Genç Birikim'de Hasan El Benna var

Genç Birikim’in bu ayki sayısında ağırlıklı olarak Ankara’da yapılan Uluslararası Hasan El-Benna ve Müslüman Kardeşler Sempozyumuna yer vermiş.

Genç Birikim'de Hasan El Benna var

Genç Birikim dergisinin haziran sayısı yine dopdolu. Dergi bu ayki sayısında ağırlıklı olarak Ankara’da 5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılan Uluslararası Hasan El-Benna ve Müslüman Kardeşler Sempozyumu’na yer vermiş. Sempozyum değerlendirme yazıları, sempozyum haberleri, sempozyum konuşmaları, röportajlar vb. sempozyum haberleri dergide yoğun bir şekilde verilmiş.

Genç Birikim Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Araştırmacı-Yazar Ali Kaçar, Hasan El Benna Sempozyum’unu değerlendirdiği “Sempozyumun Ardından!..” başlıklı yazısında; “İslam Dünyasında en etkili hareketin ihvan hareketi olduğunu, İhvan’ın sadece Mısır’da değil, başta Suriye olmak üzere Tunus, Sudan, Libya, Yemen, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve daha birçok ülkede etkili hale gelerek Müslümanların örgütlenmesini sağladıklarını, nitekim halk ayaklanmalarının olduğu ilk ülke olan Tunus’ta İhvan uzantısı İslami Yönelişler Hareketi’ni kuran Raşid el-Gannuşi’nin 1960’larda, önce Mısır’da, sonra buradan sınır dışı edilmesi üzerine de Suriye’ye gelerek eğitimini burada tamamladığını, Ortadoğu’da, bugün halen faaliyette olan yada kapanmış bulunan bütün İslami hareketlerin ya İhvan’dan ayrılanlar yada İhvan mensupları tarafından kurulmuş hareketler olduğunu, başka bir ifadeyle bu hareketlerin örnek aldığı, beslendiği ana gövdenin Hasan el-Benna tarafından kurulan İhvan’ül Müslimin yani Müslüman Kardeşler Hareketi olduğunu, bu hareketlerin kuruldukları her ülkede, her türlü insanlık dışı baskı ve işkencelere rağmen ayakta kalarak faaliyetlerine devam ettiklerini ve Ortadoğu’daki son halk ayaklanmalarında da en etkin rolü oynayarak diktatörlüklerin bir bir yıkılmalarını sağladıklarını” ifade etmiş.

M. Beşir Eryarsoy “Hasan El-Benna ve Müslüman Kardeşler Sempozyumu’nun Hatırlattıklarından” başlıklı yazısında; “Müslümanların, bütün salih amellerinde, ihlâs, samimiyet ve birlik içerisinde, bir arada bulunup yürümeleri halinde –gerek Allah’a karşı, gerek ümmete karşı- riayet etmeleri gereken ahlâka uygun hareket edecek olurlarsa, Cenab-ı Allah’ın onların çalışmalarına, harcadıkları emeklerin kat kat üstünde, oldukça değerli ve üstün başarılar ihsan edebileceğini, her çağdaki İslamî hareket için geçerli olmak üzere, her alanda Müslümanların ilham kaynağı ve hareketlerinin seyrinin biricik belirleyicisi ve yol göstericisi, doğru anlaşılmış ve doğru yolda gerekçe olarak gösterilip ışığında yol alınacak nur’un, Allah’ın beşeriyete armağan etmiş olduğu Vahiy olduğunu” belirtmiş.

Derginin yazar kadrosunun güçlü kalemlerinden Süleyman Arslantaş “Hasan El-Benna ve Müslüman Kardeşler Sempozyumu’nun Ardından!” başlıklı değerlendirmesinde; “El-Benna merhumun Müslüman Kardeşler Teşkilatını Hilafetin lağvedilmesinden sadece dört yıl sonra kurduğunu, elbette, Hz. Peygamberin (a.s) vefatının hemen akabinde ve yine Hz. Ömer’in daha ölümünden önce ümmeti imamsız-halifesiz bırakmayan bir din ve onun bu anlayışına sahip olan İslâmi önderlere düşen görevin yeniden, sorumluluk bilinci ile yıkılan kurumu inşa etmek olduğunu, Hasan El-Benna’nın Müslüman Kardeşler’i bu gaye uğruna kurduğunu, Sempozyumdaki tebliğcilerin buna sık sık atıfta bulunduklarını, ama en can alıcı vurguyu yapan’ın Prof. Yasin Aktay olduğunu” ifade etmiş.

