İmam-ı Mâtürîdî'de din-siyaset ilişkisi konuşuldu

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, geçtiğimiz günlerde Konya'da İmâm-ı Mâtürîdî’de Din-Siyaset İlişkisi üzerine konuştu.

İmam-ı Mâtürîdî'de din-siyaset ilişkisi konuşuldu

TYB Konya Şubesi kültürel etkinliklerinde bu hafta Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Konya İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda 16 Eylül Cumartesi günü “İmâm-ı Mâtürîdî’de Din-Siyaset İlişkisi”ni anlattı.

İmâm-ı Mâtürîdî’nin din anlayışının özünde, insan aklına değer vermesi, akıl-nakil arasında sağlam bir denge kurması, insana özgürlük alanı tanıması gibi yaklaşımların yer aldığını söyleyen Altıntaş; “Bu görüşler, kendisinden sonra gelen sünnî kelamcılar üzerinde derin tesirler meydana getirmiştir. Özellikle onun, insan doğasına uygun, yaşanılabilir bir İslâm anlayışı sunması, insanın dinî ve dünyevî konularda özgür bir şekilde aklını kullanması gerektiği yolundaki tavsiyeleri taklitçiliğin önünü tıkamıştır. O, özgünlükten yana olmuştur. İmâm-ı Mâtürîdî’nin metafizikî konular ve ahlâkî ilkelerin kaynağının akıl olduğunu dile getirmesi, 20. yüzyıl İslâm dünyası ıslahatçı Müslüman düşünürler üzerinde büyük tesirler uyandırmıştır.” dedi.

Her ne kadar yaşadığımız modern zamanlarda İmâm-ı Mâtürîdî’ye ve onun şahsında Mâtürîdîliğe olan yoğun ilginin kesintiye uğradığının altını çizen Ramazan Altıntaş şunları söyledi: “Ben inanıyorum ki, dünyamızın kaos yaşadığı, özellikle İslâm âleminde etnik ve mezhepsel çatışmaların hızlandığı bu çağda, onun birleştirici, çözüme yönelik ufuk açıcı görüşleri çok yakın bir zamanda patlama yaşayacaktır. Yine yaşadığımız çağda, gerek medeniyetler ve farklı din mensupları arasında uzlaşı kültürünün yaygınlaşması çabalarına katkı sağlamak, gerek dengeli ve ölçülü bir din anlayışının ortaya konulmasından tutun da onun kuşatıcı din yorumuna varıncaya kadar birçok konuda Mâtürîdî’nin görüşlerinden yararlanmak, zorunluluk haline gelmiştir.”

İmam-ı Mâtürîdî’nin itikadî görüşlerindeki tutarlılığın, kendisini yönetim ilkeleriyle ilgili kavramların yorumunda da gösterdiğini ifade eden Altıntaş; “İmam-ı Mâtürîdî’nin; din ve vicdan özgürlüğü, emanet, ehliyet, ulü’l-emr, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, biat, itaat, hakemlik, şura gibi kavramlara yüklediği anlamlar, çağdaş İslâm siyaset düşüncesine ilham verecek boyuttadır. Ayrıca İmam-ı Mâtürîdî’nin din-siyaset ilişkileriyle ilgili görüşleri, günümüzün siyaset anlayışına da ışık tutacak düzeydedir. Bu da onun akılcı yönteminden kaynaklanmaktadır. Kaldı ki onun, Kur’ân’da geçen yöneticilik sanatı, yöneticiler ve yönetenlerle ilgili kavramlara yüklediği anlamlar, sadece herhangi bir toplumun yönetimiyle ilgili değil, evrensel ölçekte her türlü yönetim işlerini kapsayacak bir genişliğe sahiptir.” dedi.

Program sonunda konuşmacı NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’a katılım belgesini TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2017, 11:22
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26