Güney Kore dizileri imam hatip öğrencileri üzerinde nasıl etkili oluyor?

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı'ndan Fatma Özturhan, Prof. DR. Muhiddin Okumuşlar'ın danışmanlığında konuya dair kapsamlı bir tez çalışması yaptı.

Güney Kore dizileri imam hatip öğrencileri üzerinde nasıl etkili oluyor?

İmam hatip lisesi öğrencilerinin Güney Kore dizileri izleme durumları ve dizilerin etkileri konulu çalışmanın giriş kısmında:

"Bu çalışma, Konya'da bulunan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Güney Kore dizi ve filmleri hayranı olup olmama durumları, hayranlık varsa ardında yatan sebepleri tesbit edilmek üzere hazırlanmıştır. Araştırmamızın nitel bir araştırma olması sebebiyle öncelikle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Yapılan odak grup görüşmelerinde İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerinin Güney Kore dizi ve filmlerine karşı bakış açıları, hayranlıkları hakkında veriler elde edilmiştir. Odak grup görüşmelerimiz esnasında katılımcıların kendi görüşlerini rahatça, özgürce ifade edebilmeleri için uygun ortamlar oluşturulmuştur. Görüşmeler sonucu elde edilen verilerin ışığında açık uçlu sorulardan oluşan anketler oluşturulmuştur. Nihayetinde ise açık uçlu sorulara verilen cevaplar ışığında kapalı uçlu sorular içeren bir anket hazırlanarak verilerin nicel olarak da değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda, İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerinin Güney Kore dizi ve filmlerine karşı hayranlıklarının mevcudiyeti ve bu hayranlığın ardında yatan temel sebebin ise, Güney Koreli misyonerlerin dizi ve filmleri amaçları doğrultusunda birer araç olarak kullanmaları ortaya konulmuştur. İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerinin Güney Kore dizi ve filmlerine karşı hayranlıklarının ardında yatan sebepler ve bu hayranlıkları sonucunda yaşantılarındaki değişimler araştırmamızın bulguları arasındadır. Çalışmamız kapsamında yapılan görüşme ve anket verileri doğrultusunda, İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerinin Güney Kore dizi ve filmlere karşı hayranlıkları tesbit edilmiştir. Bu hayranlığın sadece dizi ve filmlerle sınırlı kalmadığı, Güney Kore'ye dair başka arayışlar içerisine giren katılımcılarımızın sosyal medya aracılığıyla Güney Kore dil kurslarına yöneldiklerini ve bu kurslarda da Güney Koreli misyonerler tarafından amaçlarına uygun bir şekilde misyonerlik faaliyetlerinin yürütüldüğü tesbit edilmiştir." İfadeleri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 09:56
YORUM EKLE

banner19

banner36