Derginin devamlı yazarlarından Muhammed İmamoğlu, “Gaybın Bilinebilirliği” başlıklı yazısında:  “İnsanlık, kendisi için bir muamma, ulaşmak isteyip de bir türlü ulaşamadığı bir özlem ve ideal olarak gördüğü gayb âlemini, önemli ve güçlü kimselerin aralamasını beklemiş ve kendisinden üstün özelliklere sahip olduklarını kabul ettiği varlıklara gaybı bilme niteliği vermiştir. Başka bir ifade ile kendi yeteneklerine göre daha üstün özellikler taşıdığını var saydığı kimseleri gayb konusunda bilgi sahibi olarak düşünmüştür. Aksini ise bu varlıklar için bir eksiklik saymıştır. Bu uy­gulamaya örnek olarak nebiyi, “gaybtan haber veren insan” olarak kabul eden İsrail oğulları, peygamberimizin nübüvvetinin doğruluğunu, gayb hakkında sordukları sorulara vereceği cevaplarla tesbite çalışan Ehl-i ki­tap gösterilebilir. Gelecekten haber vermeyle ilgili kehânet, ilm-i nücûm, cifr ve ebced, fal, ilmü'l-hurûf gibi sanatlar tarihte olduğu gibi günümüzde de birçok insanın zihnini meşgul etmektedir. ” demiş ve bu husustaki görüşleri yazısında zikretmiştir.

Filistinli Amr Ebu Selam, Uluslararası Hasan El-Benna ve Müslüman Kardeşler Sempozyumu Konuşmasında; “Hasan El Benna’nın 1924’de Hilafet kaldırılınca, hemen doğrudan bir dört yıl içerisinde büyük bir girişimle bu örgütü, bu cemaati kurduğu, kendisinin büyük bir inanç sahibi olduğu, çünkü İslam Hilafetinin yokluğunu zaten bilidiği” tespitinde bulunduktan sonra, “Filistin’e çok özel bir çaba gösterdiğini, Rahmetlinin Filistin davasına son derece önem verdiğini, kendisinin;“Filistin bizim ruhumuzdan kutsal bir bölüm işgal etmektedir. Kudüs’ten hareketle, Filistin gönlümüzde büyük bir taht kurmuştur.” dediğini, ifade etmiş.

Celal Sancar’ın BBC’den aktardığı “Tanrı Misafiri Usame Bin Ladin Olunca...” başlıklı çevirisi, İsmail Ceylan’ın “Birleşmiş Milletler Bir Milyon Somali’liyi Açlığa Terketti” başlıklı çevirisi, Genç Birikim Dergisinin Prof. Dr. Münir Muhammed Gadban ile yaptığı Röportaj, Hayriye Bican’ın “Modernizmin Yıkıcılığına Karşı Mirac Ruhu”, Tevfik Uğur’un “Fıkıh, Riba, Faiz, Değer ve Fazlalık Üzerine”, İsa Memişoğlu’nun “Müslüman Üniversite Gençliğinden Beklentilerimiz Ya Da Ne Yapmalıyız?” başlıklı yazıları okunmaya değer diğer yazılar.

www.gencbirikim.net

Genç Birikim Dergisi

İlkiz Sok. 22 Sıhhiye/Ankara

Tel: 0312.229 67 18

 

Burak Gültekin haber verdi

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2012, 21:12
YORUM EKLE
YORUMLAR
BSC
BSC - 7 yıl Önce

Yapılan organizasyonun onlarca hayra vesile olduğunu düşünüyorum. Organizasyon dahilinde bu işin İslam'a uygun bir şekilde (kibirden, riyadan, israftan kaçarak) nasıl yapılacağı da gayet güzel gösterildi.Selam ve dua ile...

banner19

banner13