İlim arttıkça irfan artar

İlim ve İrfan dergisinin Mart sayısı, nebilerin mirası olan ilmi kapağına taşıyor.

İlim arttıkça irfan artar

Tasavvufun ve hayatın temel meselelerini konu edinerek her sayı yeni bir dosya ile okurunun karşısına çıkan İlim ve İrfan dergisinin Mart sayısı, nebilerin mirası olan ilmi kapağına taşıyor.

“İlim: Nebevî mirasın izinde” başlığıyla hazırlanan dosyada, Prof. Dr. Süleyman Derin, Mazhar Salih, Hamza S. Toprak ve Selim Haşimoğlu yazılarıyla konuyu derinlikli bir şekilde ele alıyor.

Süleyman Derin, bir yandan ilmin bu esasa dayanmasının önemine işaret ederken diğer yandan da kibre, küfre, boş işlere götüren ilmin afetlerinden de Allah’a sığınmamız gerektiğini ifade ediyor.

Mazhar Salih, “Tekke İlimsiz, Medrese Takvasız Olmaz” başlıklı yazısında aslında bizim tarihimizin en kadim iki unsurunun birlikteliğini ve ayrılamayacağını bir kez daha dikkatlere sunarak ilim ve irfanın bütünlüğüne vurgu yapıyor. Mazhar Salih bu çerçevede Nakşibendi-Haznevi tarikatının kurucu büyük mürşid-i kâmili Şah-ı Hazne Hazretlerinin ilme verdiği önemi, kurduğu medreseyi ve bu kutlu halkanın halen Telirfan’da hizmet veren ilim akademisini gündeme getiriyor.

İlim arttıkça irfan artar

Hamza S. Toprak ise bu sayıda adeta ilmin merkezine inerek burada var olan tasavvufu hatırlatıyor. İmam Gazzali, İmam Suyuti, İmam Nevevî, İbn Hacer el-Askalani, Molla Fenari, Molla Cami gibi İslam coğrafyasının farklı mekân ve zamanlarında farklı ilim dallarında zirveye çıkmış çok kıymetli allamelerin tasavvufî derinliğini, tasavvufla olan münasebetini gözler önüne seriyor.Derginin İrfan Kaynağı köşesinde her ay düzenli olarak yazıları yer alan Şeyh Muhammed Muta’ el-Haznevi’nin bu sayıdaki yazısı, “Peygamberlerin Mirası Altın ve Gümüş Değil, İlimdir” başlığını taşıyor.

Derginin zengin içeriği içinde Cüneyt Gökçe, Selahattin Yıldırım, Saadettin Acar, Kamil Yeşil, Adem Dönmez, Ahmet Birler ve Zahit Yakın yazılarıyla dikkat çekiyor.

İlim ve İrfan’da aile kavramı her sayı daha bir özenle ele alınıyor. Bu sayıda Zeynep Hilal Acar Hz. Aişe annemizi anlatırken selamlaşma ve pratik bilgiler üzerine yazılar da göze çarpıyor.

İlim ve İrfan Dergisi irtibat tel: 0 212 694 98 98

 

Meryem Uçar haber verdi

Yayın Tarihi: 03 Mart 2013 Pazar 19:09 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2013, 09:29
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26