Dünyevileşmeyelim

Rıhle dergisi 10. sayısında dünyevileşmek üzerinde durmuş..

Dünyevileşmeyelim

10. sayısıyla okuyucunun karşısına çıkan Rıhle dergisi, dünyevileşme üzerine hazırladığı dosya ile dikkat çekiyor. Dünyevileşme tehlikesi maalesef hepimizi tehdit eden bir tehlike. En büyük tehlikesi ise bizi, biz fark etmeden içine alıvermesi. Rıhle dergisi bu yüzden dünyevileşmenin üzerinde önemle durmuş.

Rıhle, Sayı: 10
(+)

Sekülerleşme ve dünyevileşme

Dergini bu sayısının ilk yazısı Ebubekir Sifil hocanın “Kutsalın Postmodern Tanımı ya da Seküler Dindarlık” başlıklı makalesi. Hoca bu makalede Müslüman zihinlere tebelleş olan sekülerleşme/dünyevileşme sürecini ve bu sürecin belirleyiciliğinde ortaya çıkan din yaklaşımlarını masaya yatırıyor ve mevzuyla ilgili mühim tesbitler yapıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi hocalarından Bedri Gencer hoca “Seküler Gelenekten Seküleristik Modernliğe” başlıklı makalesinde farklı bir kavramsal zemin kurguluyor, daha doğrusu birtakım temel kavramların yaygın anlamlarının tartışmalı olduğu tezini işleyerek mühim tespitlerde bulunuyor. “Dünyevîleşme “Hayatımızın Öncelikleri” Krizini İşâretler” başlıklı makalesinde Serdar Demirel hoca telakkide modern olmakla modern çağda yaşamak arasındaki farkı, Zihniyet alanında yaşanan modern değişimlerin dünyevîleşmeyi nasıl tetiklediğini ve yaşanan zihinsel dönüşümü anlatıyor. “Örfle Muamma Arasında Sıkışıp Kalan Sekülerizm/Dünyevilik” başlıklı makalesinde Suheyb Öğüt dünyevileşme konusuna farklı bir perspektiften yaklaşıyor.

Çok değerli üstad/düşünür Abdurrahman Arslan’ın yanı sıra bu sayının soruşturma dosyasına Yemenli âlim Hasan Makbulî el-Ehdel hoca, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Mehmet Bayraktar hoca, Washington Din İşleri Müşaviri Mehmet Paçacı hoca ve geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sebebiyle şu an hastanede tedavi görmekte olan Salim Öğüt hoca yazılarıyla katkıda bulunmuşlar.

Genç kalemler yazıyor

Bu sayının “Mülakat” bölümünde Şaban Teoman Duralı hoca ile yapılan bir sohbet; “Bediiyat” bölümünde Fevzi Günüç hocanın “Ruh ve Beden Dengesinde Hat Sanatının Rolü” başlıklı yazısı ve “İntikad” bölümünde Ahmed Tahir Dayhan hocanın “Sahâbeyi Ayırmamak” başlıklı tenkit yazısı var. “Tezakir” bölümünde ise Fatih Dersiam Mücîzlerinden Merhum (Mustafa) Şevket Efendinin hayatı, Manastırlı İsmail Hakkı’nın kaleminden Rıhle okurlarına sadeleştirilerek sunulmuş.

Bu sayıya ayrıca Talha Hakan Alp hoca “Muhammed Imara ve Modern Dönem Arap İslam Düşüncesi Üzerine Mülahazalar” başlıklı yazısıyla, Fatih GüldalÂmin Alayı” başlıklı yazısıyla, Erdal KurganPostmodernizm, Din Ve Kafa Karışıklığı” başlıklı yazısıyla ve Murat Türker “Selefi Tezyife Reddiye veya Farklı Bir Saltanat Analizi” başlıklı yazısıyla katkıda bulunmuşlar.

 

Rıhle

 

 

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2010, 14:30
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26