İlim ve İrfan dergisinin 51. sayısı çıktı

İlim ve İrfan dergisinin Kasım 2016 tarihli 51. sayısı çıktı.

İlim ve İrfan dergisinin 51. sayısı çıktı

İlim ve İrfan dergisi, Kasım 2016 tarihli 51. sayısında, “gündemin esaretinden kalbin gündemine” başlıklı dosya konusuyla okuruna asıl gündemi hatırlatıyor.

Dosya kapsamında Prof. Dr. Ali Akpınar, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz ve İsmail Acarkan’ın yazıları yer alıyor.

Prof. Dr. Ali Akpınar, Müslümanın değişmeyen asıl gündeminin ölüm ve sonrası olduğunu vurguluyor. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz ise, daimi meselemizin Allah kul olmaya çalışmak olduğunu beyan ediyor. İsmail Acarkan ise asıl gündemimizin önündeki engelleri anlatıyor. Malayani kavramı etrafında şekillenen yazı, insanın boş ve faydasız işlere değil asıl ve hakiki iş, amel ve fikirlere yönelmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Orta sayfada sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıdaki sohbetinde, mürşidin evladının onun adap ve erkanına sahip çıkanlar olduğunu işaret ediyor.

İlim ve İrfan’ın bu sayısında Prof. Dr. Süleyman Uludağ, edepler bahsine devam ediyor. Sufilerin edeplerini kaleme alan Prof. Dr. Uludağ, sufinin bütün hayatı edepten ibarettir, diyor.

Prof. Dr. Süleyman Derin ise yazısında sufilerin ahlakının özünde sevgide ve nefrette denge olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Selahattin Yıldırım zikir, zikrullah kavramı etrafında zikrin faziletlerini anlatıyor.

Bu sayıdaki portre yazısını İslim Gümüştekin kaleme almış. Gümüştekin arifler sultanı Şeyh Ahmed Rifai Hazretlerinin portresini sunuyor okura.

Dört kutuptan biri olan Ahmed Rifai Hazretleri, gönüllerde manevi kandilleri yandırmaya devam eden bir Allah dostudur.

Yolun kaynakları köşesinde Hamza Toprak, tasavvufun ana ilkelerini belirleyen, bu yolda rehber ve öncü olan Ebu Abdurrahman Sülemi’nin risalelerini tanıtıyor.

Mona İslam, sır ve emanet kavramlarını merkeze aldığı yazısında sırrın bir emanet, emanetin de bir sır olduğunu ortaya koyuyor.

Abdullah Taha Orhan bu sayıda bir imtihan ve imkan olan gençlik meselesini gündeme taşıyor.

Ahmet Edip Başaran, bu sayıda ilmin ve irfanın görünmeyen üniversitesi Mehmed Zahid Kotku’nun (ks) hayatını anlatan Görünmeyen Üniversite adlı kitabı sunuyor dikkatlere.

M. Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında tadımlık bölümler sunarken bu sayıda Şazeliye tarikatının esaslarını beyan ediyor.

Kemal Özer ise tohum meselesine dikkat çekiyor ve tohuma sahip olan hayata sahip olur diyor.

İlim ve İrfan dergisi, her ay Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte okuruna ulaşıyor.

İrtibat:

0212 694 98 98

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE