İkinci Klasik Dönem Projesi’nden yeni kitap: Şeyh Bedreddin -Bir Osmanlı Fakihi-

Mustafa Bülent Dadaş'ın Şeyh Bedreddin -Bir Osmanlı Fakihi- kitabı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayınlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden yeni kitap: Şeyh Bedreddin -Bir Osmanlı Fakihi-

Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi fakihlerinden olup yaklaşık iki yıl kazaskerlik de yapan Şeyh Bedreddin’in, özgün eseri et-Teshîl bağlamındaki fıkhî anlayışını ortaya koyarak söz konusu eseri analiz etmeyi hedeflemektedir. et-Teshîl, Şeyh Bedreddin’in, Hanefî fıkhında muteber sayılan metinlerden istifade ederek hazırladığı Letâifü’l-işârât adlı kitabı üzerine yazdığı şerhtir. Adı bir fıkıh âlimi olmaktan ziyade Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı iddia edilen isyanla anılan Şeyh Bedreddin, et-Teshîl’de Hanefî mezhebi imamlarından nakledilen görüşleri ve bu görüşlerin temellendirilmesi noktasında Hanefî fakihleri tarafından dile getirilen gerekçeleri tenkide tâbi tutmuş ve bunlar arasındaki tutarlılığı sorgulamıştır.

YORUM EKLE

banner19