İlim ve İrfan dergisinin Şubat sayısı raflarda

İlim ve İrfan dergisinin Şubat 2019 sayısı (sayı: 78) Mevlana Halid Bağdadi (ks) dosyasıyla çıktı.

İlim ve İrfan dergisinin Şubat sayısı raflarda

İlim ve irfan rehberi, Nakşibendi-Halidi yolunun kurucusu Mevlana Halid Bağdadi (ks) başta Türkiye olmak üzere İslam coğrafyasını derinden etkilemiş büyük bir mürşiddir. Nakşibendi tarikatı ondan sonra Halidiye şeklinde anılır olmuş, Halidiler ilim ve tekke bakımından İslam dünyasında büyük roller oynamışlardır.

Dosya kapsamında İslim Gümüştekin asrın müceddidi Mevlana Halid Hazretlerinin portresini kaleme almış.

Doç. Dr. İbrahim Baz, Halidiliği sünneti ihya ve ümmeti inşa hareketi olarak ele almış, Halidilerin bu yoldaki hizmetlerini dile getirmiş.

Prof. Dr. Süleyman Derin, Mevlana Halid Hazretlerinin şeriat ve tarikat dengesini anlatmış.

Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak ise aynı zamanda Divan’ı bulunan, tecrübelerini Arapça, Farsça ve Kürtçe olarak kaleme aldığı şiirlerinde dile getiren Halid Bağdadi’nin Divan’ı üzerinden onun gönül dünyasından taşanları aktarmış.

İlim ve İrfan dergisi arşivlik bir dosya ile Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerini okurlarıyla buluşturmuş.

Derginin her ay orta sayfasında sohbeti yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda, kalbimize Allah’ın zikrini ve sevgisini yerleştirelim, diyor.

Can gözüyle görebilmek

Prof. Dr. Ali Akpınar, namazın önemini ve Kur’an’daki namaz kavramını anlattıktan sonra, ömrümüzün iki namaz arasında sona ereceğini vurguluyor.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ basiret kavramını ele aldığı yazısında basiretin ten gözüyle değil can gözüyle görmek olduğuna işaret ediyor.

Dr. Mahmud Esad Erkaya Kur’an-ı Kerim’deki peygamberleri anlatmaya devam ediyor. Bu sayının konusu, Hazret-i Lut ve onu dinlemeyip helak olan kavmi.

Dr. Nurullah Koltaş bu ay, tasavvuf büyüklerinden Hakim Tirmizi ile hasbihal ediyor.

Cankat Kaplan, Macaristan’da kabri bulunan Gül Baba’yı ve nazlı Budin’in mücahit dervişlerini kaleme almış.

M. Nezihi Pesen Kırkambar sayfasında duaların dilinden dillerin duasını anlatmış.

Kemal Özer, fıtrafın çağrısına uymaya davet ediyor bu sayıda da. Özer, tıbbın büyük mürşidi İbn Sina’yı ve onun el-Kanun fi’t-Tıb adlı eserini hatırlatıyor, tabip adaylarına.

Gülbahçe ekiyle birlikte her ay okuruna ulaşan İlim ve İrfan dergisi yürekleri ısıtmaya devam ediyor.   

Yayın Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 02:00
banner25
YORUM EKLE

banner26