Diyanet, hafta sonları camilerde Kur’an kursu açmaya hazırlanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun dini ihtiyaçlarını karşılama noktasında yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Diyanet, hafta sonları camilerde Kur’an kursu açmaya hazırlanıyor

Diyanet, yaygın din eğitimine yönelik yeni program çalışmalarına hız verdi. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce camiler ve Kur’an kurslarında düzenlenen yaygın din eğitimi faaliyetlerinden toplumun tüm kesimlerinin etkin bir şekilde yararlanmasını amaçlayan eğitim programı çalışmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda, örgün eğitime devam eden öğrencilere yönelik “Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı” ile özellikle ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarına devam eden vatandaşlara yönelik “Kur’an Kursları Cuma Dersleri Programı”nın hazırlanması çalışmaları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç'in başkanlığında bir toplantı ile başlatıldı. 

Toplantıya Program Geliştirme Daire Başkanı Osman Alpaslan, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur'un yanı sıra birim uzmanları, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, Kur’an kursu öğreticisi ve imam hatip unvanlarından oluşan personel katıldı.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, camilerde ve Kur’an kurslarında gerçekleştirilen yaygın din eğitimi faaliyetlerinin önemine değinerek şöyle dedi: “Başkanlığımızca Kur’an kursları, yaz Kur’an kursları, ihtiyaç odaklı Kur’an kursları, hafızlık Kur’an kursları, 4-6 yaş grubu Kur’an kursları gibi farklı eğitim programlarımız vasıtasıyla çocuk, genç, yetişkin her yaş grubundan arzu eden vatandaşlarımıza, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuma, dua ve sûre ezberlemenin yanı sıra temel dini bilgiler, İslam’ın inanç esasları, ibadetler, ahlaki değerler ve Hz. Peygamber'in (s.a.s.) örnek hayatından davranışlar öğretilerek onların manevi hayatlarının şekillendirilmesinde önemli imkanlar sunmaktadır.” 

“Hafta Sonu Kur’an Kursları”

Dinç, yaygın din eğitiminin en önemli kademesi olan yaz Kur’an kurslarına işaret ederek yaz boyunca bu kurslara gelen öğrencilerin kışın da istifade edebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir çalışma içinde olduklarını vurguladığı konuşmasında: “Yaygın din eğitimi faaliyetlerimizin en önemlilerinden biri yaz Kur’an kurslarıdır. Yaz döneminde kurslara katılan öğrencilerimizin, yıl içerisinde de Başkanlığımızca yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerine devam etmeleri öteden beri temel hedeflerimizdendir. İşte “Hafta Sonu Kur’an Kursları” Camilerde Kur’an Öğretimi programları kapsamında, bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalardan biridir. Temel amacımız çocuklarımızın cami ile olan iletişimlerini güçlendirmektir. Hiç şüphesiz bu anlamda yapılan çok güzel ve başarılı uygulamalar var. Mevcut uygulama örneklerini de dikkate alarak programımızı olgunlaştıracağız. Programın, bu kapsamda yapılan çalışmaların uygulama birliği içerisinde daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

“İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Cuma Dersleri Programı”

Dinç, katılımcılara: “Bugün sizlerle birlikte müzakere edeceğimiz diğer çalışmamız ise gerek Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine devam eden gerekse kursumuzun bulunduğu mahallede olup da kurs faaliyetlerimize uzun süreli katılma imkânı bulamayan hanım kardeşlerimize yönelik hazırlanan “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Cuma Dersleri Programı”dır. Muhataplarımızın ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alan bir yaklaşımla hazırlamaya çalıştığımız programla, dini bilgi ve kültürümüzden, İslam inancı ve ahlakından, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hayatından, İslam tarihinde iz bırakmış önder ve örnek şahsiyetlerden, aile, eğitim ve sosyal hayatla ilgili farklı konularda bilgilerin sunulması hedeflenmektedir.” dedi.

Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı

Programla öğrencilerin:

 • Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,
 • Hafta sonlarının amaçlı etkinlikler vasıtasıyla nitelikli hale getirilmesi,
 • Sağlıklı bir dini ve ahlaki gelişim göstermelerine katkı sağlanması, 
 • Cami ve Kur’an kurslarıyla olan iletişimlerinin güçlendirilmesi,
 • Yaygın din eğitimi hizmetlerinden yıl boyu faydalanmalarına imkân sağlanması,
 • İnsan ve toplum hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak İslam dininin değerleri konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi,
 • Olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerine katkı sağlanması,
 • Sosyal ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi gibi hedefler amaçlanmaktadır. 

İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Cuma Dersleri Programı

Programla: 

 • İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları konusunda öğrencilerde bilgi ve bilinç oluşturmak, 
 • Birlik beraberliğimizin ve sosyal dayanışmanın önemli unsurlarından biri olan cuma günlerinin, anlamına uygun bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlamak, 
 • Manevi hayatımıza yön veren duygu ve değerlerimizi, sahih ve sağlam dini bilgilerle temellendirmek,  
 • İslam medeniyetinin temel özellikleri hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmak,
 • Öğrencilerin nitelikli zaman geçirmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

Programların, gerekli tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulamaya konulması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:00
YORUM EKLE

banner19

banner36