İlim ile ilahiyat arasında İslam

Ard arda "Ortadoğu" ve "İlahiyat" eksenli söyleşiler, Cumartesi günü...

İlim ile ilahiyat arasında İslam

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nde 14 Mayıs Cumartesi günü iki önemli etkinlik düzenlenecek.

Gazeteci-yazar ve Ortadoğu uzmanı Mustafa Özcan, saat 14.00’te “Gündem Konuşmaları”nda son gelişmeler ışığında Türkiye-Suriye münasebetlerini irdeleyecek.

Ardından saat 16.00’da, yeni çıkan kitabı “Hikmet Kavşağında” ile entelektüel camiada adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Bedri Gencer iki önemli ilahiyatçıyı ağırlayacak. Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek ve Prof. Dr. Murteza Bedir’in konuşmacı olarak yer alacağı bu etkinlikte de “İlim ile İlahiyat Arasında İslam” konusu tartışılacak. Detaylı bilgi için tel.: 0212 527 7517.

"İlim ile İlahiyat Arasında İslam" başlıklı Fikir Harmanı söyleşisinde ele alınacak konu başlıkları şöyle:

Medrese eğitiminin kuvvetleri ve zaafları, kaynakları nelerdir?

Türkiye’de ilahiyat eğitimi niçin, nasıl, hangi şartlarda doğdu? Medreseye tamamlayıcı mı, alternatif olarak mı doğdu? Oryantalizmin gösterdiği türden bir başarı gösterebildi mi?

Ermenekli Saffet Efendi gibi son devir Osmanlı uleması ilahiyatı ilimden saymamıştır. “İlahiyat” kavramı, İslâm ilim mefhumuyla ne derece bağdaşır?

Ankara İlahiyat Fakültesi, Kur’an’ın tarihselliği gibi modern heretik akımların Türkiye’ye intikalinde nasıl bir rol oynamıştır?

1982’den sonra Yüksek İslâm Enstitüleri ve İslamî İlimler Fakülteleri’nin ilahiyatlara dönüştürülmesinin sonuçları ne oldu? Ankara İlahiyat Fakültesi’nin temsil ettiği modernistik İslâm anlayışı diğer ilahiyatları ne derece etkilemiştir?

İlahiyat fakülteleri, sekülerleşmeye nasıl katkıda bulunmuştur? Bugün İslâm’da bilgi/düşüncenin ana kavramı olan “fıkıh” ilahiyat fakültelerinden dışlanmış, seküler “İslâm hukuku” tabiri onun yerini almıştır.

İlahiyat fakültelerince de benimsenen modern akademik disiplinciliğin sakıncaları nelerdir? Bu, İslâm’ın küllî olarak incelenmesini önlemiyor mu?

Günümüzde ilahiyat fakültelerinin ilmî performansı ne durumdadır? Örneğin bugün ilahiyat fakültelerinde bir Ebu’s-Suud tefsirini okuyabilecek/okutabilecek hoca var mıdır?

İlahiyat akademisyenleri, dünya literatürüne orijinal bir katkı yapabiliyorlar mı?

Bugün ilahiyat fakültelerinin hâl-i pür-melali karşısında medrese eğitimi bir şekilde ihya edilebilir mi? Medrese ile ilahiyat eğitimi bir şekilde bütünleştirilebilir mi? İlahiyat fakültelerinde klasik, verimli bir İslâmî ilimler müfredatı uygulanabilir mi?

İlahiyat fakültelerinde tez konusu seçiminde görülen Osmanlı kompleksinin sebepleri nelerdir?

İlahiyatçılar, topluma rehberlik yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlarsa neden?

İlahiyatçılar, İslâm konusunda toplumu bilgilendirmekten çok daha da kafaları karıştırmıyorlar mı? Ali Fuat Başgil’in “Laik Üniversiteye bağlı fakülteler, din âlimi değil, din tenkitçisi yetiştirir” sözü tecelli mi etti?

Toplumdaki ilahiyatçı imajı nedir? İnsanlar, ilahiyat profesörünü İslâm âlimi olarak görüyorlar mı?

İlahiyatçıların “tedeyyün” denen İslâm’ı algılayış ve yaşayış tarzları nasıldır? Bu topluma nasıl bir etki ve yansıma yapıyor?

İlahiyatçıların İslâm hakkındaki komplekslerinin sebepleri nelerdir? Görünüşte paradoksal bir şekilde ilahiyatçılar, doktorlar, hukukçular gibi farklı meslek erbabının dini, tıbbı, hukuku en çok en ihlal eden kişiler olmaları, onların hilelerine vukuflarından mı kaynaklanıyor?

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi

Adres: Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi,

Divanyolu Cad. Hoca Rüstem Sokak No: 6

Sultanahmet / İstanbul

Tel.: 0212 527 7517-18

Faks: 0212 527 7519

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2011, 12:38
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13