İkinci Klasik Dönem Projesi'nden yeni kitap

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında Şeyh Bedreddin'in (ö. 820/1417-18), "et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-İşârât, I-III" eseri neşredildi.

İkinci Klasik Dönem Projesi'nden yeni kitap

et-Teshîl, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi fakihlerinden biri olup yaklaşık iki yıl kazaskerlik de yapan Şeyh Bedreddin’in, Hanefî fıkhında muteber sayılan metinlerden istifade ederek hazırladığı Letâifü’l-işârât adlı kitabı üzerine yazmış olduğu şerhtir. Adı bir fıkıh âlimi olmaktan ziyade Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı iddia edilen isyanla anılan Şeyh Bedreddin, Teshîl’de Hanefî mezhebi imamlarından nakledilen görüşleri ve bu görüşlerin temellendirilmesi noktasında Hanefî fakihleri tarafından dile getirilen gerekçeleri tenkide tâbi tutmuş ve görüşler arasındaki tutarlılığı sorgulamıştır. Teshîl, diğer mezheplerin görüşlerine de yer vermesiyle karşılaştırmalı bir fıkıh kitabı hüviyetindedir.

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2019, 13:52
banner25
YORUM EKLE

banner26