Filmler neyi/neden/ nasıl anlatıyor?

18 Şubat- 2 Haziran tarihlerinde düzenlenen Sinema Sosyoloji Kritikleri programıyla filmlerin neyi/neden/ nasıl anlattığını mütalaa edilecek.

Filmler neyi/neden/ nasıl anlatıyor?

İstanbul Tasarım Merkezi Sinema Sosyoloji Kritikleri programı düzenliyor.

Her hafta birlikte izlenecek bir film ve sonrasında belirlenen kavramlar ekseninde yapılacak kritiklerden oluşan programda;

Yedinci sanat dalı olan sinemanın farkında olduğumuzdan çok daha geniş bir alanda ne denli etkin olduğunu anlamaya çalışmak,

Yapılan iyi çalışmaların hakkını verebilmek üzere subjektif kriterleri belirleyebilmek ve bu kriterleri fonksiyonel bir biçimde kullanarak alışkanlık seviyesine ulaştırmak,

Görüntü ve ses kullanımının bir arada sunulmasının mümkün olduğu bu sanat kolunun, farklı coğrafyalarda nasıl değişiklikler gösterdiğini keşfedip, sinemanın - dahası sanatın -''bizce/bizde'' nasıl olabileceği hakkında fikir sahibi olabilmek ve fikirlerimizi muhtelif örneklerle sağlam bir zemine oturtmak,

Program boyunca, çağdaş ve klasik sanatçıların ve sosyal bilimcilerin görüşlerine başvurularak ''Sanatın'' ve ''Sinemanın'' NE'liği ile ilgili daha kapsayıcı görüş sahibi olabilmek,

Haftalık periyotlarla izlenilecek filmlerin neyi/neden/ nasıl anlatmaya çalıştığını, kullanılan muhtelif araçların ve teknik olarak yapılan tercihlerin filmin son şekline ve gayesine hangi yönlerden/ne şekilde tesir ettiğini, film içeriklerinin günümüz meseleleriyle, sosyal bilim araştırmalarıyla ve sosyoloji teorileri ile ilişkilerini inceleyip mütalaa etmek, hedeflenmektedir.

Dersler Onur Erdal yönetiminde, 18 Şubat 2012-2 Haziran 2012 tarihleri arasında Cumartesi günleri 16.30-20.00 saat arasında gerçekleşecek.
Ön kayıt //istanbultasarimmerkezi.org/ adresinden gerçekleştirilecek.

Programın İçeriği:

KAVRAMLAR:
Akıl, Modern Akıl, İktidar, Varoluş, Episteme, Kapatılma, Beden kontrolü, Frengi – Depresyon, Flaneurluk – Bohemlik – Meczubluk, Oryantalizm – Oxidentalizm, Alan Teorisi; İlluzyo – Sermayeler, Hafıza

FİLMLER:
Guguk Kuşu, 1984, Dersu Uzzala, Tramvay, Angela, Luc Besson, Taste of Cherry, 2001 Uzay Yolculuğu, Equilibrium, Battle Royal Takeshi Kitano, Spirit Away, Hayao Miyazaki, Rüzgar Bizi Götürecek, Abbas Kiyarüstami, V for Vendetta, Memento, Blade Runner, Reconstraction, Fahreneit 451, District 9, Otobüs, Modern Zamanlar, The Fall, Apocalypto, Mad Dog

OKUNACAK KİTAP VE MAKALELER:
Michel Foucault ,Deliliğin Tarihi, Hapishanenin Doğuşu, Pierre Riviere
Alain Touraine, Modernizmin Eleştirisi
Mustafa Armağan, Gelenek ve Modernlik Arasında
Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe
Türk İslam Sanatının abcsi
Herman Hesse, Doğuya Yolculuk
Ergün Yıldırım, Hayali Modernlik
Walter Benjamin,Son Bakışta Aşk
Şehbanderzade Filibeli Ahmet Hilmi, Amak-ı hayal, hikmet yazıları
Titus Bruckhardt, İslam Sanatı
Ali Akay ,Michel Foucault'da İktidar ve Direnme Odakları
Turgut Cansever, Mimar Sinan
Cemil Meriç,Jurnal 1,2
Ahmet Hamdi, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Haşim, Tüm Eserleri
Peyami Safa, 9. Hariciye Koğuşu, Makaleler
George Orwell, 1984
Doğan Kuban, Sanat Tarihimizin Sorunları
Oswald Spengler, Batının Çöküşü
Edward w. Sait,Kültür ve Emperyalizm
Janet Wolf, Sanatın Toplumsal Üretimi
Charles Taylor, Modernliğin Sıkıntıları
Besim F. Dellaloğlu, Yönteme Karşı Sanat : Schlermacher’in Romantik Yorum Bilgisi
Stuart Hall Popüler Olanın Yapı Bozumu Üzerine Notlar
Yeni Alternatif Arayışlar ve Sanatta Yeni Eğilimler
Ferda Keskin, Foucaultta Öznellik ve Özgürlük
Ferda Keskin, İktidar Hakikat ve Entellektüelin Siyasi İşlevi
Raymond Williams, Ortak Bir Kültür Fikri
S.Ruken Öztürk, Caligariden Kafkaya Dışavurumcu Sinema
Z.Tül Akbal Sualp, Yapanlar Ötekiler Sudaki Balıklar
Rüzgar Dönüyordu, Bütün Coğrafyalarda Toplum ve Sinema Cogito sayı 14. 1998

 

Meryem Uçar haber verdi

Yayın Tarihi: 01 Şubat 2012 Çarşamba 17:18 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2012, 17:18
banner25
YORUM EKLE

banner26