Divan Edebiyatı Araştırmaları'nın 15. sayısı çıktı

Divan Edebiyatı Araştırmaları dergisinin 15. sayısı çıktı.

Divan Edebiyatı Araştırmaları'nın 15. sayısı çıktı

2008 yılında Divan Edebiyatı Vakfı bünyesinde yayıma başlayan ve 15. sayıya ulaşan Türkiye'nin ilk ve tek alana özgü dergisi olan Divan Edebiyatı Araştırmaları dergisi yeni sayısıyla okuyucuyla buluştu.

Alana özgü 10 akademik makalenin yer aldığı bu sayıda Ersen Ersoy ve Ümran Ay edebiyat tarihinde bir bilinmeze ışık tutarak "Hoca Dehhânî Hakkında Yeni Bilgiler" makalesiyle Hoca Dehhânî'nin yeni bulunan Dîvân'ı ve eseri ışığında şairin hayatı ve edebî kişiliğine dair yeni tespitleri okuyucuyla buluşturuyorlar.

Bünyamin Ayçiçeği, "Bûsîrî (ö. 696/1297 ?)’nin Kasîdetü’l-Bürde’sinin Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa (ö. 1308/1892) Tarafından Yapılan Mensur ve Manzum Tercümesi" adlı çalışmasıyla peygamber şiirleri çalışmalarına bir ek yapıyor.

Abdullah Aydın, "Klâsik Türk Edebiyatında Evliliğe Dair Menfî Düşünceler" adlı makalesiyle evlilik kurumunu şairler gözünden menfî yönüyle ele alıyor.

Nusret Gedik, Hâletî'nin henüz ele geçmemiş olan ve ilk defa bilim âlemine sunulan "Azmî-Hâletî'nin Derviş Paşa Hicviyyesi: Hadd-i Mestân" hicviyyesiyle Hâletî'nin hiciv üstâdı Nef'î'yi hiç aratmadığını gözler önüne seriyor.

Nurettin Gemici, "Son Dönem Osmanlı Aydınlarında Farsçanın Tesiri ve İbnül Emin Mahmud Kemal Örneği" adlı çalışmasıyla son dönem Osmanlı aydınlarına Farsça perspektifinden bakıyor.

Abdülkerim Gülhan, "Türk Kültüründe Fal ve İsimlerle İlgili Manzum Bir Falnâme Örneği" adlı çalışmasıyla kültür ve şiir tarihimizden fal ve falcılık inancına dair ipuçları veriyor.

Murat Ali Karavelioğlu "16. Yüzyılda Derlenmiş Bir Şiir Mecmuasında Dört Nevruziye Örneği: Medhî, Sücûdî, Cafer Çelebi ve Lutfî’nin Nevruziyeleri" adlı çalışmasıyla klâsik şiirdeki nevruziyye türüne güzel örnekler verirken tahlilîni okuyucunun dikkatine sunuyor.

Bayram Ali Kaya, "Klâsik Türk Şiirinde Şifâlı Bitkiler" adlı çalışmasıyla şifâlı bitkilerin Klâsik şiirdeki akislerinin izlerini sürüyor.

Bayram Özfırat "Tokatlı İshâk Efendi ve Nazmu'l-Le'âlî" adlı çalışmasıyla derginin bu sayısında yer alırken, son olarak Hakan Yekbaş, "Malatyalı Necâtî ve Şehir Methiyyeleri" adlı çalışmasıyla Malatyalı Necâtî'nin İstanbul ve Malatya methiyelerini gözler önüne seriyor.

İrtibat: www.devdergisi.com

Yayın Tarihi: 29 Aralık 2015 Salı 11:35 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2015, 11:35
banner25
YORUM EKLE

banner26