İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Eser: İslam İlim Geleneğinde Nevevî

Nevevî’nin hayatına ve ilmî şahsiyetine, içinde bulunduğu ilmî çevreye, eserlerine, ilim ve düşünce dünyasına ve etkilerine nüfuz etmeyi amaçlayan, bu konulara dair makaleler  ile literatür tanıtımını hedefleyen eklerden oluşan, editörlüğünü Doç.Dr. Nail Okuyucu’nun yaptığı İslam İlim Geleneğinde Nevevî kitabı İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İSAM Yayınları arasında yerini aldı.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Eser: İslam İlim Geleneğinde Nevevî

Nevevî’nin hayatına ve ilmî şahsiyetine, içinde bulunduğu ilmî çevreye, eserlerine, ilim ve düşünce dünyasına ve etkilerine nüfuz etmeyi amaçlayan, bu konulara dair makaleler  ile literatür tanıtımını hedefleyen eklerden oluşan, editörlüğünü Doç.Dr. Nail Okuyucu’nun yaptığı İslam İlim Geleneğinde Nevevî kitabı İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İSAM Yayınları arasında yerini aldı.

Nevevî (ö. 676/ 1277), İslamî ilimlerin muhtelif sahalarına yayılan telifleri sayesinde şöhret bulmuş ve “İmam” ünvanıyla anılmaya değer görülmüş bir âlimdir. Fıkıh ve hadisin yanı sıra rical-tabakat, ezkâr ve adap gibi alanlarda pek çok eser veren Nevevî’nin metinleri, Memlükler döneminde Şam-Kahire hattında şekillenen İslamî ilimler zihniyeti ve telif üsluplarının belirginleşmesine katkı sağlamıştır.

Şâfiî fürû fıkhının istikrar bulmasına ve hadis şerhçiliğinin klasik muhtevasının belirginleşmesine etki eden Nevevî’nin mezhep fıkhına dair yazdığı eserler kendisinden sonraki literatüre yön vermiş, hadis alanındaki telifleri ise şerh faaliyetinin yanı sıra derleme çalışmalarının da en seçkin örnekleri arasında kabul görmüştür. Rical-tabakat ve özellikle adap alanlarındaki eserleri de okunup takip edilen Nevevî’nin çalışmaları, İslamî ilimlerin İkinci Klasik Dönem’de kazanacağı muhteva ve üslubun şekillenmesine tesir etmiştir.

Bu çalışmanın Nevevî ve dönemine dair bir kaynak eser olması hedeflenmektedir.

 

Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 14:00
YORUM EKLE

banner19

banner36