banner17

İlim ve İrfan dergisinden Mevlana Halid Bağdadi ve Halidilik dosyası

İlim ve İrfan dergisinin Şubat 2017 tarihli 54. sayısı çıktı.

İlim ve İrfan dergisinden Mevlana Halid Bağdadi ve Halidilik dosyası

İlim ve İrfan dergisinin Şubat sayısı (sayı: 54) Mevlana Halid Bağdadi ve Halidilik dosyasıyla çıktı.

Dergide dosya kapsamında Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saki Çakır, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe ve Kutbeddin Akyüz imzaları yer alıyor.

Abdulcebbar Kavak, Mevlana Halid’in ilim ve irfanla yoğrulan hayatının temel çizgilerini sunuyor okura. İbrahim Baz, Mevlana Halid Bağdadi’nin ve Halidi mürşidlerinin Ehl-i sünnete olan bağlılığını kaleme almış. Mehmet Saki Çakır da Mevlana Halid’in halifelerinden bazılarının hayatlarını ve irşad faaliyetlerini anlatmış. Cüneyt Gökçe Halidiliğin bugün de yaşayan temel ilkelerini, adap ve esaslarını kaleme alırken Kutbeddin Akyüz ise, Mevlana Halid’den Hazneviye’nin kurucusu Şeyh Ahmed Haznevi’ye kadar olan silsiledeki mürşid-i kâmillerin portresini sunuyor okura.

Derginin orta sayfalarında düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi’nin bu sayıdaki sohbetinde Halidi yolunun esaslarının ilim ve irfan üzere kurulduğunu ve yaşadığını beyan ediyor.

Derginin bu sayısında Prof. Dr. Süleyman Uludağ İslam’daki yeri açısından uzlet, halvet ve inziva kavramlarını değerlendiriyor. Prof. Dr. Ali Akpınar, Hazret-i İsa’ya verilen mucizelerden hareketle bizlere verilen nimetlerin şükrünü nasıl eda edebileceğimizi hatırlatıyor. İslim Gümüştekin, Melamiliğin piri kabul edilen Hamdun Kassar Hazretlerinin portresini sunuyor okura. Abdullah Taha Orhan da yazısında tasavvuf yolunun rıza kapısı olduğunu vurguluyor.

Ahmet Edip Başaran bu sayıda Ahmed Gazzali’nin Aşkın Halleri kitabından hareketle yok olmak ve var olmak arasında aşk kavramını açıklıyor. Zahit Yakın, tasavvuf yolunun kaynaklarını anlattığı sayfada, Orta Asya’yı İslamlaştıran Hoca Ahmed Yesevi’nin Divan-ı Hikmet adlı kitabını tanıtıyor. M. Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında tasavvuf büyüklerinden tadımlık sözler, hatıralar, ikazlar, irşadlar sunuyor okura. Kemal Özer ise fıtratın çağrısını hatırlatıyor, sütten yoğurda şifaya giden yolu işaret ediyor.

İlim ve İrfan dergisinin Şubat sayısı Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte yayınlandı.

İrtibat:

0212 694 98 98

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2017, 16:49
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner20