Hüsrev Hatemi: “Nâbî, Yüzde 50 Lirik Şairdir”

Türk şiirinin yaşayan önemli temsilcilerinden Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Cağaloğlu’nda başlayan “Yeni Dünya Vakfı Söyleşileri”nde, Türk şiirinin temsilcilerini anlattı. Sevdiği şairlerin şiirlerinden örnekler de sunan Hatemi, büyük Divan şairi Nâbî’nin yüzde 50 hikemî, yüzde 50 lirik şair olduğunu söyledi.

Hüsrev Hatemi: “Nâbî, Yüzde 50 Lirik Şairdir”

Türk şiirinin yaşayan önemli temsilcilerinden Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Cağaloğlu’nda başlayan “Yeni Dünya Vakfı Söyleşileri”nde, Türk şiirinin temsilcilerini anlattı. Sevdiği şairlerin şiirlerinden örnekler de sunan Hatemi, büyük Divan şairi Nâbî’nin yüzde 50 hikemî, yüzde 50 lirik şair olduğunu söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Yeni Dünya Vakfı’nın birlikte düzenlediği ve Mehmet Nuri Yardım’ın idare ettiği programa ilgi, büyüktü. Yaklaşık iki buçuk saat süren programı bilhassa gençler büyük bir dikkatle takip ettiler. Klasik Türk edebiyatının köklü şairlerinin şiirlerini iyi bilen ve yorumlayan Hatemi, sohbetinde eski ile yeninin, dünkü şiirle bugünkü şiirin mukayesesini yaptı. "Divan-ı Lügat’it Türk" ve "Kutadgu Bilig" gibi öncü eserlerden yola çıkan Hatemi, “Uygur” ile “Uygar”ın aynı kökten geldiğini, bizim büyük bir medeniyete sahip olduğumuzu vurguladı. Selçuklular zamanında Farsça yazılmasını yadırgayanlar olduğunu hatırlatan Hatemi, “Bu keyfiyet o dönemle alakalıdır.” dedi.

Kadı Burhaneddin, Necati,Fuzulî, Bâki, Nef’i ve Şeyhülislam Yahya’dan bahseden ve şiirlerinden örnekler veren Hüsrev Hatemi, bu şairlerin günümüze uzanıp gelen çok güzel eserler ortaya koyduğunu hatırlattı. Eski şairlerin ölümsüz şiirleri bize miras bıraktığını belirten Hatemi, “Abdülkadir Karahan bir görüşmemizde bana ‘Nâbî hikemi şairdir.’ demişti. Nâbî’nin Divan’ını okuduğumda onun yüzde 50 lirik şair, yüzde 50 hikemi şair olduğunu gördüm.” dedi. Mehmed Âkif Ersoy’un da “İstiklâl Marşı”, “Çanakkale” ve “Bülbül” gibi çok güzel lirik şiirleri bulunduğunu ifade eden Hatemi, "Safahat’ta ‘Seyfi Baba’, ‘Küfe’ gibi didaktik şiirler de bulunuyor.” diyerek bazı şairlerin hem lirik hem de didaktik şiirler kaleme aldıklarını kaydetti.

Zaman zaman yeni şairlerden de bahseden Hatemi sözlerini, “İyi arkadaş olan Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Osman Saba güzel şiirler yazdılar.” diyerek tamamladı. Hüsrev Hatemi, konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularına cevap verdi, sonra da istek üzerine “Geceler ve Hayalin” şiirini okudu. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından büyük bir ilgi gören toplantı sona erdi. Programda Yeni Dünya Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü, Hüsrev Hatemi’ye plaket verdi.

YORUM EKLE