İlmî Araştırmalar Dizisinden yeni kitap: Dirâsât fıkhiyye ve usûliyye

Dirâsât fıkhiyye ve usûliyye kitabı İlmî Araştırmalar Dizisinden Tuncay Başoğlu'nun editörlüğünde çıktı.

İlmî Araştırmalar Dizisinden yeni kitap: Dirâsât fıkhiyye ve usûliyye

Bu kitapta, Prof.Dr. İbrahim Kâfi Dönmez’in İslam Konferansı Teşkilâtı’na (şimdiki adıyla İslam İşbirliği Teşkilâtı) bağlı Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi’nin talebi üzerine hazırlayıp akademinin dönemsel toplantılarında sunduğu üç araştırma ile değişik Arap ülkelerinde gerçekleştirilen bazı uluslararası bilimsel toplantılarda Arapça olarak sunduğu tebliğler bir araya getirilmiştir. Genel olarak hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi ekseninde olmak üzere fıkıh düşüncesiyle ilgili öneri ve değerlendirmeler içeren bu çalışmaların bir kısmında doğrudan fürû-i fıkhın veya usûl-i fıkhın kapsamında yer alan bazı kavramlar ve meseleler analitik biçimde ele alınmakta, bu çerçevede yer yer İslam fıkhı ile Batı hukukundaki yaklaşımlar arasında mukayeseler yapılmakta, bazılarında ise belirli İslam âlimlerinin fıkıh usulü ve makasıd konusundaki temel düşünceleri incelenmektedir.

Yayın Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 03:00
banner25
YORUM EKLE

banner26