Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında yeni kitap: Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı

Dr. Ömer Dinç’in telif ettiği Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı adlı kitap İSAM Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırmalar Dizisi’nden yayımlandı.

Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında yeni kitap: Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı

İslamî ilimlerin gelişim evrelerine dair yapılan çalışmaların çoğunda, genellemelere dayalı tespitler bulunduğuna, özellikle tefsir alanının ortaya çıkışının ve bu alanda oluşan birikimin mahiyetinin müstakil olarak ele alınmadığına dikkat çeken Dinç’e göre, tefsire ilişkin erken dönemdeki veriler, daha ziyade hadis sahasındaki anlayış ve yaklaşım tarzı üzerinden değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Bilhassa tefsirin ilk aşamasından itibaren meydana çıkan bilgilerin, hadis rivayet sahasında aktarıldığı ve tefsirin hadisten bağımsız olmadığı şeklinde bir algılamanın yerleştiğini vurgulayan yazar, günümüze ulaşan ilk tefsir çalışmalarına ve erken döneme ilişkin tarihî bulgulara istinaden, gerçekte durumun böyle olmadığını, tefsirin bir olgu olarak ortaya çıkışının ve sonraki aşamalarda izlediği seyrin kendine has bir mecrası bulunduğunu ifade etmektedir. Buna göre İslamî ilimlerin ilk aşamasını temsil etmekte olan tefsir, nüzul süreciyle başlayan ve bizzat vahyin belirlediği bir “Kur’an-ı Kerim’i anlama faaliyeti”dir.

 

ISBN / Sayfa: 978-625-8023-92-3 / 445 s.

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022

 

YORUM EKLE