve müslüman liderlerle hareketlere karşı tutumları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca sömürge dönemi ve bağımsızlık sonrası yıllardaki siyasî ve dinî gelişmeler de ilave edilerek kitabın muhtevası zenginleştirilmiştir.

Büyük oranda Hollanda arşiv kayıtlarından faydalanılarak hazırlanan bu çalışma, Endonezya’da İslamiyet’in tarihî gelişimi ve durumu, Hollanda sömürge politikaları, din-devlet ilişkileri, ülkedeki siyasî ve dinî gelişmeler, dinî kurumlar ve İslamî hareketler hakkında okuyucuya önemli bilgi ve değerlendirmeler sunmaktadır.

Ankara  / İSAM Yayınları & TDV Yayınları / 2020

Yayın Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 11:45 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 14:17
YORUM EKLE

banner19

banner36