İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı güncellendi

Kelime-i Tayyibe, Medrese İtikadları, Küçük Mecmûa, Muhibban, Hayrü’l-Kelâm, Mecmûa-i Fünûn, Mecmûa-i Ebüzziyâ dergilerine ait yaklaşık 2.212 makalenin künyesi ve tam metinleri İSAM veri tabanına ekledi.

İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı güncellendi

İSAM'ın tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanına Kelime-i Tayyibe (nşr. Ebü'l-Ulâ Zeyne’l-Âbidîn), Medrese İtikadları (nşr. Ahmed Şirâni), Küçük Mecmûa (nşr. Ziya Gökalp), Muhibban (nşr. Hacıbeyzâde Ahmed Muhtar), Hayrü’l-Kelâm (nşr. Hüseyin Şemi), Mecmûa-i Fünûn (nşr. Cemiyet-i İlmiye-i Osmâniye), Mecmûa-i Ebüzziyâ (nşr. Ebüzziyâ Tevfik) dergilerine ait yaklaşık 2.212 makalenin künyesi eklendi.

İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanından 25.876 makalenin künyesi ile tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabiliyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:43 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2017, 10:43
banner25
YORUM EKLE

banner26