Gedizli Mehmet Efendi paneli tertip edildi

Gediz'in manevi değerlerinden Gedûsî Hafız Mehmed Efendi’yi tanıtmak üzere Gedizli Hafız Mehmed Efendi paneli gerçekleştirildi.

Gedizli Mehmet Efendi paneli tertip edildi

Bir şehri şehir yapan, ona kimliğini veren, değer katan ve kazandıran pek çok unsur vardır. Bunlardan biri de o şehirde temayüz etmiş, ilim ve irfanı ile ön plana çıkmış, şehre değer katmış âlimlerdir. İlmî bir birikime sahip olan Kütahya şehrinde de birçok âlim yetişmiştir. Gedizli Mehmed Efendi de bu âlim şahsiyetlerden biridir.

Gediz ilçesinin eski adına nispetle “Gedûsî” olarak da bilinen Gedizli Mehmet Efendi, ilmiye sınıfına mensuptur. Devletin çeşitli kademelerinde müderrislik, nâiblik, askeri kassamlık, kadılık, fetva eminliği gibi önemli görevlerde bulunmuş, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasında aktif rol oynamıştır. Pek çok eser kaleme alan Hafız Mehmed Efendi aynı zamanda hattattır. Çok yönlü ilmî bir kişiliğe sahip olan zât, tasavvufi, fıkhî kimlikleriyle de ön plana çıkmaktadır.

11 Haziran 2015 tarihinde Kütahya’nın Gediz ilçesinde şehrin manevi değerlerinden Gedûsî Hafız Mehmed Efendi’yi tanıtmak üzere Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve DPÜ İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMAM)’nin ilmî çalışmalarıyla, ayrıca Gediz Belediyesi’nin maddi ve manevi destekleriyle Gedizli Hafız Mehmed Efendi paneli gerçekleştirildi. Panelden önce Eski Gediz’i ziyaret eden DPÜ İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarını Eski Gediz Belediyesi Belediye Başkanı Ercan Şimşek şehri gezdirerek misafir etti.

Gezinin ardından, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, DPÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Aydemir’in konuşmaları ile panelin açılışı Gediz Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Panel, ilmî ve kültürel birikimin aktarılmasında üniversite ve halk arasında bir köprü vazifesi gördü

DİMAM Müdürü ve İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Rifat Türkel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Gedûsî Hafız Mehmed Efendi’nin çok yönlü ilmî şahsiyetini tanıtmayı amaçlayan panelde beş ayrı tebliğ sunuldu. İlk tebliğ Gedizli Mehmet Efendi’nin hayatı ile ilgili Yüksek Lisans çalışması yapan, Sebîlü’r-Reşâd ve Sırât-ı Müstakîm dergilerinin fihristlerini hazırlayan Emekli Müftü Abdullah Ceyhan tarafından sunuldu. Abdullah Ceyhan, bildirisinde Gedûsî’nin doğumu, tahsili, görevleri ve eserleri hakkında bilgi verdi. İkinci olarak DPÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kelebek “Gedûsî Mehmet Efendi Fetvalarında Öne Çıkan Tahliller” başlıklı tebliği ile Gedûsî’nin fıkhî yönünü ve bazı fıkhî meseleler hakkındaki görüşlerini ele aldı.

DPÜ İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Aktı “Gedizli Mehmed Efendi’nin Yaşadığı Dönem ve Fetvaları Işığında Sosyal Hayat” başlıklı tebliği ile Gedûsî’nin yaşadığı dönemde genelde Avrupa, Asya ve Afrika devletleri, özelde Osmanlı Devleti’nin durum değerlendirmesini yaptı. Daha sonra DPÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdullah Çakır’ın Gedûsî’nin tasavvufî yönünü kendi eserlerinden faydalanarak hazırlamış olduğu, “Fetva Emini Hafız Seyyid Mehmed Gedûsî Efendi ve Tasavvuf” başlıklı tebliğ, kendilerinin Umre ziyareti sebebiyle bulunamamasından dolayı DPÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selami Erdoğan tarafından sunuldu. Tebliğde Hafız’ın tasavvufî ortamı ve tasavvuf ile ilgili eseri dolayısıyla tarikat silsilesinin bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca özelde Gediz’e, genelde Kütahya’ya ilmî ve kültürel çalışmaları ile değer katan ilim erbabını da DPÜ İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergin Ögcem sundu. Sunulan tebliğler Yrd. Doç. Dr. Rifat Türkel’in editörlüğünde bir çalışma haline getirilerek Gediz Belediyesi tarafından “Gedizli Hafız Mehmed Efendi” ismiyle yayımlandı. Basımı yapılan eserin panel sonrası dağıtımı yapıldı. Panel, KÜMAKSAD’ın düzenlediği ve Rıza Tekin Uğurel’in şefliğini yaptığı tasavvuf mûsikîsi konseri ile sona erdi.

Bu panel şehrin değerlerinin tanıtılmasında, ilmî ve kültürel birikimin aktarılmasında Üniversite ve halk arasında bir köprü vazifesi gördü. Panelde emeği geçen herkese teşekkür eder, bu tür ilmi çalışmaların devam etmesini temenni ederiz.

 

Hilal Özdemir haber verdi

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2015, 12:58
YORUM EKLE

banner19