DKAB dersi anayasada yer almalı!

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğinin düzenlediği “Din Eğitiminde DKAB Dersinin Rolü” çalıştayından yeni bir ders çıktı.

DKAB dersi anayasada yer almalı!

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğinin düzenlediği “Din Eğitiminde DKAB Dersinin Rolü” çalıştayından yeni bir ders çıktı.

Çalıştayda ilk ve orta öğretim okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) dersinin yanında ek olarak bir de “din bilgisi ve eğitimi” dersi verilmesi istendi.

Organizasyonu ve ev sahipliğini İGEDER’in yaptığı çalıştaya, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Akif Kılavuz, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Coşkun ile farklı şehirlerden gelen DKAB öğretmenleri, uzman ilahiyatçılar ve İstanbul’un çeşitli okullarından öğretmenler iştirak etti.

İGEDER Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, İGEDER adına yaptığı açılış konuşmasında; son günlerde gerçekleştirdiği Avrupa seyahatlerinde edindiği izlenimleri aktarırken, günümüzde artık “tüketim dini’nin” gündeme geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, çalıştay öncesinde verdiği konferansta: “Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri Cumhuriyet tarihimizde “din” adına yapılan en faydalı işlerden biridir.

din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu olarak okutulmaya devam edilmelidir. Bu dersi zorunlu olmaktan çıkarıp seçmeli hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetlerden biridir.”

Aydın’ın konferansından sonra, çalıştay gruplarının müzakereleri için çalıştay salonlarına geçildi.
Öğle arasından sonra DKAB öğretmeni Adil Gülmez’in başkanlığında gerçekleştirilen oturum hareketli tartışmalara sahne oldu. Müzakere grupları adına ilk sözü alan Yrd. Doç. Drç M.Akif Kılavuz, “DKAB dersinin okutulmasında inanç guruplarının da dikkate alınmasının önemini” vurguladı.

İkinci müzakere grubu adına söz alan Yrd. Doç Dr. Mustafa Öcal ise, “Anayasanın 24.maddesine göre zorunlu olarak verilen din kültürü dersinin ilköğretim birinci sınıftan itibaren verilmesinin zaruretini” belirtti.

Prof. Dr. İbrahim Coşkun ise, DKAB dersinin işlenişini ele alarak; “Konuların soyut olduğunu, Kur’an-ı Kerimdeki gibi ‘temsili’ anlatım metodunun uygulanmasını” önerdi.

Katılımcıların sık sık söz aldığı bu bölümden sonra son oturum DKAB Öğretmeni Mahmut Aytekin’in başkanlığında yapıldı. Sonuç bildirisinin hazırlanmasının ardından Çalıştayda öne çıkan düşünce; din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin, din eğitimini karşılamada yeterli olmadığı, öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak isteğe bağlı “din bilgisi ve eğitimi” dersinin de programa alınmasının gerekliliği olmuştur.

İGEDER, din eğitimi alanındaki çalıştaylarına 26 Mayıs’ta “Din Eğitiminde İmam Hatip Liselerinin Rolü” konulu çalıştayı da ekleyecek.

DİN EĞİTİMİNDE DKAB DERSİNİN ROLÜ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRİSİ

 1. DKAB dersi bugünkü haliyle anayasada yer almalı, okullarda zorunlu okutulmasına devam edilmeli, dersin içeriği öğretim amaçlı olacak şekilde geliştirilmelidir.
 2. Zorunlu DKAB dersinin yanında isteğe bağlı “Din Bilgisi ve Eğitimi” dersi/dersleri programa konulmalıdır,
 3. Din eğitimi ve öğretiminde herhangi bir yaş sınırlandırmasına gidilmemelidir,
 4. Ülkemizde mensubu bulunan farklı din ve dini yorumların isteğe bağlı olarak kendi “Din Bilgisi ve Eğitimi” almasına imkân verilmelidir,
 5. İsteğe bağlı “Din Bilgisi ve Eğitimi” farklı disiplinleri (Fıkıh, Hadis, Tefsir, Kur’an-ı Kerim vb.) içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 6. DKAB programları hazırlanırken herkesin ortak payda olarak değerlendireceği kavramlar geliştirilmeli ve kullanılmalıdır,
 7. İlköğretim ve ortaöğretimde uygulanan DKAB dersi zorunlu eğitimin bütün safhalarında (4+4+4 sisteminin tümünde) en az 2 (iki) saat şeklinde uygulanmalıdır,
 8. DKAB dersinde uygulanan müfredat İslam’ın temel esasları çerçevesinde, farklı yorumlar da dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
 9. Ortaöğretim ve üniversiteye girişte yapılacak olan sınavlarda okullarda zorunlu olarak okutulan bütün derslerden soru sorulmalıdır,
 10. Verimli bir din öğretimi ve eğitimi için ibadethane - okul işbirliği sağlanmalıdır. DKAB dersinin verimliliği açısından ibadethanelerle öğrenci ve öğretmenler değişik vesilelerle buluşturulmalıdır,
 11. Dinle ilgili konular üzerine güncel ve öğrencilerin bilişsel, duyuşsal gelişimine hitap edecek materyaller geliştirilmelidir,
 12. Ülke genelinde eğitim alanında düzenlenen her türlü proje ve yarışmalara DKAB dersinin de dâhil edilmesi sağlanmalıdır,
 13. DKAB dersleri için imkânlar dâhilinde bu eğitimin verildiği kurumlarda özel derslikler oluşturulmalıdır.
 14. Yaygın eğitimin Ceza Evleri, Huzur Evleri, Yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumları ve benzeri farklı kesimlerinde din eğitimi ihtiyacını karşılamak amacıyla görevlendirilecek kişilerin pedagojik ve psikolojik donanımları edinecek düzeyde eğitim almış olması sağlanmalıdır.

 

Rabia Önder haber verdi

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2012, 01:08
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13