İhya Okumaları programı Zeytinburnu Kültür Sanat’ta devam ediyor

Her ay Gazzâlî’nin en hacimli ve en önemli eseri olan İhyâü Ulûmi’d Dîn’in bir bölümünün Prof. Dr. Ömer Türker eşliğinde ele alındığı İhya Okumaları programı Zeytinburnu Kültür Sanat’ta devam ediyor.

İhya Okumaları programı Zeytinburnu Kültür Sanat’ta devam ediyor

Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Prof. Dr. Ömer Türker’le İhya Okumaları programının dördüncüsü 5 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşti. Bu programda Gazzâlî’nin kelamın konusuna dair fikirleri incelendi.

EN ANLAŞILIR GÖRÜNEN GÖRÜŞ GAZZÂLÎ’NİN GÖRÜŞÜDÜR

Ömer Türker, kelamın konusu tartışmaları içerisinde Gazzâlî’nin görüşlerinin yerini şu şekilde değerlendirdi: “Kimileri kelamın konusunun ‘mevcut’ olduğunu söyler, kimileri kelamın konusunun ‘malum’ olduğunu söyler, işte Siraceddin Urmevî isimli Selçuklu Dönemi, Anadolu Selçuklu Dönemi’nin önde gelen mütekellimlerinden bir alim, kelamın konusunun Tanrı’nın varlığı, Tanrı’nın zatı olduğunu söyler. Bunlarla ,ilgili tartışmalar yaparlar. Aslında bu tartışmaları okuyunca, yani Şerhü’l Mevakıf’ta, Şerhü’l Makasıd’da bu 19. yüzyıla kadar damgasını vuran büyük kelam klasiklerinde nu meseleyi okuyunca, en anlaşılır görünen görüş de Gazzâlî’nin görüşüdür ilk bakışta. Yani Gazzâlî der ki ‘Kelamın konusu mevcut olmak bakımından mevcuttur. Kelam mevcutları inceler.’ vesaire.”

KELAM GELENEĞİ BAŞKA GELENEKLERE BENZEMEZ

Prof. Dr. Ömer Türker, kelam geleneği hakkında da bilgi verdi: “Unutmayın kelam geleneği bütün dönemlerin en yaygın geleneğidir İslam medeniyetinde. Kelam geleneği çok yaygındır. Kelam geleneği başka geleneklere benzemez. Sonradan sufi geleneği kelam geleneğine biraz yaklaştı, yaygınlık ve etki bakımından. Temel akaidle uğraştıkları için temsil gücünü ellerinde bulunduruyorlar mütekellimler. Ve her mahallede varlar yani. Çok yaygınlar kelamcılar”

FİLOZOFLARLA KELAMCILARIN YÖNTEMİ AYNI

Türker, konuşmasında kelamcılarla filozofların yöntemlerini de karşılaştırdı: “Filozofların yöntemiyle kelamcıların yöntemi aslında aynı. İkisi de istidlal yöntemini kullanıyor. Aslında ikisi de mantığı kullanıyor. Henüz kelamcılarınki mantık kadar dakikleşmiş, saflaşıp ayrıştırılmamış ama her ikisi de istidlal yöntemini kullanıyor.”

Program, dinleyicilerden gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.

Yayın Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023, 08:16
YORUM EKLE

banner19

banner36